Thông tin 신명

Full Name 신명
Nhà phát triển
Thể loại Games, Role Playing
Kích thước 53.8 MB
Lượt cài đặt 500,000+
Phiên bản 1.2.9
Yêu cầu Android 4.2+
Cập nhật 2019-01-14

신명 1.2.9 APK

2018년 최고의 무협 액션 RPG! 주지훈과 함께 다이나믹하게 즐기자!

【강자만을 위한 다양한 코스튬】
의상뿐만 아니라, 명검, 암기, 검혼, 발자국까지!
나의 취향에 맞게, 수백가지의 화려한 개성넘치는 코스튬!

【끝없는 전투와 치열한 대규모전쟁】
야외 BOSS 자유 척살모드! 오픈필드에서 벌어지는 치열한 보스 쟁탈!
문파전, 통합 1v1, 3v3 매칭전 등 다양한 전쟁 컨텐츠!

【당신의 눈부신 인연 이야기의 시작】
화사한 결혼식, 연인과 함께 던전 및 자녀 시스템까지!
당신의 눈부신 인연 이야기, 신명에서 시작하라!

【신의 영물, 패왕이 될 당신을 위한 기다림】
전설의 탈것을 타고 신명 세계를 체험하라!
신명의 여정, 신의 영물과 함께 명예를!

【오프라인에도 계속되는 폭풍 성장】
24시간 쉴틈없이 지속되는 오프라인 사냥 시스템!
장비, 희귀아이템 드랍을 오프라인에서도 경험하라!

[필수적 접근 권한]– 사진/미디어/파일/전화 :
게임 원활한 이용을 위해 Storage 접근 권한 필요
게임내 일부 기능을 구현하기 위해 미디어 및 사진 접근 권한 필요
게임 실행 중 전화 접수될 경우 튕김 현상 방지하기 위해 전화 접근 권한 필요

[접근권한 철회방법]– 운영체제 6.0 이상 : 설정 > 어플리케이션 관리자 > 앱 선택 > 권한 > 접근권한 철회 가능
– 운영체제 6.0 미만 : 운영체제를 업그레이드하여 접근권한을 철회하거나 앱을 삭제

▒▒ 공식 커뮤니티 ▒▒

네이버 카페
https://cafe.naver.com/junhai2018

페이스북
https://www.facebook.com/sm.itrigirls/
Best Raiders Action RPG in 2018! Let’s enjoy it dynamically with Ji-hoon!

【Various costumes for strong players only】
Not only costumes, but also swords, memorize, soul, footprints!
According to my taste, hundreds of colorful personality full of costumes!

[Endless battle and fierce massive war]Outdoor BOSS Freestyle mode! Fierce boss contest in open field!
Various war contents such as corruption, integrated 1v1, 3v3 matching, etc.

[The beginning of your brilliant tale]Brilliant weddings, dances with lovers and even children’s systems!
Start with your brilliant tale, God!

Waiting for you to be a divine spirit
Experience the world of Shinryeon on a legendary ride!
A journey of Divinity, honor with divine spirit!

[Storm continues to grow even offline]Offline hunting system that lasts 24 hours continuously!
Experience equipment and rare item drops offline!

[Essential Access Rights]– Photo / Media / File / Phone:
Requires Storage access rights for smooth game use
You need access to media and photos to implement some in-game features
If you receive a phone call while playing the game, you need access to the phone to prevent skipping.

[Withdrawal method of access right]– Operating system 6.0 or later: Settings> Application manager> Select app> Permission> Can revoke access right
– Under OS 6.0: Upgrade your operating system to revoke access or remove apps

▒▒ Official Community ▒▒

Naver Cafe
https://cafe.naver.com/junhai2018

Facebook
https://www.facebook.com/sm.itrigirls/
시스템 최적화를 진행하였으며 일부 시스템 오류 및 오타를 수정하였습니다.

FAQ Download

신명 có an toàn không?

Game 신명 bạn tải về tuyệt đối an toàn với thiết bị của bạn

Tại sao file tôi tải về là XAPK mà không phải file APK?

XAPK 신명 là file đã được tích hợp OBB vào ( data của game ) sau khi tải XAPK về bạn không cần phải cập nhật dữ liệu của game.

Cách cài đặt file XAPK và APK?

Tải xuống và cài đặt Split APKs Installer (SAI). Trên thiết bị Android, hãy mở ứng dụng Split APKs Installer (SAI) Nhấn vào Install » Chọn: 신명 Nhấn vào OK.
Làm theo các bước trên màn hình.

Cách cài đặt APK MOD?

You can open a ZIP file directly from the ES File Explorer. Install APK file and do not run yet. Place the OBB Data in the /SDCARD/Android/obb/ file location and you are good to go Start the game again. Enjoy Example : If you have Call of Duty Mobile game and is installed in your external memory, then extract the OBB file to /SDCARD/Android/obb/com.activision.callofduty.shooter. Ensure that the OBB file (main.156.com.activision.callofduty.shooter.obb) sits within the com.activision.callofduty.shooter folder.

Cùng nhà phát triển

九州俠影錄:經典武俠作品改編 1.2.0 APK

九州俠影錄:經典武俠作品改編 1.2.0

Version 1.2.0

Developer trigirls studio

Update 21-09-2018

Filesize 72.1 MB

Tương tự 신명

Radio Tropical Minas

Radio Tropical Minas 1.0.8.x

Version 1.0.8.x

Developer APPRADIO.PRO - Radio Digital Connecting People

Update 10-12-2020

Filesize 4.7 MB

Godville

Godville 7.5.5

Version 7.5.5

Developer Mikhail Platov

Update 27-11-2020

Filesize 5.3 MB

FM Radio Sri Lanka: Free radio, radio online

FM Radio Sri Lanka: Free radio, radio online 1.9.37

Version 1.9.37

Developer Radioworld FM

Update 19-12-2020

Filesize 11.7 MB

X-Hero : Marvelous Heroes

X-Hero : Marvelous Heroes 1.0.57

Version 1.0.57

Developer Glacier Game

Update 06-05-2020

Filesize 412.0 MB

Scan Game New

Scan Game New 1.0.2

Version 1.0.2

Developer Bblue Scan

Update 18-03-2021

Filesize 76.1 MB

TLMVPSP, le jeu officiel

TLMVPSP, le jeu officiel 1.0.83

Version 1.0.83

Developer France Télévisions

Update 19-05-2020

Filesize 55.4 MB