Thông tin 12 Cung Hoàng Đạo - Bói Chòm Sao - Tử Vi Hàng Ngày

12 Cung Hoàng Đạo – Bói Chòm Sao – Tử Vi Hàng Ngày

 
Ứng dụng 12 Cung Hoàng Đạo – Bói Chòm Sao – Tử Vi Hàng Ngày nằm trong danh mục Lifestyle
 

Giới thiệu 12 Cung Hoàng Đạo – Bói Chòm Sao – Tử Vi Hàng Ngày

 
12 Cung Hoàng Đạo – Bói Chòm Sao – Tử Vi Hàng Ngày

Trong chiêm tinh học và thiên văn học thời cổ, các cung Hoàng Đạo là một vòng tròn 360o và được phân chia làm 12 nhánh. Mỗi nhánh tương ứng với một cung. Do đó gọi là 12 cung Hoàng Đạo hay 12 chòm sao bí ẩn

12 chòm sao tương ứng với 4 mùa và 12 tháng. Các cung được phân chia làm bốn nhóm yếu tố: Lửa, Nước, Khí, Đất. Mỗi nhóm yếu tố lại gồm 3 cung, đại diện cho các tính cách tương đồng nhau. Bản đồ 12 chòm sao cũng được mô tả, trong đó 12 chòm sao bao gồm:

1. Cung Bạch Dương (Tên khác: Dương Cưu) (Tiếng Anh: Aries): Biểu tượng: Con Cừu Trắng
2. Cung Kim Ngưu (Tiếng Anh: Taurus): Con Bò Vàng
3. Cung Song Tử (Tên khác: Song Nam, Song Sinh) (Tiếng Anh: Gemini): Hai cậu bé song sinh
4. Cung Cự Giải (Tên khác: Bắc Giải) (Tiếng Anh: Cancer); Biểu tượng: Con cua
5. Cung Sư tử (Tiếng Anh: Leo); Biểu tượng: Con Sư tử
6. Cung Xử nữ (Tên khác: Thất Nữ, Trinh nữ) (Tiếng Anh: Virgo); Biểu tượng: Trinh nữ
7. Cung Thiên Bình (Tên khác: Thiên xứng ) (Tiếng Anh: Libra); Biểu tượng: Cái Cân
8 Cung Thiên Yết (Tên khác:Hổ Cáp, Thần Nông, Bọ Cạp, Thiên Hạt) (Tiếng Anh: Scorpio); biểu tượng: Con bọ cạp
9. Cung Nhân mã (Tên khác Xạ Thủ, cung thủ) (Tiếng Anh: Sagittarius); Biểu tượng: Nửa trên là người, nửa dưới là ngựa, cầm cung
10. Cung Ma kết (Tên khác: Nam Dương) (Tiếng Anh: Capricorn); Biểu tượng: Nửa trên là dê, nửa dưới là đuôi cá
11. Cung Bảo Bình (Tên khác: Thủy Bình) (Tên tiếng Anh: Aquarius); Biểu tượng: Người mang (cầm) bình nước
12. Cung Song Ngư (Tiếng Anh: Pisces); Biểu tượng: Hai con cá bơi ngược chiều

ứng dụng tra cứu bí ẩn 12 Cung Hoàng Đạo – Bói Chòm Sao giúp bạn tra cứu các nội dung sau:

1. Các nội dung về 12 cung hoàng đạo như: 12 cung hoàng đạo hôm nay; 12 cung hoàng đạo 2018 và 2019; 12 cung hoàng đạo nữ; 12 cung hoàng đạo chibi; 12 cung hoàng đạo là gì;12 cung hoàng đạo ngày mai; 12 cung hoàng đạo anime; 12 cung hoàng đạo khi yêu; 12 cung hoàng đạo trong kuroko; 12 cung hoàng đạo ngày sinh; 12 cung hoàng đạo hàng ngày; 12 Cung hoàng đạo tuần mới

2. Tra cứu các nội dung liên quan tới bản thân như: Bạn thuộc cung nào trong 12 cung Hoàng Đạo. Bạn muốn biết theo chiêm tinh học hôm nay mình thế nào? Tuần này mình ra làm sao? Tháng này mình có gì mới? và cả Tử vi của các Cung Hoàng Đạo 2019

3. Tra cứu các nội dung về 12 chòm sao: Bạn muốn biết tính cách của bạn bè qua ngày sinh hay độ phù hợp trong tình yêu, tình bạn, trong công viêc?

4. Tra cứu thông tin về 12 cung hoàng đạo: Bạn muốn tìm hiểu truyền thuyết các cung hoàng đạo, hay đơn giản là muốn biết về tổng quan các cung và tình hình các cung hoàng đạo trong năm nay. Bí mật 12 cung hoàng đạo hay còn gọi là bí mật

12 chòm sao sẽ giúp bạn tra cứu thông tin để biết trong 12 chòm sao, ai là người duyên dáng nhất, ai là người may mắn nhất, ai là người tốt bụng nhất, ai là người thông minh nhất

Ứng dụng Bí mật 12 chòm sao chính là một cuốn tử vi hàng ngày, bạn có thể tra cứu bất cứ khi nào. Tử vi 12 chòm sao là cách nhìn nhận của chiêm tinh học về các hoạt động của 12 cung hoàng đạo hàng ngày.

12 cung hoàng đạo giúp lý giải mật ngữ 12 chòm sao với những quy luật, và thói quen tương đương với xem tử vi hàng ngày, xem tử vi trọn đời. Bạn có thể tìm thấy trong ứng dụng này 12 chòm sao nữ; 12 chòm sao nam cùng với rất nhiều lý giải về tình yêu, tình bạn, cuộc sống.

Ứng dụng 12 Cung Hoàng Đạo – Bói Chòm Sao 2019 là cuốn cẩm nang về Tử vi phương tây, là một cách khác giúp bạn xem tử vi và theo dõi Tử vi hàng ngày của bản thân.

Tử vi 2019 theo tử vi phương đông là năm Đinh Hợi, dự kiến là một năm phát triển tốt, vận hành tốt với cả 12 chòm sao. Hãy so sánh Tử vi Phương Đông và Tử Vi phương tây để khám phá những điều thú vị.

Còn chần chờ gì nữa, hãy tải ứng dụng xem tử vi 12 Cung Hoàng Đạo 2019 mới nhất này và trải nghiệm ngay để có những lý giải tốt nhất về 12 chòm sao!

12 Zodiacs – The Constellation Constellation – Daily Horoscope

In the astrology and ancient astronomy, Zodiac signs are a 360 ° circle and are divided into 12 branches. Each branch corresponds to an arc. So called 12 Zodiacs or 12 mysterious constellations

12 constellations correspond to 4 seasons and 12 months. Bows are divided into four groups of elements: Fire, Water, Gas, and Earth. Each element group consists of 3 arcs, representing similar characteristics. 12 constellation maps are also described, of which 12 constellations include:

1. Aries Aries (Other name: Aries) (English: Aries): Symbol: White Sheep
2. The Taurus (English: Taurus): The Golden Bull
3. Cung Song Tử (Other name: Song Nam, Song Sinh) (English: Gemini): Two twin boys
4. Cung Cuu (Other name: Bac Giai) (English: Cancer); Symbol: Crab
5. The Lion Palace (English: Leo); Symbol: The Lion
6. Cung Virgo (Other name: Thất Nữ, Virgin) (English: Virgo); Symbol: Virgin
7. Cung Thien Binh (Other name: Descending) (English: Libra); Symbol: Scales
8 Cung Thiên Yết (Other names: Hu Cable, Shen Nong, Bug Scorpion, Tian County) (English: Scorpio); symbol: scorpion
9. Supply of Sagittarius (Other names of Gunner, archer) (English: Sagittarius); Symbol: The upper half is human, the lower half is the horse and the bow
10. Cung Ma kết (Other name: Indonesia) (English: Capricorn); Symbol: The upper half is the goat, the bottom half is the fish tail
11. Cung Bao Bình (Other name: Thủy Bình) (English name: Aquarius); Symbol: The person carrying (holding) the water bottle
12. Pisces (English: Pisces); Symbol: Two fish swim in the opposite direction

Mysterious search app 12 Zodiacs – Constellation Tariffs helps you look up the following:

1. The contents are about 12 zodiac signs: 12 zodiac signs today; 12 zodiac 2018 and 2019; 12 female zodiac; 12 chibi zodiac; 12 What is the zodiac, 12 signs of the zodiac tomorrow; 12 zodiac anime; 12 zodiac when love; 12 zodiac in kuroko; 12 zodiac days of birth; 12 zodiac everyday; 12 new zodiac week

 2. Look up content related to yourself like: Which part of the 12 Zodiacs belong to you. You want to know by astrology how I am today? What did I do this week? What’s new in this month? and the Horoscope of the Zodiacs 2019

3. Look up the contents of 12 constellations: Want to know the personality of your friends by birth date or suitability in love, friendship, in work?

4. Look up information about the 12 signs of the zodiac: You want to learn the legend of the zodiac, or simply want to know about the overview of the zodiac and supply situation this year. Secret of the Zodiac signs or so-called secret

12 constellations will help you look up information for 12 constellations, who is the most graceful, who is the luckiest, who is the most kind, who is the smartest Best

The Secret 12-constellation application is a daily horoscope that you can look up at any time. Horoscope of 12 constellations is an astrological view of the activities of the 12 zodiac daily.

The 12 zodiac help explain the “12-constellation password” with rules, and habits equivalent to daily horoscopes, horoscopes for life. You can find in this app 12 constellations female; 12 male constellations with lots of explanations about love, friendship, life.

Application of 12 Zodiacs – 2019 Constellation Fortune telling handbook is the Western horoscope, which is another way to see your horoscope and track your daily Horoscope.

Horoscopes 2019 according to the oriental horoscope is the year of Dinh Hoi, expected to be a good year of development, working well with all 12 constellations. Compare Oriental Horoscopes and Western Horoscopes to discover interesting things.

What are you waiting for, download this latest application of the Horoscope 129 horoscope and experience it right away to get the best explanation about 12 constellations!
– sua link cung bo cap
– toi uu cho xiaomi devices
 

Download APK

 
Tải APK

App Name 12 Cung Hoàng Đạo - Bói Chòm Sao - Tử Vi Hàng Ngày v1.0.8
Genre Apps, Lifestyle
Size7.1 MB
Latest Version1.0.8
Get it On Google Play
Update2018-12-22
Rating
Installs50,000+

Tương tự 12 Cung Hoàng Đạo - Bói Chòm Sao - Tử Vi Hàng Ngày

JailFunds

JailFunds 2.1.4

Version 2.1.4

Developer

Uploaded 2020-11-22

Filesize 12.5 MB

Vigo Lite – Download Status Videos & Share

Vigo Lite - Download Status Videos & Share 5.8.0

Version 5.8.0

Developer

Uploaded 2020-05-10

Filesize 14.2 MB

SentinelMobile

SentinelMobile 2.4.5

Version 2.4.5

Developer

Uploaded 2021-03-27

Filesize 11.3 MB

Alexandra – Scary Stories Chat

Alexandra - Scary Stories Chat 1.5.0.8

Version 1.5.0.8

Developer

Uploaded 2020-05-04

Filesize 23.9 MB

Powerful Phone Cleaner – Cleaner & Booster

Powerful Phone Cleaner - Cleaner & Booster 1.1.19

Version 1.1.19

Developer

Uploaded 2020-07-02

Filesize 7.8 MB

HTVC  APK

HTVC

Version

Developer

Uploaded 2018-06-26

Filesize 13.2 MB