Thông tin 강호:극

Full Name 강호:극
Nhà phát triển
Thể loại Games, Role Playing
Kích thước 198.2 MB
Lượt cài đặt 100,000+
Phiên bản 1.8
Yêu cầu Android 4.2+
Cập nhật 2020-11-13

강호:극

 
Game 강호:극 nằm trong danh mục Role Playing
 

Giới thiệu 강호:극

 
♠ 강호:극(極) 신규 캐릭터 업데이트
– 신규 캐릭터 업데이트
– NPC 기연 시스템
– 인연탐색 시스템
– 북두성도 시스템
– 반룡인장 시스템

극(極)에 도달한 자 강호라 칭할 것이다!
모바일 무협 MMORPG 강호:극(極)

그때 그 시절 보았던 무협 판타지를 직접 플레이하라!

[게임 소개]
무림을 평정할 강호:극(極) 협객들
– 다양한 능력을 가진 협객으로 밸런스를 맞추다.
– 협객의 무공을 화려하고 임팩트 있게 연출하다.

극(極)세 비경을 그대로 담다
– ‘카툰 그래픽’으로 몽환적인 무림 세계를 연출
– 사연이 담긴 수십 가지의 지역(필드)를 제공

끝이 없는 캐릭터의 극(極)한 성장
– 자신의 한계를 돌파하라, ‘6차 전직 시스템’
– 만렙을 넘어 무한 성장에 도전하라, ‘강호 레벨’

강호에서 펼쳐지는 극(極)악 경쟁
– 무림을 패도할 문파를 정한다, ‘문파 대전’
– 서버 최강의 본좌를 결정한다, ‘토너먼트 PvP’

모든 강호를 아우르는 편의 시스템
– 종료 후에도 계속되는 성장, ‘오프라인 시스템’
– 무과금 라이트 유저를 배려하다, ‘파밍 시스템’

[필수 접근권한]
사진/미디어/파일: 게임 실행 관련 파일 저장과 플레이 동영상/
스크린 샷 저장, 촬영 시 사용됩니다.

※ 필수 접근권한 철회 시 원활한 게임 플레이 및 게임 접속이 안될 수 있습니다.

♠ 강호:극 공식카페
https://cafe.naver.com/newkangho
다양한 이벤트 진행 및 안내는 공식카페를 통해 확인하실 수 있습니다.

♠ 고객센터
고객센터 전용 문의: cs@sstealer.com
—-
개발자 연락처 :
031-605-0606

♠ Kangho: Guk (極) new character update
-New character updated
-NPC skill system
-Relationship search system
-Beidouseongdo system
-Half Dragon Seal System

Those who have reached the pole will be called Kangho!
Mobile Martial Arts MMORPG Powerhouse: Play

Play the martial arts fantasy you saw back then!

[Game introduction]
The strongest who will pacify the Moorim: the drama gangs
-Balanced as a thug with various abilities.
-Brilliant and impactful presentation of the martial arts of the gangster.

Contains three unexplored dramas
-Create a dreamy world of Moorim with’Cartoon Graphics’
-Provides dozens of regions (fields) with stories

The endless character’s extreme growth
-Break through your limits, ‘6th job change system’
-Challenge infinite growth beyond the highest level,’strong level’

The drama competition in Kangho
-Decide on the gate that will defeat Moorim,’Munpa Daejeon’
-Determining the strongest main seat on the server,’Tournament PvP’

Convenience system that encompasses all powers
-Continued growth even after the end,’offline system’
-Consideration of no-charge light users,’Parming System’

[Required access rights]
Photo/Media/File: Save and play video related to game execution/
It is used when saving and shooting screenshots.

※ If you withdraw the required access rights, you may not be able to play the game smoothly and access the game.

♠ Kangho: Drama Official Cafe
https://cafe.naver.com/newkangho
You can check the progress and guidance of various events through the official cafe.

♠ Customer Center
Customer center inquiries: cs@sstealer.com
 

Download APK

 
Tải APK (198.2 MB)

FAQ Download

강호:극 có an toàn không?

Game 강호:극 bạn tải về tuyệt đối an toàn với thiết bị của bạn

Tại sao file tôi tải về là XAPK mà không phải file APK?

XAPK 강호:극 là file đã được tích hợp OBB vào ( data của game ) sau khi tải XAPK về bạn không cần phải cập nhật dữ liệu của game.

Cách cài đặt file XAPK và APK?

Tải xuống và cài đặt Split APKs Installer (SAI). Trên thiết bị Android, hãy mở ứng dụng Split APKs Installer (SAI) Nhấn vào Install » Chọn: 강호:극 Nhấn vào OK.
Làm theo các bước trên màn hình.

Cách cài đặt APK MOD?

You can open a ZIP file directly from the ES File Explorer. Install APK file and do not run yet. Place the OBB Data in the /SDCARD/Android/obb/ file location and you are good to go Start the game again. Enjoy Example : If you have Call of Duty Mobile game and is installed in your external memory, then extract the OBB file to /SDCARD/Android/obb/com.activision.callofduty.shooter. Ensure that the OBB file (main.156.com.activision.callofduty.shooter.obb) sits within the com.activision.callofduty.shooter folder.

Tương tự 강호:극

Card Thief

Card Thief 1.2.20

Version 1.2.20

Developer Arnold Rauers

Update 05-04-2020

Filesize 70.0 MB

Карточная игра Бур-Козел

Карточная игра Бур-Козел 3.7

Version 3.7

Developer Salapin

Update 11-06-2020

Filesize 3.2 MB

KPOP Beat Hop: BTS, BLACKPINK, EXO Dancing Tiles!

KPOP Beat Hop: BTS, BLACKPINK, EXO Dancing Tiles! 1.9

Version 1.9

Developer Orihalcon

Update 01-02-2020

Filesize 48.5 MB

Add Music to Voice

Add Music to Voice 2.0.3

Version 2.0.3

Developer inglesdivino

Update 22-08-2020

Filesize 19.3 MB

Ya Lal Wathon Mp3 Offline

Ya Lal Wathon Mp3 Offline 4.0

Version 4.0

Developer MS165

Update 09-12-2020

Filesize 33.5 MB

Polygrams – Tangram Puzzle Games

Polygrams - Tangram Puzzle Games 1.1.35

Version 1.1.35

Developer Mindmill Puzzle Games

Update 01-03-2020

Filesize 14.9 MB