App Name Cắt ghép ảnh - Thay đổi nền ảnh v1.0
Genre Apps, Photography
Size29.5 MB
Latest Version1.0
Get it On Google Play
Update2018-05-31
Rating
Installs1,000+

Thông tin Cắt ghép ảnh - Thay đổi nền ảnh

Cắt ghép ảnh – Thay đổi nền ảnh 1.0 APK

Cắt dán ảnh, cắt ghép ảnh và thay đổi nền các bức ảnh của bạn thật dễ dàng và thú vị.

Các chức năng chính:
+ Cắt ghép ảnh: cắt phần nội dung bạn chọn trong bức ảnh và chuyển sang nền ảnh mới.
+ Thoải mái lựa chọn nền mới cho bức ảnh của bạn từ các chủ đề có sẵn như tình bạn, tình yêu, cuộc sống, du lịch v.v. hay chọn nền từ chính những bức ảnh khác trong máy bạn.
+ Chỉnh sửa ảnh đã cắt dán bằng cách thêm nhãn dán, thêm chữ, chỉnh màu.

Tải ứng dụng ngay để cắt dán ảnh, cắt ghép ảnh và tạo ra những bức hình thật thú vị ngay thôi nào!
Collage, collage picture and change the background of your photos is easy and enjoyable.

Main fuction:
+ Cut Collage: cut content in the photo you choose and switch to the new background.
+ Comfortable choose a new background for your photos from the available themes such as friendship, love, life, travel etc. or choose the background from the other photos in your camera.
+ Edit photo collage by adding stickers, add text, color correction.

Download the app now to collage, photo collage and create interesting images immediately come on!

Tương tự Cắt ghép ảnh - Thay đổi nền ảnh

QR Scanner – Tiny & Efficient

QR Scanner - Tiny & Efficient

Version

Developer

Uploaded 2022-04-20

Filesize

Avast Cleanup & Boost, Phone Cleaner, Optimizer

Avast Cleanup & Boost, Phone Cleaner, Optimizer 4.20.4

Version 4.20.4

Developer

Uploaded 2020-03-07

Filesize 26.1 MB

Ice Queen – Dress Up & Makeup

Ice Queen - Dress Up & Makeup FREE.1.10

Version FREE.1.10

Developer

Uploaded 2020-04-14

Filesize 81.9 MB

ANN Weather

ANN Weather 5.2.401

Version 5.2.401

Developer

Uploaded 2021-03-18

Filesize 45.8 MB

Exodus 90

Exodus 90 1.0.4

Version 1.0.4

Developer

Uploaded 2020-07-31

Filesize 21.2 MB

SMS Backup & Restore

SMS Backup & Restore 10.06.110

Version 10.06.110

Developer

Uploaded 2020-03-06

Filesize 7.9 MB