Thông tin 피망 섯다

Full Name 피망 섯다
Nhà phát triển
Thể loại Card, Games
Kích thước 43.7 MB
Lượt cài đặt 1,000,000+
Phiên bản
Yêu cầu Android 4.0.3+
Cập nhật

피망 섯다 APK

진짜 손맛의 진수! 베팅과 배짱의 끝판왕!
자꾸만 손이간다, 중독되는 재미!
새롭게 리뉴얼된 피망섯다에서 긴장감 넘치는 베팅을 즐겨보세요 🙂

★피망 섯다 ×100배 즐기기★
✔ 섯다 우주최초 세계 최초 잭팟시스템 전격오픈!
매일밤 어마어마한 잭팟이 터진다!! 100억찬스의 기회, 매일 누려보세요~

✔ 머니 걱정은 No~ 두둑히 쏟아지는 게임머니
매일 새로운 퀘스트와 이벤트로 게임만 해도 쌓이는 지갑!!
1등 맞고 피망 뉴맞고와 함께 사용하는 머니와 구슬!!

✔ 밋밋한 싱글게임은 그만!
실제 유저들과 즐기는 실시간 대전게임!
친구와 직접 대결할 수 있는 친구대전 채널까지 피망섯다에서는 모두 오케이!

✔ 초보자여도 걱정은 뎃츠노노~!
한눈에 쏘옥~들어오는 족보네비게이션으로 당당하고 배짱있게 즐길 수 있으니까 만사 오케이!

■ 알림
1. 본 게임은 청소년 이용불가 등급으로 18세 미만의 청소년은 이용할 수 없습니다.
2. 본 게임은 피망 계정을 그대로 사용하실 수 있으며, “모바일 피망 뉴맞고”와 게임머니, 구슬을 동시에 사용합니다.
3. 임시계정(USER 숫자로 이루어진 계정)을 사용할 경우에는 게임오류/기기 초기화/기기 변경 시 데이트를 복구할 수 없습니다.
4. 게임문의는 게임 내 [설정>고객센터>1:1문의]로 부탁 드립니다.
5. 구글 플레이 스토어에서 ‘피망 섯다’ 앱의 다운로드 오류가 발생할 경우 아래의 가이드라인을 따라 주시기 바랍니다.
1) 핸드폰의 ‘설정’ 어플리케이션으로 들어가, ‘애플리케이션 관리자’를 선택한다.
2) ‘애플리케이션 관리자’ 내의 ‘Google Play 스토어’를 선택하고, ‘캐시 삭제’를 누른다.
3) ‘Google Play 스토어’ 앱을 껐다 키고, 다운로드를 다시 진행한다.

* 주의: 구글 성인인증시 공란없이 생년월일, 성별, 휴대폰 번호 다 입력하셔야 정상적으로 진행이 가능합니다.

[필수권한]1. 주소록
– 게임 이용시 구글 계정을 확인하기 위하여 필요한 권한입니다.
– 휴대전화에 저장된 주소록을 기반으로 친구 초대 목록을 불러오기 위한 권한이며, 이 외 다른 용도로는 사용하지 않으니 안심하시기 바랍니다.

2. 통화(휴대전화 상태)
– 게임실행 중 전화통화, 홈버튼을 통한 게임전환 시 게임상태를 유지하기 위하여, 사용하시는 기기의 상태 값을 확인하는 권한입니다.

3. 저장공간(사진,미디어.파일)
– 게임을 설치하거나 게임 데이터를 저장하고 읽어오기 위해 사용하는 권한 입니다.

[선택권한]1. SMS
– 본인인증 시 SMS 인증 번호를 자동으로 입력하기 위해 사용하는 권한 입니다.
※ 선택적 접근권한의 허용에 동의하지 않아도, 해당 권한과 관련된 기능을 제외한 서비스의 이용은 가능합니다.

▶ 접근권한 철회 방법
※ 본 서비스는 안드로이드 6.0 미만 버전에 맞추어 개발되어 접근권한에 대한 동의여부를 개별적으로 선택할 수 없습니다.
때문에 필수적 접근권한에 대한 동의 철회는 앱 삭제를 통해 가능 합니다.

■공식채널
– 공식 홈페이지 : http://smart.pmang.com
– 모바일 웹 : http://m.pmang.com
– 공식 페이스북: https://www.facebook.com/Pmanggame

언제 어디서나 스마트한 즐거움, 네오위즈가 만들어갑니다.
© NEOWIZ All rights reserved.

게임물 등급분류번호 :
피망 섯다 최초심의 2014.09.04 (제 CC-OM-140904-001호)
상용화 심의 2016.05.20 (제 CC-OM-160519-010호)
– 서비스 안정화 및 기타 버그 수정

– 매일 선물받아 봄 이벤트 2탄!(5/23 ~ 6/19)
* 구슬 열심히 모아서 매일 1개씩 다양한 실물경품으로 교환해 보세요!
* 사용하신 구슬은 다시 취소할 수 없으니 유의해주세요~♥

FAQ Download

피망 섯다 có an toàn không?

Game 피망 섯다 bạn tải về tuyệt đối an toàn với thiết bị của bạn

Tại sao file tôi tải về là XAPK mà không phải file APK?

XAPK 피망 섯다 là file đã được tích hợp OBB vào ( data của game ) sau khi tải XAPK về bạn không cần phải cập nhật dữ liệu của game.

Cách cài đặt file XAPK và APK?

Tải xuống và cài đặt Split APKs Installer (SAI). Trên thiết bị Android, hãy mở ứng dụng Split APKs Installer (SAI) Nhấn vào Install » Chọn: 피망 섯다 Nhấn vào OK.
Làm theo các bước trên màn hình.

Cách cài đặt APK MOD?

You can open a ZIP file directly from the ES File Explorer. Install APK file and do not run yet. Place the OBB Data in the /SDCARD/Android/obb/ file location and you are good to go Start the game again. Enjoy Example : If you have Call of Duty Mobile game and is installed in your external memory, then extract the OBB file to /SDCARD/Android/obb/com.activision.callofduty.shooter. Ensure that the OBB file (main.156.com.activision.callofduty.shooter.obb) sits within the com.activision.callofduty.shooter folder.

Tương tự 피망 섯다

Jewels Temple

Jewels Temple 1.9.3

Version 1.9.3

Developer Springcomes

Update 13-05-2020

Filesize 29.1 MB

Words of Clans — Word Puzzle

Words of Clans — Word Puzzle 5.10.0.2

Version 5.10.0.2

Developer Incrdbl Mobile Entertainment

Update 20-03-2021

Filesize 43.7 MB

Tuner Z – Car Tuning and Racing Simulator

Tuner Z - Car Tuning and Racing Simulator 0.9.5.1

Version 0.9.5.1

Developer Notraction Games

Update 22-09-2020

Filesize 191.6 MB

Maduro: Meme Sounds – President of Venezuela

Maduro: Meme Sounds - President of Venezuela 1.7

Version 1.7

Developer Word Games Meme World Soundboard Prank Ringtones

Update 28-10-2020

Filesize 10.7 MB

Minecraft

Minecraft Varies with device

Version Varies with device

Developer Mojang

Update 06-05-2020

Filesize

Farm Frenzy Free: Time management game

Farm Frenzy Free: Time management game 1.2.71

Version 1.2.71

Developer HeroCraft Ltd.

Update 23-03-2019

Filesize 18.5 MB