Thông tin 챔프D-잡지/만화/웹툰

Full Name 챔프D-잡지/만화/웹툰
Nhà phát triển
Thể loại Apps, Comics
Kích thước 30.2 MB
Lượt cài đặt 10,000+
Phiên bản 2.5.1
Yêu cầu Android 4.2+
Cập nhật 2017-07-19

챔프D-잡지/만화/웹툰 2.5.1 APK

국내 최대 만화출판사 대원씨아이㈜에서 제공하는 만화,웹툰 서비스 입니다.
신작웹툰, 무료만화, 인기만화를 편하게 즐길 수 있습니다.

[연재]신작웹툰, 무료연재, 인기만화가 매일 업데이트!
열혈강호 최신작 등 HOT 만화 발매 당일 연재!

[단행본]열혈강호 등 인기만화를 합리적인 가격에 대여/구매 할수 있습니다.
무료 메뉴에서 매일 무료로 공개되는 만화도 놓치지 마세요~

[잡지]다양한 연재만화를 한번에 볼 수 있는 만화잡지 ‘챔프D’ 입니다.
열혈강호 최신화가 가장 먼저 연재되는 국내 최고의 만화잡지!!
매월 1일, 15일 자정에 발매됩니다.

———————————-
[불편 및 개선사항 해결]앱 내 1:1 문의
이메일: help@bookjam.net
전화: 1544-9101 (평일 10:00 ~ 18:00 | 점심시간 13:00 ~ 14:00 | 주말, 공휴일 휴무)

◎이 앱이 제공하는 컨텐츠에 대한 모든 권리는 대원씨아이㈜에 있습니다.
◎이 앱은 “소장하고 싶은 전자책, 북잼”에서 제작되었습니다.
—-
개발자 연락처 :
서울특별시 용산구 한강대로15길 9-12 대원씨아이(주) 02)2071-2000
Cartoon, Real Madrid service offered by the largest comics publisher crew C. I. ㈜.
New Real Madrid, free comics, relax and enjoy the popular cartoon.

[Series]Real Madrid new, free series, a popular cartoonist updated daily!
HOT cartoon series, including the latest yeolhyeolgangho released the same day!

[Paperback]Yeolhyeolgangho popular manga such as rent at a reasonable price / can be purchased.
Free menu, do not miss the daily comics that are published free of charge –

[magazine]The comic magazine “Champ D ‘to see the variety of comic strips at a time.
Yeolhyeolgangho domestic latest artist to be the best comic book series first!
The first day of the month, will be released at midnight on the 15th.

———————————-
[Uncomfortable and improvements solved]My first app: 1 Contact
Email: help@bookjam.net
Tel: 1544-9101 (weekdays 10:00 ~ 18:00 | Lunch 13:00 ~ 14:00 | weekends and holidays)

◎ all rights to the content of this app is to provide crew C. I. ㈜.
◎ this app is built from the “want a collection of electronic books, bukjaem”.
– 웹툰형 뷰어 적용
– 도서 다운로드가 실패하는 특정 버그 수정
– 로그인 속도 개선
– 일부 기기의 페이스북 로그인 오류 수정
– 기타 버그 수정 및 안정화

FAQ Download

챔프D-잡지/만화/웹툰 có an toàn không?

Game 챔프D-잡지/만화/웹툰 bạn tải về tuyệt đối an toàn với thiết bị của bạn

Tại sao file tôi tải về là XAPK mà không phải file APK?

XAPK 챔프D-잡지/만화/웹툰 là file đã được tích hợp OBB vào ( data của game ) sau khi tải XAPK về bạn không cần phải cập nhật dữ liệu của game.

Cách cài đặt file XAPK và APK?

Tải xuống và cài đặt Split APKs Installer (SAI). Trên thiết bị Android, hãy mở ứng dụng Split APKs Installer (SAI) Nhấn vào Install » Chọn: 챔프D-잡지/만화/웹툰 Nhấn vào OK.
Làm theo các bước trên màn hình.

Cách cài đặt APK MOD?

You can open a ZIP file directly from the ES File Explorer. Install APK file and do not run yet. Place the OBB Data in the /SDCARD/Android/obb/ file location and you are good to go Start the game again. Enjoy Example : If you have Call of Duty Mobile game and is installed in your external memory, then extract the OBB file to /SDCARD/Android/obb/com.activision.callofduty.shooter. Ensure that the OBB file (main.156.com.activision.callofduty.shooter.obb) sits within the com.activision.callofduty.shooter folder.

Tương tự 챔프D-잡지/만화/웹툰

Nature Wallpaper 4K

Nature Wallpaper 4K 1.09

Version 1.09

Developer FootballTech

Update 20-05-2020

Filesize 21.7 MB

Học Tiếng Anh Giao Tiếp  APK

Học Tiếng Anh Giao Tiếp

Version

Developer

Update 18-06-2018

Filesize 18.5 MB

OpenClassrooms Cours en lign‪e‬

OpenClassrooms Cours en lign‪e‬ 1.0.3

Version 1.0.3

Developer Jean Fritz DUVERSEAU

Update 21-03-2021

Filesize 15.1 MB

The Rise of Herobrine: MCPE

The Rise of Herobrine: MCPE 6.00

Version 6.00

Developer Samueljh1

Update 10-05-2020

Filesize 9.0 MB

Emoji Background Photo Editor

Emoji Background Photo Editor 1.3

Version 1.3

Developer Mixer App co

Update 16-12-2019

Filesize 32.0 MB

京东-挑好物,上京东

京东-挑好物,上京东

Version

Developer

Update 10-05-2020

Filesize