Thông tin Boi Bai Hom Nay, Boi Bai Hang Ngay, Xem Boi Bai

Boi Bai Hom Nay, Boi Bai Hang Ngay, Xem Boi Bai

 
Ứng dụng Boi Bai Hom Nay, Boi Bai Hang Ngay, Xem Boi Bai nằm trong danh mục Lifestyle
 

Giới thiệu Boi Bai Hom Nay, Boi Bai Hang Ngay, Xem Boi Bai

 
Chiêm Gia Tinh – Huỳnh Liên Tử
Bói bài xem về Mỗi ngày, hàng tuần, 12 tháng, một năm, tình duyên, gia đạo, tiền tài, công danh, địa vị, học hành, thi cử, tai nạn, 4 mùa, ngày kỵ, ngày tốt,

Giải nghĩa đầy đủ, chi tiết, từng loại hình bói bài, quân bài, chất bài.
– Bói bài bát Quái
– Bói bài cho từng ngày, từng tháng
– Quẻ bài tứ tượng
– Quẻ bài Tứ Thời
– Quẻ bài xuất hành
– Mai Hoa Càn Tượng

Bói bài, xem boi bai quẻ bài Cửu Huyền Thất Tổ – Quẻ này có ba lá bài từ Lá số 7 đến Lá Át, Bói bài hôm nay, bói bài ngày mai, tuần này, tháng này, 12 cung hoàng đạo. Hãy nhấn vào các lá bài để lấy quẻ xem bói bài luận vận mệnh, công danh, sự nghiệp, tài lộc, gia đạo của bạn.
Lưu ý nguyên tắc Nam Tả Nữ Hữu (nam nhấn bằng tay trái, nữ bằng tay phải)

Bói bài tây, bói bài Cửu Huyền Thất Tổ là thuật tiên đoán hậu vận bằng cách sử dụng bộ bài tây. Quẻ này có ba lá bài từ Lá số 7 đến Lá Át, mỗi một quân bài có ý nghĩa riêng, tổng hợp ý nghĩa của 3 quân bài ta được một quẻ, dùng để giải đoán các biến cố tương lai! Bói bài tây, bói bài Cửu Huyền Thất Tổ là thuật tiên đoán hậu vận bằng cách sử dụng bộ bài tây. Quẻ này có ba lá bài từ Lá số 7 đến Lá Át, mỗi một quân bài có ý nghĩa riêng, tổng hợp ý nghĩa của 3 quân bài ta được một quẻ, dùng để giải đoán các biến cố tương lai! Bói bài tây, bói bài Cửu Huyền Thất Tổ là thuật tiên đoán hậu vận bằng cách sử dụng bộ bài tây. Quẻ này có ba lá bài từ Lá số 7 đến Lá Át, mỗi một quân bài có ý nghĩa riêng, tổng hợp ý nghĩa của 3 quân bài ta được một quẻ, dùng để giải đoán các biến cố tương lai!

Bói bài Tây, bài Tarot.
Bói hàng ngày
Bòi bài hôm nay, bói bài ngày mai, bói bài tương lai
Bói tình yêu, hôn nhân, cuộc sống, sức khỏe, tiền bạc, công việc, dự đoán.
Bói bài Tarot hàng ngày
Bói bài tuần (thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7, chủ nhật – bói tất cả các ngày trong tuần)
Bói bài tuần này
Bói bài theo tháng, bòi bài hàng tháng,
Bòi bài tháng này

– Tình yêu
– Tài chính
– Sự nghiệp
– Công việc
– Sức khỏe
– Bạn bè
– Đối tác

Đặc biệt có chức năng bói GỠ RỐI.
Bạn gặp vấn đề gì về sức khỏe, tình yêu, tiền bạc, công việc, đối tác, … bạn hãy sử dụng chức năng này, nó sẽ giúp ích cho bạn ít nhiều.

Tổng quan
Gỡ rồi tình yêu, cuộc sống, công việc, học hành, thi cử.

12 cung hoang dao

Bach Duong, Kim Nguu, Song Tu, Cu Giai, Su Tử, xử nữ, Thiên Bình, Bọ cạp, Nhân mã, ma kết, bảo bình, song ngư

Rất mong được sự góp ý đóng góp của các bạn để chúng tôi sẽ cập nhật thêm các tính năng hữu ích, giải trí và tâm linh giúp các bạn.

Trân trọng.
Chiem Gia Tinh – Huynh Lien Tu
Reading cards about Everyday, weekly, 12 months, a year, love, family, money, fame, status, education, exams, accidents, 4 seasons, cavalry days, good days,

Explain fully, in detail, each type of card dealing, playing cards, playing cards.
– Tarot cards of the eight trigrams
– Fortune telling for each day, each month
– Hexagram cards
– Hexagrams Four Times
– Hexagrams of departure
– Mai Hoa Can Tuong

For the cards, see the cards for the cards Nine Cardinals – This card has three cards from Card No. 7 to Card Ace, Today’s cards, cards for tomorrow, this week, this month, 12 zodiacs. Click on the cards to see your hexagrams fortune telling fortunes, fame, career, fortune, family.
Note the principle of Male Left Hand (female press with left hand, female with right hand)

The King of Cards, Nine-Tailed King of Fortune is a post-logistics prediction using the deck of cards. This hexagram has three cards from Card 7 to Ace, each of which has a specific meaning, summing up the meaning of the 3 cards we get one hexagram, used to interpret future events! The King of Cards, Nine-Tailed King of Fortune is a post-logistics prediction using the deck of cards. This hexagram has three cards from Card 7 to Ace, each of which has a specific meaning, summing up the meaning of the 3 cards we get one hexagram, used to interpret future events! The King of Cards, Nine-Tailed King of Fortune is a post-logistics prediction using the deck of cards. This hexagram has three cards from Card 7 to Ace, each of which has a specific meaning, summing up the meaning of the 3 cards we get one hexagram, used to interpret future events!

Tarot cards, cards Tarot.
Daily fortune telling
Cards for today, cards for tomorrow, cards for the future
Fortune telling, love, marriage, life, health, money, work, predictions.
Tarot tarot everyday
Fortune telling of the week (Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday – divination every day of the week)
Fortune telling this week
Fortune telling by month, monthly quiz,
Excerpt this month

– Love
– Finance
– Career
– Work
– Health
– Friend
– Partner

Special function divination WOOD.
What problems do you have about health, love, money, work, partners, … you use this function, it will help you more or less.

overview
Remove love, life, work, study, exams.

12 zodiac knives

Bach Duong, Kim Nguu, Song Tu, Cu Giai, Su Tu, Virgo, Thien Binh, Scorpions, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces

We look forward to your input so we will update you with useful, entertaining, and spiritual features.

Best regards.
– Cập nhật lại giao diện ứng dụng
– Thêm tất cả kiểu Bói Bài của Chiêm Tinh gia: Huỳnh Liên Tử
(Bói bài hàng ngày, quẻ bát quái, quẻ tứ tượng, quẻ tứ thời, Mai hoa Càn Tượng, bói bài xuất hành. Công danh sự nghiệp, tình yêu, tình cảm gia đình, tài lộc, may mắn, tai nạn rủi ro, …)
– Cập nhật tính năng
– Cập nhật nội dung
 

Download APK

 
Tải APK

App Name Boi Bai Hom Nay, Boi Bai Hang Ngay, Xem Boi Bai v1.0.9
Genre Apps, Lifestyle
Size15.7 MB
Latest Version1.0.9
Get it On Google Play
Update2019-11-04
Rating
Installs10,000+

Tương tự Boi Bai Hom Nay, Boi Bai Hang Ngay, Xem Boi Bai

Gran Cursos Questões

Gran Cursos Questões 2.5.1

Version 2.5.1

Developer

Uploaded 2021-03-25

Filesize 19.0 MB

Personal Cartoon Avatar Maker

Personal Cartoon Avatar Maker 1.0

Version 1.0

Developer

Uploaded 2020-06-30

Filesize 50.3 MB

Sympatia – dating, flirt, chat

Sympatia - dating, flirt, chat 5.0.3185

Version 5.0.3185

Developer

Uploaded 2020-08-31

Filesize 14.6 MB

boohoo – Clothing & Fashion

boohoo – Clothing & Fashion 8.2.11

Version 8.2.11

Developer

Uploaded 2020-08-22

Filesize 22.6 MB

FPT Sendo.vn – Mua sắm trực tuyến giá rẻ, đảm bảo  APK

FPT Sendo.vn - Mua sắm trực tuyến giá rẻ, đảm bảo

Version

Developer

Uploaded 2018-07-02

Filesize 11.5 MB

Launcher For Samsung 1.284.1.78 APK

Launcher For Samsung 1.284.1.78

Version 1.284.1.78

Developer

Uploaded 2018-09-14

Filesize 13.9 MB