Thông tin 열강톡

Full Name 열강톡
Nhà phát triển
Thể loại Apps, Communication
Kích thước 16.3 MB
Lượt cài đặt 1,000+
Phiên bản 2.1
Yêu cầu Android 2.3.2+
Cập nhật 2016-07-20

열강톡 2.1 APK

◆ 어플소개
열강톡은 열혈강호 게임 내에서만 가능했던 동료와 문파원들 간의 대화를
안드로이드 폰을 이용하여 장소에 구애받지 않고 어디서나 무료로 즐길 수 있도록 해주는 메신저 서비스입니다.
열혈강호의 친구들과 문파원들에게 언제 어디서나 보다 편리하게 인사를 나누고 대화하여 보세요.
또한, 게임 내 접속 해있는 자신의 캐릭터의 정보와 게임 공지사항 등 다양한 서비스도 쉽게 확인할 수 있습니다.

◆ 사용방법
– 열혈강호에 가입 된 자신의 아이디를 이용하여 열강톡에서 로그인 하며, 최초 1회 인증방식을 거친 후 서비스 이용이 가능하게 됩니다.
– 인증방법: 열강톡 최초 로그인 시 열강톡 인증 안내창이 나오며, 이 후 열혈강호 게임 내 접속하여 ‘ 열강톡 인증 후 사용 가능합니다.
– 접속 후 로그인 계정 내 생성 된 캐릭터를 선택 후 열강톡 서비스를 이용가능합니다
– 1:1 채팅, 문파 채팅, 게임 접속 중인 캐릭터 정보 등 다양한 서비스를 즐겨보세요!

◆ 주의사항
– 최초 1회 인증방식을 거친 후 서비스 이용이 가능합니다.
– 회원님 여러분의 소중한 개인정보가 노출되지 않도록 유의하여 주세요.
– 문의 및 버그신고는 열혈강호 홈페이지 웹상담센터를 이용해 주시기 바랍니다.
(http://yulgang.mgame.com/customer/inquiry_center.mgame)
—-
개발자 연락처 :

◆ About the App
Talk is only available in-game powers yeolhyeolgangho was a conversation between colleagues and munpawon
Using your Android phone, anywhere anytime, anywhere, so that you can enjoy free IM service.
Munpawon yeolhyeolgangho with friends anywhere, anytime to talk to more easily share your greeting.
In addition, his character in-game access to information and a variety of services, such as game announcements can be easily determined.

◆ How to use
– Yeolhyeolgangho subscribed using their powers Tok login ID and authentication method for the first time, after the service becomes available.
– Authentication Method: Tearing Tearing Tok Tok initial login window authentication information comes, the game is connected to the yeolhyeolgangho ‘Tok powers available after authentication.
– Access your account and log in, choose a character I created for the powers available to Talk service
1:1 chat, munpa chat, games, online now enjoy a variety of services, including character information!

◆ Note
– After the first authentication method that once service is available.
– Your personal information will not expose your valuable to me, be careful.
– Questions and bug reports are yeolhyeolgangho Counseling Center website, please use the web.
  (Http://yulgang.mgame.com/customer/inquiry_center.mgame)

FAQ Download

열강톡 có an toàn không?

Game 열강톡 bạn tải về tuyệt đối an toàn với thiết bị của bạn

Tại sao file tôi tải về là XAPK mà không phải file APK?

XAPK 열강톡 là file đã được tích hợp OBB vào ( data của game ) sau khi tải XAPK về bạn không cần phải cập nhật dữ liệu của game.

Cách cài đặt file XAPK và APK?

Tải xuống và cài đặt Split APKs Installer (SAI). Trên thiết bị Android, hãy mở ứng dụng Split APKs Installer (SAI) Nhấn vào Install » Chọn: 열강톡 Nhấn vào OK.
Làm theo các bước trên màn hình.

Cách cài đặt APK MOD?

You can open a ZIP file directly from the ES File Explorer. Install APK file and do not run yet. Place the OBB Data in the /SDCARD/Android/obb/ file location and you are good to go Start the game again. Enjoy Example : If you have Call of Duty Mobile game and is installed in your external memory, then extract the OBB file to /SDCARD/Android/obb/com.activision.callofduty.shooter. Ensure that the OBB file (main.156.com.activision.callofduty.shooter.obb) sits within the com.activision.callofduty.shooter folder.

Tương tự 열강톡

Meme Maker

Meme Maker 1.3.1

Version 1.3.1

Developer Abhisoft Tech

Update 21-01-2020

Filesize 5.2 MB

PAYCO

PAYCO 3.9.0

Version 3.9.0

Developer NHN Corp.

Update 29-07-2020

Filesize 95.3 MB

Cdiscount

Cdiscount 6.360.0

Version 6.360.0

Developer Cdiscount

Update 23-08-2020

Filesize 47.5 MB

Fake Notificações Para WhatsApp

Fake Notificações Para WhatsApp 0.0.2

Version 0.0.2

Developer Cytech Informática

Update 25-11-2020

Filesize 18.9 MB

Car Wallpapers HD 3.6.18.2 APK

Car Wallpapers HD 3.6.18.2

Version 3.6.18.2

Developer

Update 01-10-2018

Filesize 3.7 MB

Guide For Summertime Saga Walkthrough New

Guide For Summertime Saga Walkthrough New 1.0

Version 1.0

Developer Moramozenk

Update 01-09-2020

Filesize 13.9 MB