Thông tin 포커의 신 : 7포커, 섯다, 바카라, 홀덤, 바둑이, 슬롯

Full Name 포커의 신 : 7포커, 섯다, 바카라, 홀덤, 바둑이, 슬롯
Nhà phát triển
Thể loại Casino, Games
Kích thước 47.5 MB
Lượt cài đặt 100,000+
Phiên bản 1.2.41
Yêu cầu Android 4.1+
Cập nhật 2020-07-22


포커의 신 : 7포커, 섯다, 바카라, 홀덤, 바둑이, 슬롯

 
Game 포커의 신 : 7포커, 섯다, 바카라, 홀덤, 바둑이, 슬롯 nằm trong danh mục Casino
 

Giới thiệu 포커의 신 : 7포커, 섯다, 바카라, 홀덤, 바둑이, 슬롯

 
포커의 신 설치만 해도 아래 보상을 드립니다!
– 게임 머니 1조
– 게임머니 구매에 쓰이는 보석 11개
– 바카라, 슬롯, 화투점을 즐길 수 있는 크레딧 50개
– 최대 10조 골드를 무료로 드리는 한판복권 1장

가장 많은 카드 게임을 탑재된 포커의 신 하나면 충분!
– 7포커, 텍사스 홀덤, 바둑이, 2장 섯다, 3장 섯다, 슬롯, 바카라, 화투점 탑재
– 무제한 리필이 가능한 무료 포커 게임

복권, 잭팟, 미션 등 매일 진행되는 다양한 이벤트!
– 최대 300조의 상금! 족보만 맞아도 드리는 짜릿한 리얼잭팟과 38광땡로또
– 즉석복권의 긁는 재미! 최대 10조를 드리는 한판복권
– 1일 3회! 포커의 신에 접속만 해도 게임머니, 복권, 크레딧, 보석이 공짜
– 플레이하기만 해도 드리는 일일 미션 보상

* 안드로메다게임즈에는 한판맞고, 한판고스톱도 있습니다.
* 포커의 신은 한판포커, 섯다의 신의 후속작입니다.

※ 고객센터
전화번호 : 070-5167-6006
이메일 : cs.andromedagames@gmail.com

[게임물등급위원회 등급분류정보]등급분류번호: 제 CC-OM-170926-003

▶ 필수적 접근권한

[외부저장소접근]업데이트 패치 데이터를 다운로드를 위해 권한허용이 필요합니다.

▶ 선택적 접근권한
연락처, 전화
– 문자 메시지 받기(SMS), SMS메시지 전송 및 보기 기능을 위해 필요합니다.
위치
– 상대 유저와 대전을 하기 위해 필요합니다.
—-
개발자 연락처 :
고객센터 02-6434-0028
The new installment of Poker rewards you!
 -1 trillion game money
 -11 gems used to buy game money
 -50 credits to enjoy Baccarat, Slots, and Huatu
 -1 lottery ticket with up to 10 trillion gold free

One god of poker with the most card games is enough!
  -7 Poker, Texas Hold’em, Baduk, 2 Loo, 3 Loo, Slot, Baccarat, Fireball
  -Free poker game with unlimited refills

Daily events such as lottery tickets, jackpots and missions!
  -Up to 300 trillion prizes! Exciting real jackpot and 38 light lottery ticket just for your genealogy
  -Scratch fun of instant lottery! A maximum of 10 trillion lotteries
  -3 times a day! Game money, lottery tickets, credits, and gems are free when you connect to the god of poker.
  -Daily mission rewards just by playing
 
* Andromeda Games has a bout and bout stop.
* The God of Poker is a sequel to the Hanpok Poker and Seita’s God.

※ Service center
 Phone Number: 070-5167-6006
 Email: cs.andromedagames@gmail.com

[Game Rating Board Classification Information]Classification Number: CC-OM-170926-003

▶ Required Access Rights

[External Storage Access] You need permission to download the update patch data.
 

▶ Selective access permission
Contact, phone
-Required for receiving text messages (SMS), sending and viewing SMS messages.
location
-Required to play against opponents.

 

Download APK

 
Tải APK (47.5 MB)

FAQ Download

포커의 신 : 7포커, 섯다, 바카라, 홀덤, 바둑이, 슬롯 có an toàn không?

Game 포커의 신 : 7포커, 섯다, 바카라, 홀덤, 바둑이, 슬롯 bạn tải về tuyệt đối an toàn với thiết bị của bạn

Tại sao file tôi tải về là XAPK mà không phải file APK?

XAPK 포커의 신 : 7포커, 섯다, 바카라, 홀덤, 바둑이, 슬롯 là file đã được tích hợp OBB vào ( data của game ) sau khi tải XAPK về bạn không cần phải cập nhật dữ liệu của game.

Cách cài đặt file XAPK và APK?

Tải xuống và cài đặt Split APKs Installer (SAI). Trên thiết bị Android, hãy mở ứng dụng Split APKs Installer (SAI) Nhấn vào Install » Chọn: 포커의 신 : 7포커, 섯다, 바카라, 홀덤, 바둑이, 슬롯 Nhấn vào OK.
Làm theo các bước trên màn hình.

Cùng nhà phát triển

Pool 2020 Free : Play FREE offline game

Pool 2020 Free : Play FREE offline game 1.1.18

Version 1.1.18

Developer AndromedaGames

Uploaded 14-06-2020

Filesize 45.7 MB

Pool 2020

Pool 2020 1.17.4

Version 1.17.4

Developer AndromedaGames

Uploaded 09-06-2020

Filesize 76.8 MB

Tương tự 포커의 신 : 7포커, 섯다, 바카라, 홀덤, 바둑이, 슬롯

من سيربح المليون 2020

من سيربح المليون 2020 2.0

Version 2.0

Developer WaWaLa

Uploaded 14-06-2020

Filesize 6.4 MB

Stickman 3D – Street Gangster

Stickman 3D - Street Gangster 0.0.9

Version 0.0.9

Developer OneSoft Global PTE. LTD.

Uploaded 13-08-2020

Filesize 34.2 MB

Smashy Road: Wanted

Smashy Road: Wanted 1.4.3

Version 1.4.3

Developer Bearbit Studios B.V.

Uploaded 11-08-2020

Filesize 40.9 MB

Game bai doi thuong VinPlay, danh bai doi thuong 5.0.6 APK

Game bai doi thuong VinPlay, danh bai doi thuong 5.0.6

Version 5.0.6

Developer Game bai doi the

Uploaded 09-05-2018

Filesize 41.4 MB

Turboprop Flight Simulator 3D

Turboprop Flight Simulator 3D 1.24

Version 1.24

Developer AXgamesoft

Uploaded 02-06-2020

Filesize 51.1 MB

Dancing Pad: Tap Tap Rhythm Game

Dancing Pad: Tap Tap Rhythm Game 5.0.1

Version 5.0.1

Developer Kpop Rythm Games

Uploaded 15-02-2020

Filesize 26.2 MB