Boi Bai Linh Ung, Hang ngay, Bói Bài Linh Nghiệm
1.0.8 for Android

App Name Boi Bai Linh Ung, Hang ngay, Bói Bài Linh Nghiệm v1.0.8
Genre Apps, Lifestyle
Size3.4 MB
Latest Version1.0.8
Get it On Google Play
Update2019-07-23
Rating
Installs10,000+

Thông tin Boi Bai Linh Ung, Hang ngay, Bói Bài Linh Nghiệm

Boi Bai Linh Ung, Hang ngay, Bói Bài Linh Nghiệm

 
Ứng dụng Boi Bai Linh Ung, Hang ngay, Bói Bài Linh Nghiệm nằm trong danh mục Lifestyle
 

Giới thiệu Boi Bai Linh Ung, Hang ngay, Bói Bài Linh Nghiệm

 
Bói bài là một loại trường phái tâm linh, linh ứng mà chưa có bất cứ nhà nghiên cứu tâm linh, khoa học nào có thể giải thích được, nó linh nghiệm và ứng với mỗi người thực hiện và thành tâm về nó.
Trước đây người ta thường dùng các lá bài trong 52 quân bài, chia thành nhiều cách bói bài khác nhau để bói bài cho nhiều công việc
– Bói Bài Làm Ăn
– Bói Bài Bán Hàng
– Bói Bài May Mắn
– Bói Bài đi xa
– Bói bài đi gặp khách hàng
– Bói bài đi gặp đối tác
– Bói bài sự nghiẹp
– Bói bài tình yêu
– Bói bài công danh
– Bói bài đi thi
– Bói bài xuất hành
– Bói bài làm việc

và rất nhiều loại hình bói bài, khi chúng ta nghĩ về sự việc nào đó, và thực hiện tráo bài, rút quẻ bài, lá bài thì sẽ ra được linh nghiêm ứng với mỗi quân bài rút được.

Ngày nay, với thời buổi công nghệ hiện đại, thiết bị ứng dụng áp dụng Công nghệ thông tin, nhiều nhà phát triển cũng dựa trên những quy luật truyền thống để phát triển nên những sản phẩm cũng linh nghiệm không kém.

Ứng dụng Bòi Bài Hàng Ngày, Bòi Bài Linh Nghiệm của chúng tôi, không những bói cho nam riêng, nữ riêng, bói bài tình yêu, bói bài công việc, dự đoán hôm nay, ngày mai, … mà còn hỗ trợ các người dùng xem bói về cung hoàng đạo, các chòm sao ứng với mỗi ngày.

Bói bài 3 lá, bói bài cửu huyền thất tổ, huyền không
Proverbs is a kind of spiritual school, inspired by no spiritual scientist, science that can be explained, it works and corresponds to each person who makes and hearts about it.
In the past, cards were used in 52 cards, divided into many different ways to deal cards for many tasks.
– Diet Kits
– Sales Package
– Lucky Stick
– The Bible goes away
– Talk to customers
– Talk to your partner
– Testimony of rest
– Love card
– Name card
– Test papers
– The card is issued
– Working papers

and many types of card games, when we think about something, and make a card, draw cards, card will be the soul of every card withdrawal.

Today, with modern technology, application equipment applied information technology, many developers are also based on the traditional rules to develop the products are equally effective.

Our daily life, our experiments, are not just for men, for women, for love, for work, for tomorrow, for tomorrow, but also for support. The users see the zodiac signs, the constellations correspond to each day.

3 card leaves, fortune telling,
Cập nhật lỗi trên android 8.0, 9.0
 

Download APK

 
Tải APK

Tương tự Boi Bai Linh Ung, Hang ngay, Bói Bài Linh Nghiệm

Word Reader – Smart Office, All Office Reader

Word Reader – Smart Office, All Office Reader 2.2.3

Version 2.2.3

Developer

Uploaded 2021-03-18

Filesize 12.8 MB

TNT Mod for Minecraft PE

TNT Mod for Minecraft PE 1.0

Version 1.0

Developer

Uploaded 2020-05-07

Filesize 6.9 MB

Helo – Discover, Share & Communicate

Helo - Discover, Share & Communicate 3.2.4.02

Version 3.2.4.02

Developer

Uploaded 2020-05-01

Filesize 39.1 MB

Netflix 

Netflix  4.2.1 build 1804

Version 4.2.1 build 1804

Developer

Uploaded 2020-04-29

Filesize 34.1 MB

Elixir

Elixir

Version

Developer

Uploaded 2022-06-13

Filesize

أبو بكر الشاطري القرآن بدون نت

أبو بكر الشاطري القرآن بدون نت

Version

Developer

Uploaded 2022-06-12

Filesize