Thông tin 펜타스톰

Full Name 펜타스톰
Nhà phát triển
Thể loại Game Hành Động, Games
Kích thước 779.3 MB
Lượt cài đặt 1,000,000+
Phiên bản 1.26.1.2
Yêu cầu Android 4.0.3+
Cập nhật 2018-12-18

펜타스톰 1.26.1.2 APK

◆◆◆◆◆게임 소개◆◆◆◆◆

[최고의 5v5 실시간 팀플레이를 만나다!]

★모바일의 한계를 뛰어넘는 실시간 5v5 대전!
– 5v5, 3v3, 1v1, 데스매치, 보물쟁탈전 등 다양한 실시간 대전 모드!
– 언제 어디서나 빠르게 5v5 실시간 대전 참여!
– 모바일에 최적화된 조작과 섬세한 컨트롤 지원!
– 3방향의 공격루트로 이뤄진 전략적인 팀플레이!

★개성 만점 영웅을 플레이 하는 쾌감!
– 탱커, 전사, 아처, 마법사, 암살자, 서포터 6가지 직업
– 6가지 직업을 가진 영웅들의 차별화된 스킬과 특화된 역할!
– 선택한 영웅에 따라 매 대전마다 완전히 새로운 전투를 경험!

★빠르게 제공하는 성장의 재미!
– 단시간에 즐기는 성장과 전투의 재미
– 단 15분! 성장과 전투의 재미를 느껴보자!

★매우 쉽고 간편한 조작법!
– 모바일에 특화된 쉽고 간단한 조작과 편리한 UI
– 터치 1번으로 스킬사용, 장비구매, 귀환, 회복까지
– AOS 초보들도 빠르게 조작법 숙지와 게임 적응 가능!

★지루할 틈 없는 다양한 대전 모드!
– 퀵 매치를 통해 즐길 수 있는 다양한 대전 모드
– 흥미진진한 [실시간 대전, 랭킹전, 보물쟁탈전, 랜덤 영웅전]– 성향에 따라 다양한 대전의 플레이가 가능!

★경쟁을 자극하는 랭킹 시스템!
– 숙련된 플레이어들의 세기의 대결, 랭킹 시스템
– 진정한 나의 실력을 검증할 수 있는 기회!
– 랭킹에 따라 보상까지 획득 가능!

이 모든게 [펜타스톰] 안에 다~ 있다!!!!

■■펜타스톰 공식카페■■
http://cafe.naver.com/pentastorm
다양한 이벤트와 빠른 소식, 플레이어들의 전략을
공식 카페를 통해 확인하실 수 있습니다.

■■펜타스톰 공식 유투브■■
https://www.youtube.com/펜타스톰

■■펜타스톰 공식 페이스북■■
https://www.facebook.com/pentastorm/

■게임 이용 편의를 위해 아래와 같은 권한이 요청됩니다■
– 실시간 음성 대화를 위해, 오디오 녹음/재생 권한을 요청합니다.
– 리소스 다운로드를 위해 SD카드 쓰기/읽기 권한을 요청합니다.
– 휴대전화 상태 및 ID를 확인하기 위해 전화 권한을 요청합니다.

* 태블릿 기기에서도 원활히 플레이하실 수 있습니다.

[접근권한 안내]#필수적 접근권한
저장공간
– ‘단말기내 프로그램 설치 및 데이터 저장’ 을 위해 사용됩니다.
휴대전화 상태 및 ID 읽기
– ‘이용자 계정 생성 및 확인’을 위해 사용됩니다.

#필수적 접근 권한
마이크
– ‘이용자간 음성 채팅’에 사용됩니다.
위치정보
– ‘주변 사용자와의 팀 매칭’에 사용됩니다.

# 접근 권한 철회 방법
– 운영체제 6.0 이상 : 설정>어플리케이션 관리자>앱 선택> 권한>접근권한 철회 가능
– 운영체제 6.0 미만 : 접근권한 철회가 불가능하므로, 앱 삭제로 철회 가능

■ 상품 정보 및 이용 조건 안내 ■
※ 유료아이템 구매 시 별도의 요금이 부과됩니다.
– 공급자 : 넷마블(주) 대표집행임원 권영식
– 이용조건 및 기간 : 게임 내 별도 고지된 내용에 따름
(사용기간이 표시되지 않은 경우, 서비스의 종료일까지를 사용기간으로 간주)
– 결제금액 및 방법 : 상품 별 별도 고지된 결제금액 및 결제방법에 따름
(외화 결제 시 환율 및 수수료 등으로 인해 실제 청구금액과 다를 수 있음)
– 상품지급방식 : 게임 내 구매한 아이디(캐릭터)로 즉시 지급
– 고객센터 : 1588-5180 (평일 오전9시~오후6시 상담가능)
– 최소사양 : Android 15 이상, Ram 1GB 이상
– 주소: 서울특별시구로구디지털로300
– 사업자번호: 105-87-64746
– 통신판매업번호: 제2014-서울구로-1028 호
– 개인정보 처리방침 : http://help.netmarble.com/policy/privacy_policy.asp?locale=ko
– 서비스 운영 정책 : http://help.netmarble.com/policy/terms_of_service.asp?locale=ko
—-
개발자 연락처 :
개발자 연락처 : 02-1588-3995
서울시 구로구 디지털로 300 지밸리비즈플라자 20층
사업자 번호 : 105-87-64746
통신판매업 번호 : 제제2014-서울구로-1028호
[겨울맞이 펜타스톰 업데이트]1. 클론 격투 – 겨울축제 모드 : 다크슬레이어 OR 원숭이로 변신!
2. 빛의 성전 시즌2 : 라우리엘 신의 은총 스킨 등장!
3. 전설 지역 기능 : 지역 최강자가 되어 강함을 뽐내세요!
4. 액션 커스텀 기능 : 영웅들의 댄스가 공개됩니다.
5. 겨울 컨셉으로 바뀐 전장과 로그인 화면, 영웅 및 장비 밸런스 변경

펜타스톰 속 겨울 축제를 확인해 보세요.

FAQ Download

펜타스톰 có an toàn không?

Game 펜타스톰 bạn tải về tuyệt đối an toàn với thiết bị của bạn

Tại sao file tôi tải về là XAPK mà không phải file APK?

XAPK 펜타스톰 là file đã được tích hợp OBB vào ( data của game ) sau khi tải XAPK về bạn không cần phải cập nhật dữ liệu của game.

Cách cài đặt file XAPK và APK?

Tải xuống và cài đặt Split APKs Installer (SAI). Trên thiết bị Android, hãy mở ứng dụng Split APKs Installer (SAI) Nhấn vào Install » Chọn: 펜타스톰 Nhấn vào OK.
Làm theo các bước trên màn hình.

Cách cài đặt APK MOD?

You can open a ZIP file directly from the ES File Explorer. Install APK file and do not run yet. Place the OBB Data in the /SDCARD/Android/obb/ file location and you are good to go Start the game again. Enjoy Example : If you have Call of Duty Mobile game and is installed in your external memory, then extract the OBB file to /SDCARD/Android/obb/com.activision.callofduty.shooter. Ensure that the OBB file (main.156.com.activision.callofduty.shooter.obb) sits within the com.activision.callofduty.shooter folder.

Cùng nhà phát triển

Magic: ManaStrike

Magic: ManaStrike 1.5.0

Version 1.5.0

Developer Netmarble

Update 21-06-2020

Filesize 116.1 MB

FishingStrike

FishingStrike 1.43.2

Version 1.43.2

Developer Netmarble

Update 12-06-2020

Filesize 252.0 MB

Seven Knights

Seven Knights 6.4.00

Version 6.4.00

Developer Netmarble

Update 07-06-2020

Filesize 70.9 MB

The Seven Deadly Sins: Grand Cross

The Seven Deadly Sins: Grand Cross 1.0.3

Version 1.0.3

Developer Netmarble

Update 26-03-2020

Filesize 115.5 MB

세븐나이츠

세븐나이츠 5.4.25

Version 5.4.25

Developer Netmarble

Update 24-03-2020

Filesize 77.1 MB

Knights Chronicle

Knights Chronicle 2.8.0

Version 2.8.0

Developer Netmarble

Update 09-01-2020

Filesize 77.7 MB

Tương tự 펜타스톰

Shadowmatic

Shadowmatic 1.4

Version 1.4

Developer Triada Studio Games

Update 13-04-2020

Filesize 284.2 MB

Coloring Book – Kids Paint 1.45 APK

Coloring Book - Kids Paint 1.45

Version 1.45

Developer

Update 30-09-2018

Filesize 60.2 MB

Game Anak Edukasi Hewan Laut

Game Anak Edukasi Hewan Laut 2.4.0

Version 2.4.0

Developer Bamboo Cannon Studio

Update 24-02-2020

Filesize 14.6 MB

Tiến lên Miền Nam- Tiến Lên – tien len – ZingPlay  APK

Tiến lên Miền Nam- Tiến Lên - tien len - ZingPlay

Version

Developer

Update 09-05-2018

Filesize 22.9 MB

City Driver Bugatti Veyron Simulator 2 APK

City Driver Bugatti Veyron Simulator 2

Version 2

Developer tikTak

Update 01-10-2018

Filesize 53.6 MB

Mystery Pyramid

Mystery Pyramid 1.9.9

Version 1.9.9

Developer

Update 20-11-2020

Filesize 38.1 MB