Thông tin Bói Tử Vi Và Tiền Tài | Cuộc Sống

Bói Tử Vi Và Tiền Tài | Cuộc Sống

 
Ứng dụng Bói Tử Vi Và Tiền Tài | Cuộc Sống nằm trong danh mục Lifestyle
 

Giới thiệu Bói Tử Vi Và Tiền Tài | Cuộc Sống

 
Thông tin về ứng dụng:
Sổ Tay Bói Tử Vi Và Tiền Tài là ứng dung giúp bói, luận đoán chi tiết để biết cuộc sống, tình duyên, công danh.
Sổ Tay Bói Tử Vi Và Tiền Tài với tính năng bói bài hằng ngày là ứng dụng mô phỏng BÓI BÀI THỰC TẾ trong dân gian chính xác nhất. Việc xem bói bài tây hàng ngày là một công cụ việc xáo bài, bốc bài trong bói bài thực tế. Với mỗi lá bài có một ý nghĩa riêng và một đôi sẽ cho bạn lời giải đáp, Bói bài tây hàng ngày là công cụ xem vận hạn, tài lộc của bạn với kết quả chính xác
Sổ Tay Bói Tử Vi Và Tiền Tài với tính năng xem bói bài tarot công việc, tình cảm , gia đình hàng ngày. Mỗi ngày chỉ nên coi một lá bài để việc coi bói bài được chính xác nhất.
Sổ Tay Bói Tử Vi Và Tiền Tài là ứng dụng xem tử vi trọn đời để biết Tình duyên – Giao đạo – Công danh – Lựa chọn vợ chồng… Tra cứu tử vi trọn đời theo ngày tháng năm sinh chính xác nhất.
Các tính năng nổi bật của ứng dụng:
✓Ứng dụng Sổ Tay Bói Tử Vi Và Tiền Tài giới thiệu Tử vi trọn đời cung cấp cho bạn thông tin tổng hợp về tình duyên, công danh sự nghiệp, cuộc sống, tuổi hợp làm ăn, tuổi hợp làm vợ chồng cùng vận hạn bạn …
✓ Ứng dụng Sổ Tay Bói Tử Vi Và Tiền Tài giúp xem Tra cứu tử vi phương đông, tử vi trọn đời cho 12 con giáp. Xem vận hạn theo các năm cho người tuổi Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu…
✓ Ứng dụng Sổ Tay Bói Tử Vi Và Tiền Tài giới thiệu tử vi 12 con giáp – Xem tử vi năm Đinh Dậu 2019. Sự nghiệp – tình duyên – sức khỏe theo tử vi 12 con giáp. Các con giáp gặp nhiều thành công trong năm 2019.
✓ Các tính năng sử dụng trong ứng dụng được xây dựng nhằm đem lại trải nghiệm tuyệt vời nhất nhưng cũng vô cùng dễ sử dụng.
✓ Với ứng dụng miễn phí này, bạn có thể điều chỉnh kích cỡ chữ, lưu dấu trang rất đơn giản.
✓ Bên cạnh đó, chúng tôi vẫn đang tiếp tục phát triển thêm các tính năng mà nhiều độc giả mong đợi.
✓ Ứng dụng thường xuyên được cập nhật dữ liệu mới nhất và có dung lượng gọn nhẹ tương thích với nhiều dòng điện thoại.
✓ Đặc biệt hơn nữa ứng dụng này hoàn toàn miễn phí – free
✓ Có thể chia sẻ ứng dụng với bạn bè qua email hoặc mạng xã hội
Phản hồi và hỗ trợ
Vui lòng hỗ trợ chúng tôi bằng cách đánh giá tốt hoặc chia sẻ ứng dụng này với bạn bè của bạn trên mạng xã hội nếu bạn thích.
Nếu bạn có bất kỳ vấn đề nào liên quan đến ứng dụng này, vui lòng cho chúng tôi biết tại: thanhtrungdobkdn@gmail.com
Chúc bạn luôn vui vẻ !

Application information:
Handbook of Horoscopes and Money is an application to help fortune telling, detailed speculation to know life, love, and reputation.
Handbook of Horoscope and Money Fortune with daily fortune-telling feature is the application to simulate REALISTIC POSTING in the most accurate folk. Watching cards from the west daily is a tool for shuffling cards, playing cards in real-world tarot. With each card has a specific meaning and a pair will give you the answer, Daily Tarot is a viewing tool for your finances and fortune with accurate results.
Handbook of Horoscopes and Money with features to watch fortune-telling tarot work, affection, family daily. Only one card should be considered every day for the most accurate fortune-telling.
Handbook of Horoscopes and Money is an application to see horoscope for life to know Love – Commitment – Recognition – Choose husband and wife … Horoscopes for life according to the most accurate date of birth.
Featured features of the app:
✓ Application of the Horoscope and Moneybook Handbook introducing the Horoscopes to provide you with comprehensive information about love, career name, life, age of co-operation, age and husband and wife with the same term friend …
✓ Application of Horoscopes and Moneybook Handbook helps see Oriental horoscopes, lifelong horoscope for 12 animals. See the term according to the years for the people of Rat, Suu, Dan, Mao, Thin, Snake, Horse, Odor, Body, Rooster …
✓ Application of Horoscope and Moneybook Handbook to introduce horoscope of 12 animals – See horoscopes in Dinh Dau 2019. Career – love – health according to the horoscope of 12 animals. The animals met many successes in 2019.
✓ The features used in the application are built to provide the best experience but also extremely easy to use.
✓ With this free app, you can adjust the font size, save the bookmark very simple.
✓ Besides, we are still developing more features that many readers expect.
✓ The application is regularly updated with the latest data and is compact and compatible with many phone lines.
✓ More special, this application is completely free – free
✓ Can share apps with friends via email or social networks
Feedback and support
Please support us by a good review or share this app with your friends on social networks if you like.
If you have any issues related to this application, please let us know at: thanhtrungdobkdn@gmail.com
Wish you are always happy!

Cập nhật API, cập nhật để hiển thị nội dung phù hợp trên android 9
 

Download APK

 
Tải APK

App Name Bói Tử Vi Và Tiền Tài | Cuộc Sống v1.5
Genre Apps, Lifestyle
Size18.4 MB
Latest Version1.5
Get it On Google Play
Update2019-11-05
Rating
Installs1,000+

Tương tự Bói Tử Vi Và Tiền Tài | Cuộc Sống

Hindi French Translator

Hindi French Translator 1.8

Version 1.8

Developer

Uploaded 2021-03-28

Filesize 4.5 MB

Fitplay: Apps & Rewards – Make money playing games

Fitplay: Apps & Rewards - Make money playing games 3.0.8-Fitplay

Version 3.0.8-Fitplay

Developer

Uploaded 2020-07-29

Filesize 42.6 MB

EVay

EVay

Version

Developer

Uploaded 2020-05-23

Filesize

Search Artifact

Search Artifact 2.0.1

Version 2.0.1

Developer

Uploaded 2021-03-22

Filesize 2.8 MB

Phone Transfer(360 clone) 32.51.68.98 APK

Phone Transfer(360 clone) 32.51.68.98

Version 32.51.68.98

Developer

Uploaded 2018-10-02

Filesize 7.9 MB

OLX – Compras Online de Artigos Novos e Usados

OLX - Compras Online de Artigos Novos e Usados 4.53.2

Version 4.53.2

Developer

Uploaded 2020-08-22

Filesize 13.2 MB