Thông tin 台中捷運通 台中捷運 路網及轉乘資訊 Taichung MRT

Full Name 台中捷運通 台中捷運 路網及轉乘資訊 Taichung MRT
Nhà phát triển
Thể loại Games, Travel & Local
Kích thước 3.7 MB
Lượt cài đặt 1,000+
Phiên bản 1.3.1
Yêu cầu Android 4.1+
Cập nhật 2020-11-22

台中捷運通 台中捷運 路網及轉乘資訊 Taichung MRT

 
Ứng dụng 台中捷運通 台中捷運 路網及轉乘資訊 Taichung MRT nằm trong danh mục Travel & Local
 

Giới thiệu 台中捷運通 台中捷運 路網及轉乘資訊 Taichung MRT

 
台中捷運 11/16 起正式試營運!試營運期間持電子票證免費搭乘,也別忘了趕快下載「台中捷運通」當你搭車的好幫手

台中人引頸期盼,捷運綠線即將啟動

趕緊下載「台中捷運通」成為你搭乘捷運的最佳幫手!

台中捷運通目前提供以下功能:

– 票價及搭車時間查詢
– 站體資訊:提供車站服務設施相關資訊
— 車站位置
— 車站服務設施
— 出口資訊
— 首末班車時間
– 捷運路網:完整台中捷運路網
– 轉乘查詢:自動取得台鐵/高鐵轉乘車班
– iBike 站點:提供捷運站附近 iBike 站點資訊
– 氣象局即時天氣:根據定位資訊提供即時的天氣預報

其他新功能持續開發中,敬請期待後續更新版本!

** App 所有資料來源皆為台中捷運官網,僅供參考,若有異動請以中捷官網公告為主**
**應用程式介紹頁面之手機圖檔由Essie設計(https://zh.pngtree.com)
Taichung MRT officially starts trial operation from 11/16! During the trial operation period, you can take an e-ticket for free, and don’t forget to download the “Taichung MRT” as your good helper

Taichung people are looking forward to the MRT Green Line will start soon

Hurry up and download the “Taichung MRT Express” to be your best helper in the MRT!

Taichung MRT currently provides the following functions:

-Fare and ride time query
-Station information: provide information about station service facilities
– Station location
– Station service facilities
– Export Information
– First and last train time
-MRT Road Network: Complete Taichung MRT Road Network
-Transfer query: Automatically obtain the transfer schedule of Taiwan Railway/High Speed ​​Rail
-iBike site: Provides information on iBike sites near MRT stations
-Meteorological Bureau real-time weather: provide real-time weather forecast based on location information

Other new features are under continuous development, so stay tuned for subsequent updates!

** All data sources of the App are from the official website of Taichung MRT, for reference only. If there is any change, please refer to the official website of Zhongjie **
**The mobile phone image file on the application introduction page is designed by Essie (https://zh.pngtree.com)
本次更新內容如下:
1. 在車站介紹頁面顯示各站實拍照片
2. 加入台鐵轉乘搜尋功能
3. 車站資訊與路險搜尋時加入 iBike 站點資訊與即時車輛/空位剩餘數量
4. 在車站列表加入台鐵/高鐵轉乘符號
5. 新增 App 介紹頁面
6. 針對權限請求處理優化
 

Download APK

 
Tải APK

FAQ Download

台中捷運通 台中捷運 路網及轉乘資訊 Taichung MRT có an toàn không?

Game 台中捷運通 台中捷運 路網及轉乘資訊 Taichung MRT bạn tải về tuyệt đối an toàn với thiết bị của bạn

Tại sao file tôi tải về là XAPK mà không phải file APK?

XAPK 台中捷運通 台中捷運 路網及轉乘資訊 Taichung MRT là file đã được tích hợp OBB vào ( data của game ) sau khi tải XAPK về bạn không cần phải cập nhật dữ liệu của game.

Cách cài đặt file XAPK và APK?

Tải xuống và cài đặt Split APKs Installer (SAI). Trên thiết bị Android, hãy mở ứng dụng Split APKs Installer (SAI) Nhấn vào Install » Chọn: 台中捷運通 台中捷運 路網及轉乘資訊 Taichung MRT Nhấn vào OK.
Làm theo các bước trên màn hình.

Cách cài đặt APK MOD?

You can open a ZIP file directly from the ES File Explorer. Install APK file and do not run yet. Place the OBB Data in the /SDCARD/Android/obb/ file location and you are good to go Start the game again. Enjoy Example : If you have Call of Duty Mobile game and is installed in your external memory, then extract the OBB file to /SDCARD/Android/obb/com.activision.callofduty.shooter. Ensure that the OBB file (main.156.com.activision.callofduty.shooter.obb) sits within the com.activision.callofduty.shooter folder.

Tương tự 台中捷運通 台中捷運 路網及轉乘資訊 Taichung MRT

Canto Do Curió Fêmea 2020

Canto Do Curió Fêmea 2020 2.2

Version 2.2

Developer Riao Media Digital

Update 20-12-2020

Filesize 47.4 MB

GEM68 – Game Dân Gian 2018 1.0.2 APK

GEM68 - Game Dân Gian 2018 1.0.2

Version 1.0.2

Developer GEM68 CLUB

Update 25-10-2018

Filesize 18.0 MB

ドラゴンポーカー

ドラゴンポーカー 3.0.5

Version 3.0.5

Developer asobism

Update 01-06-2020

Filesize 71.9 MB

Emily Wants to Play Too

Emily Wants to Play Too 1.0

Version 1.0

Developer SKH Apps

Update 23-04-2020

Filesize 459.6 MB

Armored Car 2

Armored Car 2 1.2.2

Version 1.2.2

Developer CreDeOne Limited

Update 13-04-2020

Filesize 58.7 MB

Sonic CD Classic

Sonic CD Classic 1.0.6

Version 1.0.6

Developer SEGA

Update 05-06-2020

Filesize 204.7 MB