Thông tin [베타테스트] 카발 모바일 CBT (CABAL Mobile)

Full Name[베타테스트] 카발 모바일 CBT (CABAL Mobile)
Nhà phát triển
Thể loạiGames, Role Playing
Kích thước97.1 MB
Lượt cài đặt10,000+
Phiên bản1.0.1
Yêu cầuAndroid 4.4+
Cập nhật2019-03-13


[베타테스트] 카발 모바일 CBT (CABAL Mobile) 1.0.1 APK

[CBT 이벤트 안내]

■ 참여 혜택:
아래 설문 2종을 모두 참여한 유저 중
추첨 10명 구글 키프트 카드 3만원권 증정!

■ 참여방법
1. 빌드 설치 후 Lv.20, Lv.65에 각각 출력되는
‘설문’ 아이콘을 통해 설문 응답을 제출해주세요.

2. 응답 제출 시 추첨 보상(구글 기프트 카드)을
전송 받으실 휴대폰 번호를 입력해주세요.

3. 설문에 참여한 모든 유저에게 설문 종료 후,
캐시 인벤토리로 ‘포스젬’ 즉시 지급!
– 참여 보상인 포스젬은 계정 당 1회만 수령 가능합니다.
– 이 외 자세한 내용은 공식카페를 방문하여 확인해주세요.

[게임 소개]

2005년, 빛보다 빠른 액션 혁명!
2019년, 액션 혁명의 귀환!

◈ 카발 모바일 (CABAL MOBILE) ◈
액션 MMORPG 카발 온라인이 모바일로 탄생하다!
이제 PC감성 그대로 언제 어디서나 카발을 즐기다!

■오리지널 콤보 액션의 진수!
콤보 액션으로 배가 되는 타격감!
강력한 스킬들을 연계하여 몬스터를 처치하라

■클래스에 따라 달라지는 스토리와 전투
오직 카발에서만 만날 수 있는 배틀스타일!
선택에 따라 다양한 스토리와 전투의 재미

■카발만의 극강 변신, 배틀모드!
한번 발동하면 막을 자가 없다!
한계를 초월한 최강의 용사로 변신하라!

■압도적 스케일의 대규모 던전!
그냥 싸우는 게임이 아닌 진짜 ‘재밌는 게임’!
대규모 미션 던전과 지속적인 업데이트로 풍성한 즐길거리!

◈카발(CABAL)이란?◈
탄탄한 시나리오 퀘스트 라인과 다양한 배틀스타일,
Hack & Slash 방식의 시원한 콤보 액션을 바탕으로
2005년 출시 후 지금까지 사랑받고 있는 IP

[‘카발 모바일’에 대해 더 알고 싶다면?]◎홈페이지: http://cabalmobile.co.kr
◎공식카페: http://cafe.naver.com/cabalmofficial

[접근 권한 안내]
파일 저장소 액세스 (필수)
– 게임의 각종 설정과 데이터 저장을 위한 권한으로, 사용자의 사진 등의 개인파일에는 접근하지 않습니다.

[접근 권한 철회 방법]
– 운영체제 6.0 이상 : 설정 > 어플리케이션 관리자 > 앱 선택 > 권한 > 접근권한 철회 가능
– 운영체제 6.0 미만 : 접근권한 철회가 불가능하므로 앱 삭제 시 철회 가능
—-
개발자 연락처 :
서울특별시 서초구 서초동 반포대로 3 이스트빌딩
[CBT event guide]

■ Participation Benefits:
Of the users who participated in all of the following two questionnaires
All rights reserved.

■ How to participate
   1. After the build is installed, it is output to Lv.20 and Lv.65 respectively.
Please submit a survey response via the “Survey” icon.
 
   2. When you submit your response, you will receive a lottery reward (Google Gift Card)
Please enter your cell phone number to be sent.
 
   3. After completing the questionnaire to all users participating in the survey,
Instantly get ‘Force Gem’ as cache inventory!
    – Participation reward, POSGEM, is only available once per account.
    – For more information, please visit the official cafe.

[game introduction]

2005, action revolution faster than light!
Return of Action Revolution in 2019!

◈ CABAL MOBILE ◈
Action MMORPG CAVAL Online is born as a mobile!
Now enjoy your favorite CAVAL anytime anywhere!

■ The essence of the original combo action!
Hitting feeling doubled by combo action!
Combine powerful skills to kill monsters

■ Stories and combat vary depending on the class
Only battle style that you can only meet at Caval!
Choose from a variety of stories and fun combat

■ Cavalier’s Super Bowl, Battle Mode!
There is no one to stop once you play!
Transform beyond the limit into the mighty warrior!

Large Dungeon of Overwhelming Scale!
It’s not just a fighting game, it’s a real ‘funny game’!
Massive Mission Dungeon and continuous updates for a great deal of fun!

◈ What is CABAL?
Strong scenarios Quest lines, various battle styles,
Based on the cool combo action of Hack & Slash
IP that has been loved since the launch in 2005

[What if you want to know more about ‘Caval Mobile’?]◎ Homepage: http://cabalmobile.co.kr
◎ Official Cafe: http://cafe.naver.com/cabalmofficial

[Access Rights Guide]File store access (required)
– It does not access to personal files such as user ‘s pictures because of various settings and data storage permissions.

[How to withdraw access authority]– Operating system 6.0 or later: Settings> Application manager> Select application> Permission> Can revoke access right
– Operating system under 6.0: Removal of access rights can not be revoked.

CBT 진행을 위한 사전 다운로드 진행 중! 서버는 3/13(수) 14:00 오픈예정입니다.
자세한내용은 공식카페를 확인하세요 >>> https://cafe.naver.com/cabalmofficial

FAQ Download

[베타테스트] 카발 모바일 CBT (CABAL Mobile) có an toàn không?

Game [베타테스트] 카발 모바일 CBT (CABAL Mobile) bạn tải về tuyệt đối an toàn với thiết bị của bạn

Tại sao file tôi tải về là XAPK mà không phải file APK?

XAPK [베타테스트] 카발 모바일 CBT (CABAL Mobile) là file đã được tích hợp OBB vào ( data của game ) sau khi tải XAPK về bạn không cần phải cập nhật dữ liệu của game.

Cách cài đặt file XAPK và APK?

Tải xuống và cài đặt Split APKs Installer (SAI).Trên thiết bị Android, hãy mở ứng dụng Split APKs Installer (SAI)Nhấn vào Install » Chọn: [베타테스트] 카발 모바일 CBT (CABAL Mobile)Nhấn vào OK.
Làm theo các bước trên màn hình.

Tương tự [베타테스트] 카발 모바일 CBT (CABAL Mobile)

Garden of Oblivion

Garden of Oblivion 2.5

Version 2.5

Developer Träumendes Mädchen

Uploaded 05-05-2020

Filesize 61.4 MB

Modern Combat Versus: New Online Multiplayer FPS  APK

Modern Combat Versus: New Online Multiplayer FPS

Version

Developer

Uploaded 27-05-2018

Filesize 74.9 MB

Tiến lên – 99fun

Tiến lên - 99fun 1.0.1.3

Version 1.0.1.3

Developer WIN CLUB

Uploaded 09-05-2020

Filesize 61.5 MB

태무신왕

태무신왕 245

Version 245

Developer World Spon(월드스폰)

Uploaded 20-07-2020

Filesize 206.1 MB

Monument Valley

Monument Valley 2.7.17

Version 2.7.17

Developer ustwo games

Uploaded 20-05-2020

Filesize

Squad Frontline Commando D Day : The Best 2020

Squad Frontline Commando D Day : The Best 2020 1

Version 1

Developer P-Pocket Studios

Uploaded 11-08-2020

Filesize 56.8 MB