Thông tin 팬덤시티 - 실사풍 미녀 게임

Full Name 팬덤시티 - 실사풍 미녀 게임
Nhà phát triển
Thể loại Games, Role Playing
Kích thước 82.6 MB
Lượt cài đặt 100,000+
Phiên bản 1.0.77
Yêu cầu Android 5.0+
Cập nhật 2020-02-29

Game 팬덤시티 – 실사풍 미녀 게임 APK

국내최초 본격남성 S-RPG
고퀄리티 실사판 미녀들을 지금부터 만날 수 있습니다.
———————————————————–
남자만 감염이 된다는 ‘바이러스M’이 창궐하며
면역을 가진 소수의 남자만 살아남게 되었다.

‘바이러스M’은 지구를 포함해 다른 우주의 차원까지 퍼졌고
짝을 잃은 다른 차원의 여자들도
생존한 남자를 찾아 이곳 지구로 몰려 들었다.

결국 살아남은 남자들은
수많은 여자들을 만날 수 있게 되었다

당신 역시도…

‘팬덤시티’는 현실과 판타지의 워너비가 공존하는 도시!
닥치는대로 당신의 여친으로 만들어라! 그게 곧 능력이다!
——————————————————–

넘치는 미녀! 끝없는 데이트! 혜자급 보상!
번거롭고 의미없는 양산 게임이 질렸다면
오늘부터는 실사판 미녀들과 함께 새로운 세상을 즐겨보세요!

공식카페 : https://cafe.naver.com/fandomcity

주의! 가끔 후방이 위험할 수 있으니 긴장하세요.

——————————————————–
[필수권한]– 없음

[선택권한]– 저장권한 : 게임 플레이에 필요한 설정들을 저장하기 위해 사용합니다.

※ 선택적 권한은 동의하지 않으셔도 게임이용이 가능합니다.

[안드로이드6.0이상버전]1. 접근 권한 별 철회 방법: 단말기설정>앱>더보기(설정및제어)>앱설정>앱권한>해당 접근권한 선택>접근권한동의 또는 철회선택
2. 앱별 철회방법:단말기설정>앱>해당앱선택>권한선택>접근권한동의 또는 철회선택

[안드로이드6.0미만버전]운영체제 특성상 접근 권한 별 철회가 불가능하므로, 앱을 삭제하는 경우에만 접근 권한 철회가 가능합니다.

게임물 등급분류번호: 제 CC-OM-190807-005호
—-
개발자 연락처 :
방배동 3005 인산빌딩 10F
nxuinccs@gmail.com
Korea’s first real male S-RPG
You can meet high-quality live-action beauty from now on.
————————————————– ———
The virus M that only men are infected
Only a few men with immunity survived.

Virus M has spread to other universe levels, including Earth.
Other women of different dimensions
In search of a surviving man flocked to Earth.

After all, the surviving men
I can meet so many women

You too …

‘Fandom City’ is a city where wannabe of reality and fantasy coexists!
Randomly make your girlfriend! That is the power!
————————————————– ——

Full of beauty! Endless dating! Beneficiary rewards!
If you get tired of cumbersome and meaningless production games,
Starting today, enjoy the new world with live-action beauty!

Official Cafe: https://cafe.naver.com/fandomcity

caution! Be nervous as the rear can sometimes be dangerous.

————————————————– ——
[Required Rights]– none

[Options]-Save permission: Used to save the settings necessary for game play.

※ You can use the game even if you do not agree to the optional authority.

[Android 6.0 or higher version]1.How to withdraw by access right: Device Settings> App> More (Settings & Control)> App Settings> App Rights> Select Applicable Access Rights> Accept or Withdraw Access Rights
2. How to withdraw by app: Terminal Settings> Apps> Select the app> Select permissions> Select access permission or withdraw

[Android less than 6.0 version]Due to the nature of the operating system, it is impossible to revoke access privileges, so you can only revoke access privileges if you delete the app.

Game classification number: CC-OM-190807-005

FAQ Download

팬덤시티 - 실사풍 미녀 게임 có an toàn không?

Game 팬덤시티 - 실사풍 미녀 게임 bạn tải về tuyệt đối an toàn với thiết bị của bạn

Tại sao file tôi tải về là XAPK mà không phải file APK?

XAPK 팬덤시티 - 실사풍 미녀 게임 là file đã được tích hợp OBB vào ( data của game ) sau khi tải XAPK về bạn không cần phải cập nhật dữ liệu của game.

Cách cài đặt file XAPK và APK?

Tải xuống và cài đặt Split APKs Installer (SAI). Trên thiết bị Android, hãy mở ứng dụng Split APKs Installer (SAI) Nhấn vào Install » Chọn: 팬덤시티 - 실사풍 미녀 게임 Nhấn vào OK.
Làm theo các bước trên màn hình.

Cách cài đặt APK MOD?

You can open a ZIP file directly from the ES File Explorer. Install APK file and do not run yet. Place the OBB Data in the /SDCARD/Android/obb/ file location and you are good to go Start the game again. Enjoy Example : If you have Call of Duty Mobile game and is installed in your external memory, then extract the OBB file to /SDCARD/Android/obb/com.activision.callofduty.shooter. Ensure that the OBB file (main.156.com.activision.callofduty.shooter.obb) sits within the com.activision.callofduty.shooter folder.

Tương tự 팬덤시티 - 실사풍 미녀 게임

Hong Kong Poker 1.0.9 APK

Hong Kong Poker 1.0.9

Version 1.0.9

Developer SENSPARK CO., LTD

Update 16-12-2018

Filesize 15.7 MB

AMO Games – Play Free Games, Earn Real Money

AMO Games - Play Free Games, Earn Real Money 1.2.1

Version 1.2.1

Developer

Update 03-01-2021

Filesize 6.8 MB

Slendrina 2D

Slendrina 2D 1.2.1

Version 1.2.1

Developer DVloper

Update 24-04-2020

Filesize 55.9 MB

88 Golden 88

88 Golden 88 1.1

Version 1.1

Developer Shenkijok

Update 11-12-2020

Filesize 15.6 MB

DEAD TARGET: Game Bắn Súng Zombie

DEAD TARGET: FPS Zombie Apocalypse Survival Games 4.8.1.1

Version 4.8.1.1

Developer VNG GAME STUDIOS

Update 21-09-2018

Filesize 98.4 MB

Hawk Express Cabs

Hawk Express Cabs 33.0.57.817

Version 33.0.57.817

Developer Hawk Express Cabs

Update 25-11-2020

Filesize 47.3 MB