Thông tin 트라하

Full Name트라하
Nhà phát triển
Thể loạiGames, Role Playing
Kích thước104.4 MB
Lượt cài đặt500,000+
Phiên bản1.10.9
Yêu cầuAndroid 5.0+
Cập nhật2019-09-03


Game 트라하 APK

Video game 트라하

보고도 믿지 못할 것이다,
하이엔드 MMORPG 트라하의 세계로 초대합니다.

Ultimate Visual

자연의 풍경, 건물과 사람, 초대형 몬스터까지
밤낮으로 바뀌는 압도적 퀄리티의 그래픽 스케일을 체험하라,

Infinity Class

매 전투마다 새롭게 직업을 고른다.
트라하만의 전투를 경험하고, 최고가 되라.

Mega Open Field

광활한 대지에서 당신의 진영을 위하여,
당신의 발길이 닿는 곳을 탐험하고 전투하라.

‘트라하’의 가장 빠른 소식을 알려드립니다.
◈ 공식카페 바로가기 : https://cafe.naver.com/nxtraha
◈ 공식사이트 바로가기 : http://traha.nexon.com/
◈ 공식 페이스북 바로가기 : https://www.facebook.com/traha/

■스마트폰 앱 접근권한 안내
앱 이용 시 아래와 같은 서비스를 제공하기 위해 접근 권한을 요청하고 있습니다.

[선택적 접근권한] 사진/미디어/파일 저장: 영상 저장, 사진 및 동영상 업로드 하는데 필요합니다.
전화 : 광고성 문자 전송을 위한 휴대폰번호 수집에 필요합니다.
마이크 : 게임 중 음성 채팅을 하는데 필요합니다.
* 선택적 접근권한 허용에 동의하지 않아도 서비스 이용이 가능합니다.

[접근권한 철회 방법] – 안드로이드 6.0 이상: 설정>앱>권한 항목 선택>권한 목록>접근권한 동의 또는 철회 선택
– 안드로이드 6.0 미만: 운영체제를 업그레이드하여 접근권한을 철회하거나, 앱을 삭제
※ 앱이 개별 동의 기능을 제공하지 않을 수 있으며 위의 방법으로 접근 권한을 철회할 수 있습니다.
—-
개발자 연락처 :
1588-7701
You won’t believe it,
We invite you to the world of high-end MMORPG Traha.

Ultimate Visual

Nature’s scenery, buildings and people, extra large monsters
Experience the overwhelming quality of graphics scale day and night,

Infinity Class

Choose a new job every battle.
Experience the battle of Trahaman and be the best.

Mega Open Field

For your camp in vast lands,
Explore and battle where you reach.

Here’s the quickest news about Traha.
◈ Go to the official cafe: https://cafe.naver.com/nxtraha
◈ Go to the official site: http://traha.nexon.com/
◈ Official Facebook Shortcut: https://www.facebook.com/traha/

■ Smartphone App Access Rights
You are requesting access to provide the following services when using the app.

[Optional Access Rights] Save picture / media / file: It is necessary to save video and upload picture and video.
Phone: Necessary for collecting mobile phone numbers for sending advertising texts.
Mike: It’s needed for voice chat during the game.
* You can use the service even if you do not agree to allow selective access.

[Withdrawal method of access right] -Android 6.0 and above: Settings> Apps> Select Permissions> Permission List> Access Consent or Revoke
-Under Android 6.0: Upgrade your operating system to revoke access or delete apps
※ The app may not provide individual consent, and you can revoke access by the above method.

FAQ Download

트라하 có an toàn không?

Game 트라하 bạn tải về tuyệt đối an toàn với thiết bị của bạn

Tại sao file tôi tải về là XAPK mà không phải file APK?

XAPK 트라하 là file đã được tích hợp OBB vào ( data của game ) sau khi tải XAPK về bạn không cần phải cập nhật dữ liệu của game.

Cách cài đặt file XAPK và APK?

Tải xuống và cài đặt Split APKs Installer (SAI).Trên thiết bị Android, hãy mở ứng dụng Split APKs Installer (SAI)Nhấn vào Install » Chọn: 트라하Nhấn vào OK.
Làm theo các bước trên màn hình.

Cùng nhà phát triển

V4

V4 1.18.187834

Version 1.18.187834

Developer NEXON Company

Uploaded 24-05-2020

Filesize 73.7 MB

메이플스토리M

메이플스토리M 1.51.1864

Version 1.51.1864

Developer NEXON Company

Uploaded 20-04-2020

Filesize 95.7 MB

Godzilla Defense Force

Godzilla Defense Force 2.3.4

Version 2.3.4

Developer NEXON Company

Uploaded 10-04-2020

Filesize 101.9 MB

Spiritwish

Spiritwish 1.0.2

Version 1.0.2

Developer NEXON Company

Uploaded 08-09-2019

Filesize 66.1 MB

Durango: Wild Lands

Durango: Wild Lands 4.3.1+1906191715

Version 4.3.1+1906191715

Developer NEXON Company

Uploaded 06-07-2019

Filesize 91.4 MB

OVERHIT

OVERHIT 1.9.62177

Version 1.9.62177

Developer NEXON Company

Uploaded 27-04-2019

Filesize 95.1 MB

Tương tự 트라하

Sniper Fury: Top shooting game – FPS

Sniper Fury: Top shooting game - FPS 4.3.0j

Version 4.3.0j

Developer Gameloft

Uploaded 23-03-2019

Filesize

Đại Chiến Samurai – VNG

Đại Chiến Samurai – VNG 1.3.4

Version 1.3.4

Developer VNG Game Publishing

Uploaded 13-04-2020

Filesize 150.9 MB

Fish Go.io

Fish Go.io 2.12.1

Version 2.12.1

Developer Hot Games Team

Uploaded 22-05-2020

Filesize 48.7 MB

ミラクルニキ-お着替えコーデRPG

ミラクルニキ-お着替えコーデRPG 5.9.2

Version 5.9.2

Developer Papergames(Japan)

Uploaded 01-02-2020

Filesize 95.6 MB

Burger Cooking Simulator – chef cook game

Burger Cooking Simulator – chef cook game 2.0

Version 2.0

Developer Worth Fun Games

Uploaded 22-05-2020

Filesize 58.1 MB

Puzzles Of Chrysler Crossfire 1.0 APK

Puzzles Of Chrysler Crossfire 1.0

Version 1.0

Developer borimozz

Uploaded 21-01-2019

Filesize 12.6 MB