365 Meditaties
for Android

App Name 365 Meditaties v
Genre Games, Health & Fitness
Size
Latest Version
Get it On Google Play
Update
Rating
Installs1,000+

Thông tin 365 Meditaties

365 Meditaties

 
Ứng dụng 365 Meditaties nằm trong danh mục Health & Fitness
 

Giới thiệu 365 Meditaties

 
Eindelijk beschikbaar in een overzichtelijke, mooie en gebruiksvriendelijke app: de beroemde 365-meditaties waar al tien jaar lang honderdduizenden mensen aan hebben deelgenomen.

365 Meditaties maakt je leven leuker. In deze Nederlands gesproken app vind je meditaties die je helpen naar minder stress, meer focus, minder eenzaamheid, meer rust en minder conflict. Dankzij de beroemde 365-meditatietechniek van David de Kock ervaar je onmiddellijk een kalme ademhaling, betere slaap, diepe inzichten en meer innerlijke vrede. David heeft als oprichter van 365 Dagen Succesvol de magie van meditaties op de kaart gezet bij miljoenen Nederlanders en heeft actief bijgedragen aan het mainstream maken van mediteren. In deze app vind je een aantal elementen die typisch ‘365’ zijn en daarom onderscheidend van andere apps.

Elke dag kun je bijvoorbeeld kiezen je aan te sluiten bij onze gezamenlijke meditaties. Die zijn op vaste momenten op de dag, zodat we ook daadwerkelijk in heel Nederland en Vlaanderen tegelijkertijd mediteren. De leuke praktische chat voorafgaand en na afloop van de meditaties helpt je om andere deelnemers te leren kennen, als je dat wilt. Zo doen we het echt samen en je zult voelen hoe dit helpt tegen eenzaamheid en frustratie.

Daarnaast heb je uiteraard toegang tot de uitgebreide en groeiende bibliotheek van meditaties (die tussen de 8 en 40 minuten per stuk duren), die je elk moment van de dag kunt doen voor rust, overzicht, vergeving of energie.

Je kunt je eigen meditatie-voortgang bijhouden als je dat wilt en je wordt lid van onze bijzondere 365 Meditaties Community, samen met andere inspirerende en bewuste mensen.

Al deze functies zijn onbeperkt toegankelijk als premium gebruiker. Voor een kleine vergoeding kunnen we nog veel meer mooie meditaties voor je maken en deze app elke dag blijven verbeteren voor je. Kies je ervoor gratis deel te nemen, dan krijg je toegang tot enkele mooie meditaties uit onze bibliotheek waarmee je gelijk aan de slag kunt.

365 Meditaties helpt je naar onder andere:
meer rust en ontspanning
minder piekeren en twijfelen
meer zelfvertrouwen en balans
meer geluk en innerlijke vrede
minder ‘oude pijn’ en verwachtingen
minder conflict en gedoe
meer liefde voor jezelf en anderen.

Daarnaast heb je toegang tot prachtige muziek, exclusieve ‘live’-meditaties uit de AFAS Live en Ziggo Dome en uiteraard de inspirerende 365 Meditaties Community.

Je bent van harte welkom.
Finally available in a well-arranged, beautiful and user-friendly app: the famous 365 meditations in which hundreds of thousands of people have participated for ten years.

365 Meditations makes your life more fun. In this Dutch spoken app you will find meditations that help you to less stress, more focus, less loneliness, more peace and less conflict. Thanks to David de Kock’s famous 365 meditation technique, you immediately experience calm breathing, better sleep, deep insights and more inner peace. As founder of 365 Days Successful, David has put the magic of meditation on the map among millions of Dutch people and has actively contributed to making meditation mainstream. In this app you will find a number of elements that are typically ‘365’ and therefore distinctive from other apps.

For example, every day you can choose to join our joint meditations. These are at fixed times of the day, so that we actually meditate throughout the Netherlands and Flanders at the same time. The fun practical chat before and after the meditations helps you to get to know other participants, if you wish. This is how we really do it together and you will feel how this helps against loneliness and frustration.

In addition, of course, you have access to the extensive and growing library of meditations (lasting between 8 and 40 minutes each), which you can do any time of the day for peace, overview, forgiveness or energy.

You can track your own meditation progress if you wish and you will join our special 365 Meditations Community along with other inspiring and aware people.

All these features are unlimitedly accessible as a premium user. For a small fee we can make many more beautiful meditations for you and keep improving this app for you every day. If you choose to participate for free, you will receive access to some beautiful meditations from our library that you can use right away.

365 Meditations helps you to:
more rest and relaxation
worry less and doubt
more confidence and balance
more happiness and inner peace
less ‘old pain’ and expectations
less conflict and hassle
more love for yourself and others.

You also have access to beautiful music, exclusive ‘live’ meditations from the AFAS Live and Ziggo Dome and of course the inspiring 365 Meditations Community.

You are most welcome.
We zijn continu bezig om de werking van de app te verbeteren, zo ook in deze versie.
 

Download APK

 
Tải APK

Tương tự 365 Meditaties

The Ark of Craft: Dinosaur Survival + Pixel Mode  APK

The Ark of Craft: Dinosaur Survival + Pixel Mode

Version

Developer

Uploaded 2018-05-30

Filesize 95.5 MB

Princess Run Royal Street Chase – Gold Run Game

Princess Run Royal Street Chase - Gold Run Game 1.0.2

Version 1.0.2

Developer

Uploaded 2020-03-15

Filesize 76.5 MB

Lost Life – хоррор-квест жизни с выбором действий

Lost Life - хоррор-квест жизни с выбором действий 1.19

Version 1.19

Developer

Uploaded 2020-06-15

Filesize 18.7 MB

BIG WIN Basketball 4.1 APK

BIG WIN Basketball 4.1

Version 4.1

Developer

Uploaded 2018-09-21

Filesize 40.0 MB

New Sniper Shooting 2019 –Free Shooting Games

New Sniper Shooting 2019 –Free Shooting Games 1.56

Version 1.56

Developer

Uploaded 2019-12-23

Filesize 56.3 MB

Call Break Plus

Call Break Plus 3.6

Version 3.6

Developer

Uploaded 2020-05-30

Filesize 13.0 MB