Thông tin 단지캠

Full Name 단지캠
Nhà phát triển
Thể loại Apps, Photography
Kích thước 32.6 MB
Lượt cài đặt 5,000,000+
Phiên bản 1.1.4
Yêu cầu Android 4.4+
Cập nhật 2018-09-19


단지캠 APK

나의 달콤한 기억 한 장, 단지캠

세상이 알록달록 단지빛으로 물드는 바나나맛우유의 달콤한 상상
단지캠의 예쁜 필터와 함께 오늘도 달콤한 기억 한 장을 남겨 봐!

21개의 바나나맛우유 필터
바나나맛우유 시리즈 색감을 닮은 노랑, 보라, 분홍, 파랑, 초록, 밤색 필터 18종과
바나나맛우유가 태어난 1974년 느낌을 담은 필터 3종을 준비했어요
예쁜 셀카부터 풍경까지 지금 이 순간을 더 달콤하게 남겨보세요

두 가지 모양의 프레임 필터
세상 어디에도 없는 특별한 프레임 필터 2종을 준비했어요
단지 프레임으로 더 달콤하게, 하트 프레임으로 더 러블리하게!
오래도록 남기고 싶은 순간을 프레임 필터에 담아보세요

단지캠만의 특별한 이벤트
단지캠으로 담은 예쁜 사진들을 사진첩에만 담아두실 건가요?
사진을 밖으로 꺼내면 생각지도 못했던 즐거운 일들이 가득!
지금 바나나맛우유 페이스북과 단지캠 인스타그램을 팔로우하고
단지캠이 준비한 이벤트들에 참여해보세요

필수 접근 권한 안내
– 카메라 : 단지캠으로 사진을 촬영하기 위해 필요합니다.
– 사진 : 단지캠으로 촬영한 사진을 저장 및 관리하고 이미 찍은 사진을 불러와 보정을 하는 데 필요합니다.

권한사항 세부정보
– CAMERA : 카메라 디바이스를 사용하기 위한 권한
– READ_EXTERNAL_STORAGE : 앱 사용 중 사진 저장을 위한 권한
– WRITE_EXTERNAL_STORAGE : 앱 사용 중 사진 불러오기를 위한 권한

페이스북 : https://www.facebook.com/bingbalove
인스타그램 : @danji_cam / https://www.instagram.com/danji_cam
My Sweet Memory One Sheet, Only Cam

Sweet imagination of banana-flavored milk that the world is just shining with light
Just leave a sweet memory today with a pretty filter from Cam!

21 banana-flavored milk filters
Banana flavored milk series with 18 kinds of yellow, purple, blue, green, brown filters resembling color
I prepared three kinds of filters with the feeling of 1974 when banana flavored milk was born.
Leave this moment sweeter now, from the pretty horn to the scenery.

Two shape frame filters
We have two special frame filters that are not available anywhere in the world.
Sweeter than just a frame, Heart frame makes it more lovely!
Put the moment you want to stay in the frame filter

Just a special event at Cam
Are you going to put only pretty pictures of your cam in your photo book?
If you take the picture out, there are lots of fun things you never thought of!
Now follow banana flavored milk facebook and just cam instagram
Just join the events that Cam has prepared

Essential Access Rights Guide
– Camera: Only necessary for taking pictures with cam.
– Photo: It is necessary to store and manage the pictures just taken with the cam, and to recall and correct already taken pictures.

Permission details
– CAMERA: Permission to use camera device
– READ_EXTERNAL_STORAGE: Permission to save photos while using app
– WRITE_EXTERNAL_STORAGE: Permission to import photos while using apps

Facebook: https://www.facebook.com/bingbalove
Instagram: @danji_cam / https://www.instagram.com/danji_cam

FAQ Download

단지캠 có an toàn không?

Game 단지캠 bạn tải về tuyệt đối an toàn với thiết bị của bạn

Tại sao file tôi tải về là XAPK mà không phải file APK?

XAPK 단지캠 là file đã được tích hợp OBB vào ( data của game ) sau khi tải XAPK về bạn không cần phải cập nhật dữ liệu của game.

Cách cài đặt file XAPK và APK?

Tải xuống và cài đặt Split APKs Installer (SAI). Trên thiết bị Android, hãy mở ứng dụng Split APKs Installer (SAI) Nhấn vào Install » Chọn: 단지캠 Nhấn vào OK.
Làm theo các bước trên màn hình.

Tương tự 단지캠

Fast RAM Cleaner

Fast RAM Cleaner 17.0

Version 17.0

Developer karolinaaleksandrova

Uploaded 05-03-2020

Filesize 14.3 MB

AnimeHd – Watch Anime Tv Online

AnimeHd - Watch Anime Tv Online 1.0

Version 1.0

Developer Jonathan Riley

Uploaded 22-08-2020

Filesize 3.8 MB

“Hack Não” 4000 Từ Vựng Tiếng Anh | EngHacking

"Hack Não" 4000 Từ Vựng Tiếng Anh | EngHacking 1.6

Version 1.6

Developer NPD Studios

Uploaded 26-02-2020

Filesize 11.9 MB

AnimeTV – Xem Anime Full HD

AnimeTV - Xem Anime Full HD

Version

Developer

Uploaded 29-06-2020

Filesize

Gems Calculator: Free Gems for clash calc

Gems Calculator: Free Gems for clash calc 1.1

Version 1.1

Developer Nayyer

Uploaded 23-05-2020

Filesize

Been Love Memory – Love Counter – Love days 2018  APK

Been Love Memory - Love Counter - Love days 2018

Version

Developer

Uploaded 27-06-2018

Filesize 15.4 MB