Thông tin 至尊娛樂城 - 視訊百家樂、拉霸、老虎機、麻將、德州撲克、小瑪莉

Full Name 至尊娛樂城 - 視訊百家樂、拉霸、老虎機、麻將、德州撲克、小瑪莉
Nhà phát triển
Thể loại Casino, Games
Kích thước 13.2 MB
Lượt cài đặt 500,000+
Phiên bản 1.39.125
Yêu cầu Android 4.1+
Cập nhật 2020-04-16


至尊娛樂城 – 視訊百家樂、拉霸、老虎機、麻將、德州撲克、小瑪莉

 
Game 至尊娛樂城 – 視訊百家樂、拉霸、老虎機、麻將、德州撲克、小瑪莉 nằm trong danh mục Casino
 

Giới thiệu 至尊娛樂城 – 視訊百家樂、拉霸、老虎機、麻將、德州撲克、小瑪莉

 
最刺激的娛樂玩法、最精緻的遊戲畫面、華麗的聲光效果讓您彷彿置身拉斯維加斯!

遊戲特色介紹:
○ 手機、PC、Web三端同步,走到哪玩到哪!
○ 真人視訊百家樂,零時差零距離即時玩。
○ 神秘四層JP彩金,不定時送出高額大獎,Free Games,Bonus領不完!
○ 多款遊藝場經典拉霸、老虎機、Slots,輕鬆上手!

*系統維護→每星期一 AM08:00~AM10:00

◎ 本軟體依中華民國遊戲軟體分級管理辦法分類為:輔導十五歲級。
◎ 遊戲以成年人為訴求對象。
◎ 遊戲不提供「現金交易賭博」,也沒有機會贏得現金或實體獎品。
◎ 在社交類遊戲中的練習狀況或成就,不代表日後在「現金交易賭博」中會獲得成功。
The most exciting entertainment, the most exquisite game graphics, gorgeous sound and light effects make you feel like you are in Las Vegas!

Game features:
○ Mobile, PC, and Web are synchronized. Where to go!
○ Live video baccarat, zero-day zero-distance instant play.
○ Mysterious four-layer JP gold, from time to time to send high-profile awards, Free Games, Bonus can not finish!
○ A variety of game theater classic slot, slot machine, Slots, easy to get started!

*System Maintenance → Every Monday AM08:00~AM10:00

◎ This software is classified according to the hierarchical management method of the game software of the Republic of China: tutoring fifteen.
◎ The game is aimed at adults.
◎ The game does not offer “cash trading gambling” and there is no chance to win cash or physical prizes.
◎ The practice status or achievement in social games does not mean success in “Cash Trading Gambling” in the future.
系統優化
 

Download APK

 
Tải APK (13.2 MB)

FAQ Download

至尊娛樂城 - 視訊百家樂、拉霸、老虎機、麻將、德州撲克、小瑪莉 có an toàn không?

Game 至尊娛樂城 - 視訊百家樂、拉霸、老虎機、麻將、德州撲克、小瑪莉 bạn tải về tuyệt đối an toàn với thiết bị của bạn

Tại sao file tôi tải về là XAPK mà không phải file APK?

XAPK 至尊娛樂城 - 視訊百家樂、拉霸、老虎機、麻將、德州撲克、小瑪莉 là file đã được tích hợp OBB vào ( data của game ) sau khi tải XAPK về bạn không cần phải cập nhật dữ liệu của game.

Cách cài đặt file XAPK và APK?

Tải xuống và cài đặt Split APKs Installer (SAI). Trên thiết bị Android, hãy mở ứng dụng Split APKs Installer (SAI) Nhấn vào Install » Chọn: 至尊娛樂城 - 視訊百家樂、拉霸、老虎機、麻將、德州撲克、小瑪莉 Nhấn vào OK.
Làm theo các bước trên màn hình.

Tương tự 至尊娛樂城 - 視訊百家樂、拉霸、老虎機、麻將、德州撲克、小瑪莉

Billiard free

Billiard free 1.2.1

Version 1.2.1

Developer Ball games

Uploaded 27-01-2020

Filesize 2.2 MB

Slots – Slot machines

Slots - Slot machines 35

Version 35

Developer TINYSOFT - slots, slot machines & casino games

Uploaded 01-10-2020

Filesize 39.3 MB

Interstellar Pilot

Interstellar Pilot 1.62

Version 1.62

Developer pixelfactor

Uploaded 22-05-2020

Filesize 76.9 MB

Shooting Games Challenge

Shooting Games Challenge 2.0.9

Version 2.0.9

Developer Timuz Games

Uploaded 17-08-2020

Filesize 67.5 MB

Color number card game: uno 1.1.5 APK

Color number card game: uno 1.1.5

Version 1.1.5

Developer 1 MB - SciFi Apps

Uploaded 07-06-2018

Filesize 1.5 MB

Samurai Siege: Alliance Wars

Samurai Siege: Alliance Wars 1615.0.0.0

Version 1615.0.0.0

Developer Space Ape

Uploaded 29-02-2020

Filesize 61.8 MB