Thông tin 냥코 대전쟁

Full Name냥코 대전쟁
Nhà phát triển
Thể loạiCasual, Games
Kích thước111.3 MB
Lượt cài đặt5,000,000+
Phiên bản8.3.0
Yêu cầuAndroid 4.0.3+
Cập nhật2019-03-11


냥코 대전쟁 8.3.0 APK

★징글귀염 냥코군단이 전 세계 정복을 꿈꾼다!!★
누구나 간단하게 플레이 가능! 냥코 육성&전략 게임!!
*기본 무료로 플레이 가능하지만 일부 유료 콘텐츠를 포함하고 있습니다.

★☆초간단 배틀 시스템★☆
마음에 드는 냥코를 클릭!!
강력한 한방! 냥코 대포 발사!!
적의 성을 함락시키자!!

★☆초간단 육성 시스템★☆
스테이지 클리어로 XP 획득!!
마음에 드는 냥코를 선택!!
레벨 10 달성으로 클래스 체인지!!

★☆초간단 냥코 대전쟁★☆
전 세계의 보물 수집도 완전 꿀잼!!
귀엽고 깜찍한 적 캐릭터!!
EX캐릭터는 더욱더 이상해!!

게임을 좋아하지 않아도 즐겁게 즐길 수 있는 게임!
남녀노소 누구에게나 추천하고 싶은 게임! 냥코 대전쟁!!!
어떤 냥코를 키우고 싶다냥?
지금 당장 병맛&꿀잼인 나만의 냥코군단을 만들러 출발!!

****************************
※게임 다운로드 및 업데이트 시, ‘용량이 큰 어플의 다운로드’라는 팝업창이 표시됩니다. Wi-fi에 연결되어 있지 않은 경우에는 반드시 ‘Wi-fi 연결 시에만 다운로드’를 OFF로 설정하신 후 진행하여 주시길 바랍니다.

ON 상태일 경우, 정상적으로 다운로드 및 업데이트가 진행되지 않습니다.
****************************

Presented by PONOS
★ Jingle gwiyeom nyangko Corps is the dream of conquering the world !! ★
Anyone can easily play! Nyangko development & strategy game!
* Can play free base, but also includes some paid content.

★ ☆ ★ ☆ Simple battle system
Click nyangko favorite !!
Powerful shot! Nyangko cannon fire!
Let the fall of the enemy’s castle!

★ ☆ ★ ☆ Simple training system
XP acquired in Stage Clear!
Select nyangko favorite !!
Change the class to achieve level 10!

★ ☆ ☆ ★ Simple nyangko Great War
Collect treasures from around the world is also full kkuljaem!
Cute, cute character ever!
EX character is even more weird!

Game for fun does not like the game!
Game I’d like to recommend to anyone young and old! Nyangko Great War !!!
I want to raise some nyangko meow?
Right now byeongmat & kkuljaem the starting mandeulreo your own nyangko Corps!

****************************
※ This game downloads and updates poetry, pop-up that says “download capacity of large application” will be displayed. If you are not connected to a Wi-fi, please be sure to CALL proceeds after setting the “Download only when connected to Wi-fi ‘to OFF.

If the ON state, and the normally download and update will not proceed.
****************************

Presented by PONOS
■「우주편 제3장」을 추가
 우주편 제2장을 클리어 한 후 스테이지 해방

■뽑기 캐릭터의 제3형태 추가
 일부 울트라 슈퍼 레어 캐릭터의 3단 진화가 추가되었습니다. 

■레전드 스토리
 기존 맵의 고난이도 스테이지 레벨 해방

■그 외
 EX연속 스테이지에 스피드업이 지속될 수 있는 설정을 추가
 냥코뽑기에 2회~9회 연속 뽑기를 추가
 스테이지 클리어 후에 스테이지 선택화면으로 돌아가는 버튼을 추가
 유저 랭크 보수 추가

■버그 수정

FAQ Download

냥코 대전쟁 có an toàn không?

Game 냥코 대전쟁 bạn tải về tuyệt đối an toàn với thiết bị của bạn

Tại sao file tôi tải về là XAPK mà không phải file APK?

XAPK 냥코 대전쟁 là file đã được tích hợp OBB vào ( data của game ) sau khi tải XAPK về bạn không cần phải cập nhật dữ liệu của game.

Cách cài đặt file XAPK và APK?

Tải xuống và cài đặt Split APKs Installer (SAI).Trên thiết bị Android, hãy mở ứng dụng Split APKs Installer (SAI)Nhấn vào Install » Chọn: 냥코 대전쟁Nhấn vào OK.
Làm theo các bước trên màn hình.

Cùng nhà phát triển

SUPERSTAR PLEDIS

SUPERSTAR PLEDIS 1.4.2

Version 1.4.2

Developer PONOS Corporation

Uploaded 05-06-2020

Filesize 96.4 MB

貓咪大戰爭

貓咪大戰爭 9.4.0

Version 9.4.0

Developer PONOS Corporation

Uploaded 03-04-2020

Filesize 120.3 MB

SUPERSTAR SMTOWN

SUPERSTAR SMTOWN 2.2.3

Version 2.2.3

Developer PONOS Corporation

Uploaded 27-03-2020

Filesize 78.5 MB

にゃんこ大戦争 8.4.0 APK

にゃんこ大戦争 8.4.0

Version 8.4.0

Developer PONOS Corporation

Uploaded 23-03-2019

Filesize 119.1 MB

SUPERSTAR BTS 1.0.1 APK

SUPERSTAR BTS 1.0.1

Version 1.0.1

Developer PONOS Corporation

Uploaded 09-06-2018

Filesize 60.7 MB

Tương tự 냥코 대전쟁

Manor Matters

Manor Matters 1.7.0

Version 1.7.0

Developer Playrix

Uploaded 25-06-2020

Filesize 162.9 MB

Ever Dungeon : Dark Survivor – Roguelike RPG

Ever Dungeon : Dark Survivor - Roguelike RPG 1.0.80

Version 1.0.80

Developer WEDO1.COM GAME

Uploaded 08-05-2020

Filesize 100.9 MB

Fishing Master (街機達人捕魚) 4.0.0.3.1 APK

Fishing Master (街機達人捕魚) 4.0.0.3.1

Version 4.0.0.3.1

Developer FunGames Plus

Uploaded 09-03-2019

Filesize 54.7 MB

Duel Heroes

Duel Heroes 1.0.21

Version 1.0.21

Developer Kupath Studios

Uploaded 26-04-2020

Filesize 169.8 MB

Ludo Master™ – New Ludo Board Game 2020 For Free

Ludo Master™ - New Ludo Board Game 2020 For Free 3.6.0

Version 3.6.0

Developer Hippo Lab

Uploaded 17-04-2020

Filesize 33.2 MB

Car game for toddlers: kids cars racing games

Car game for toddlers: kids cars racing games 2.6.0

Version 2.6.0

Developer Amaya Kids - learning games for 3-5 years old LLC

Uploaded 21-02-2020

Filesize 68.6 MB