Thông tin 만화경 - 온라인 만화책방, 웹툰

Full Name 만화경 - 온라인 만화책방, 웹툰
Nhà phát triển
Thể loại Apps, Comics
Kích thước 9.3 MB
Lượt cài đặt 100,000+
Phiên bản 1.15.0.3538
Yêu cầu Android 7.0+
Cập nhật 2020-12-02

만화경 – 온라인 만화책방, 웹툰

 
Ứng dụng 만화경 – 온라인 만화책방, 웹툰 nằm trong danh mục Comics
 

Giới thiệu 만화경 – 온라인 만화책방, 웹툰

 
반갑습니다, 온라인 만화책방 만화경입니다.

일상툰부터 단편만화까지, 틈틈이 꺼내보기 좋은 작품이 가득!
오직 만화경에서만 볼 수 있는 작품들로 ‘신재미’를 발견해보세요.
만화를 좋아한다면, 분명 만화경도 좋아하게 될 거예요 o(^▽^)o

——

만화경 앱을 사용하시는 중에 불편한 점이 있다면
만화경 고객센터 또는 앱 내의 [설정>1:1문의]로 남겨 주세요.
전화: 1600-2910 (10:00 ~ 19:00)
메일: cs@manhwakyung.com
Nice to meet you, this is an online comic bookstore kaleidoscope.

From everyday toons to short cartoons, there are plenty of works that are great to take out!
Discover’New Fun’ with works that can only be seen in a kaleidoscope.
If you like manga, you will definitely like kaleidoscope. o(^▽^)o

——

If you have any inconvenience while using the kaleidoscope app,
Please leave Kaleidoscope Customer Center or [Settings> 1:1 Inquiry] in the app.
Phone: 1600-2910 (10:00 ~ 19:00)
Mail: cs@manhwakyung.com
* 소소한 기능 개선과 버그를 수정했어요.
* 작품홈에서 다음 업데이트가 몇 일 남았는지 알 수 있어요.
 

Download APK

 
Tải APK

FAQ Download

만화경 - 온라인 만화책방, 웹툰 có an toàn không?

Game 만화경 - 온라인 만화책방, 웹툰 bạn tải về tuyệt đối an toàn với thiết bị của bạn

Tại sao file tôi tải về là XAPK mà không phải file APK?

XAPK 만화경 - 온라인 만화책방, 웹툰 là file đã được tích hợp OBB vào ( data của game ) sau khi tải XAPK về bạn không cần phải cập nhật dữ liệu của game.

Cách cài đặt file XAPK và APK?

Tải xuống và cài đặt Split APKs Installer (SAI). Trên thiết bị Android, hãy mở ứng dụng Split APKs Installer (SAI) Nhấn vào Install » Chọn: 만화경 - 온라인 만화책방, 웹툰 Nhấn vào OK.
Làm theo các bước trên màn hình.

Cách cài đặt APK MOD?

You can open a ZIP file directly from the ES File Explorer. Install APK file and do not run yet. Place the OBB Data in the /SDCARD/Android/obb/ file location and you are good to go Start the game again. Enjoy Example : If you have Call of Duty Mobile game and is installed in your external memory, then extract the OBB file to /SDCARD/Android/obb/com.activision.callofduty.shooter. Ensure that the OBB file (main.156.com.activision.callofduty.shooter.obb) sits within the com.activision.callofduty.shooter folder.

Tương tự 만화경 - 온라인 만화책방, 웹툰

Ultimate Anime Live Wallpapers 4k

Ultimate Anime Live Wallpapers 4k 2.7

Version 2.7

Developer Wallop.hq

Update 29-06-2020

Filesize 11.6 MB

Designer Tools

Designer Tools 2.1.0

Version 2.1.0

Developer Scheff's Blend

Update 05-03-2020

Filesize 1.3 MB

Pickable – Casual dating to chat and meet

Pickable - Casual dating to chat and meet 1.3.8

Version 1.3.8

Developer Pickable Ltd.

Update 23-08-2020

Filesize 22.4 MB

AMOLED Wallpapers

AMOLED Wallpapers 2

Version 2

Developer Vemow

Update 22-05-2020

Filesize 14.0 MB

Sugar Daddy Meet & Dating Arrangement App – SD

Sugar Daddy Meet & Dating Arrangement App - SD 1.6.2

Version 1.6.2

Developer Free Hookup Dating

Update 01-09-2020

Filesize 12.5 MB

Truyen co tich Viet Nam  APK

Truyen co tich Viet Nam

Version

Developer

Update 21-05-2018

Filesize 3.2 MB