Thông tin ATM Online

ATM Online

 
Ứng dụng ATM Online nằm trong danh mục Finance
 

Giới thiệu ATM Online

 
ATM Online là gì:
ATM Online là công ty cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính, cung cấp khoản vay online lên đến 6.000.000 đồng một cách nhanh chóng, dễ dàng và đáng tin cậy. Bạn sẽ không phải tốn nhiều thời gian chờ đợi cũng như các chi phí khác. Với ATM Online bạn có thể đảm bảo duy trì ngân sách của bản thân một cách ổn định hơn.

Sản phẩm*:
Khoản vay: Từ 3.000.000 (VND) đến 6.000.000 (VND)
Kỳ hạn vay: 92 ngày
Lãi suất: 12% áp dụng cho mọi khoản vay do ATM online tư vấn
*Sản phẩm được cung cấp bởi Công ty TNHH TMDV TM 24H.

Ví dụ khoản vay: Nếu bạn vay số tiền là 3.000.000 đồng
Thời gian vay: 92 ngày
Phí tư vấn : 585,000 VND
Phí dịch vụ : 630,000 VND
Lãi suất (APR=12.0%/năm): 60,199 VND
Tổng số tiền thanh toán: 4,275,199 VN
Quý khách được thanh toán khoản trả góp hàng tháng theo hình thức dư nợ giảm dần. Chúng tôi không yêu cầu Quý khách tất toán khoản vay trong vòng 92 ngày.

Điều kiện để nhận được khoản vay:
Là công dân Việt Nam
Trên 18 tuổi
Có tài khoản ngân hàng
Có thu nhập ổn định

Nếu có thắc mắc xin vui lòng liên hệ qua:
Trung tâm Dịch vụ & Hỗ trợ Khách hàng: Từ Thứ Hai đến Chủ Nhật, từ 7:30 – 18:30 – Hotline: 1900 63 66 97
Facebook: https://www.facebook.com/atmonline.vn/
Website: http://www.atmonline.vn
Email: hotro@atmonline.vn
Địa chỉ: Tầng 24, Tòa nhà Pearl Plaza, số 561A Điện Biên Phủ , Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh
What is ATM Online:
ATM Online is a company providing financial advisory services, providing online loans of up to 6,000,000 VND quickly, easily and reliably. You will not have to spend much time waiting as well as other expenses. With ATM Online you can ensure your budget remains more stable.

Product*:
Loan amount: From VND 3,000,000 (VND) to 6,000,000 (VND)
Loan term: 92 days
Interest rate: 12% for all loans consulted by ATM online
* Products are provided by 24H TMDV Trading Services Company Limited.

Example of a loan: If you borrow the amount of 3,000,000 VND
Loan period: 92 days
Consulting fee: 585,000 VND
Service fee: VND 630,000
Interest rate (APR = 12.0% / year): VND 60,199
Total payment: 4,275,199 VN
You can pay monthly installments in the form of reducing balance. We do not require you to pay off the loan within 92 days.

Conditions for getting a loan:
Vietnamese citizens
Over 18 years
Have a bank account
Have a stable income

If you have any questions please contact via:
Customer Service & Support Center: From Monday to Sunday, 7:30 – 18:30 – Hotline: 1900 63 66 97
Facebook: https://www.facebook.com/atmonline.vn/
Website: http://www.atmonline.vn
Email: hotro@atmonline.vn
Address: 24th Floor, Pearl Plaza Building, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh District, Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City
Chúng tôi thường xuyên cập nhật để mang đến cho bạn trải nghiệm tốt nhất.
Mới:
– Lỗi cố định
– Cải thiện tính năng
 

Download APK

 
Tải APK

App Name ATM Online v
Genre Apps, Finance
Size
Latest Version
Get it On Google Play
Update
Rating
Installs10,000+

Tương tự ATM Online

AIS Cloud+

AIS Cloud+ 4.7.9

Version 4.7.9

Developer

Uploaded 2020-11-19

Filesize 26.7 MB

myKredit, vay online – vay trong ngày siêu nhanh

myKredit, vay online – vay trong ngày siêu nhanh

Version

Developer

Uploaded 2020-05-22

Filesize

Khmer24

Khmer24 1.6.2

Version 1.6.2

Developer

Uploaded 2020-05-09

Filesize 12.4 MB

Dating App

Dating App 1.22

Version 1.22

Developer

Uploaded 2020-08-23

Filesize 10.8 MB

DiskDigger photo recovery

DiskDigger photo recovery 1.0-2019-11-10

Version 1.0-2019-11-10

Developer

Uploaded 2020-05-01

Filesize 2.3 MB

SmarTone Macau

SmarTone Macau 1.0.5

Version 1.0.5

Developer

Uploaded 2020-11-17

Filesize 2.5 MB