Chestionare Auto 2020 DRPCIV Categoria B
8.1.2z for Android

App Name Chestionare Auto 2020 DRPCIV Categoria B v8.1.2z
Genre Apps, Education
Size27.6 MB
Latest Version8.1.2z
Get it On Google Play
Update2020-11-13
Rating
Installs500+

Thông tin Chestionare Auto 2020 DRPCIV Categoria B

Chestionare Auto 2020 DRPCIV Categoria B

 
Ứng dụng Chestionare Auto 2020 DRPCIV Categoria B nằm trong danh mục Education
 

Giới thiệu Chestionare Auto 2020 DRPCIV Categoria B

 
Aceste chestionare auto sunt corecte in proportie de nouazeci si noua la suta si sunt identice cu chestionarele DRPCIV intalnite la examenul auto de la politie!

ATENTIE!

Aceste tipuri de intrebari sunt folosite in chestionarele auto si de Politie in timpul examinarilor pentru conducatorii de autovehicule.

Completand chestionare auto DRPCIV inainte de examen, aveti mai multe sanse sa luati examenul din prima incercare.
Fiecare categorie contine un chestionar auto diferit, in functie de ce categorie doriti sa sustineti examenul auto. Pentru unele categorii in chestionarele DRPCIV 2020 se vor gasi si intrebari specifice acelei categorii de permis.
Aplicatia de chestionare pusa la dispozitia dvs. vine in ajutorul viitorului sofer pentru ca este aproape identica cu aplicatia de la examenul auto, care se sustine la DRPCIV pentru obtinerea permisului de conducere.

Aceste teste DRPCIV se recomanda a fi repetate inainte de examenul la politie de cat mai multe ori posibil, pentru a nu exista neplaceri.
Prin completarea online de chestionare auto DRPCIV, intrebari si teste auto va asigurati ca promovati examenul de la politie, obisnuindu-va cu completarea acestor teste auto.

Chestionare auto DRPCIV, sfaturi pentru completarea lor si promovarea examenului auto in scopul obtinerii permisului de conducere:
La testul teoretic pentru obtinerea permisului de conducere , va recomandam sa va concentrati cu multa atentie pe aceste chestionare auto. Atentia fiind motivul principal pentru care multe persoane nu promoveaza acest examen. Intrebarile trebuie citite fara graba pentru a intelege exact continutul sau la ce se refera intrebarea in sine.

Stresul si lipsa completarii a mai multor teste auto intr-un barem de timp duce la picarea examenului. Incepeti prin a invata in primul rand Legislatia Rutiera in vigoare, va recomandam sa nu invatati din intrebari. Incercati sa raspundeti la intrebari, dupa parcurgerea legislatiei, din cunostintele acumulate

Invatati semnificatia indicatoarelor rutiere: unde este interzisa oprirea stationarea si parcarea si unde este permisa aceasta, unde se acorda priotitate de trecere, care sunt semnalele conducatorilor de vehicule, semnalele politistului, semnificatia semnalelor luminoase si unde se pun acestea, circulatia in apropierea trecerilor la nivel cu cale ferata, viteza si distanta intrere vehicule, circulatia pe autostrazi,pozitia in timpul mersului si marcajele rutiere, obligatiile si interdictiile conducatorilor auto, intoarcerea si mersul inapoi, unde este interzisa si cum se face depasirea vehiculelor, care sunt masurile de conduita preventiva, conducerea ecologica, notiunile minime de mecanica, care sunt sanctiunile si infractiunile si nu in ultimul rand masurile de prim ajutor in caz de accident.

Completati cat mai multe chestionare auto 2020 inainte de examenul DRPCIV Cititi cu mare atentie atat intrebarea cat si raspunsurile acesteia, asigurati-va ca ati inteles intrebarea si la ce se refera aceasta.

In chestionarele auto DRPCIV puteti intalni si intrebari „capcana”, dar majoritatea intrebarilor ar trebui sa aiba o explicatie logica.
Aveti grija la intrebarile cu mai multe raspunsuri corecte, puteti gasi intrebari cu unul, doua sau trei raspunsuri corecte
These car questionnaires are ninety-nine percent correct and are identical to the DRPCIV questionnaires found at the police car exam!

CAREFUL!

These types of questions are used in car and police questionnaires during exams for drivers.

By completing DRPCIV car questionnaires before the exam, you have more chances to take the exam on the first try.
Each category contains a different car questionnaire, depending on which category you want to take the car exam. For some categories in the DRPCIV 2020 questionnaires will be found questions specific to that category of permit.
The questionnaire application made available to you comes to the aid of the future driver because it is almost identical to the application from the car exam, which is held at DRPCIV to obtain a driving license.

These DRPCIV tests are recommended to be repeated before the police examination as many times as possible, so as not to cause discomfort.
By completing the DRPCIV car questionnaires online, questions and car tests, you make sure that you pass the police exam, getting used to completing these car tests.

DRPCIV car questionnaires, tips for completing them and passing the car exam in order to obtain a driving license:
In the theoretical test for obtaining a driving license, we recommend that you focus very carefully on these car questionnaires. Attention is the main reason why many people do not pass this exam. The questions must be read without haste to understand exactly the content or what the question itself refers to.

The stress and failure to complete several car tests in a time scale leads to failing the exam. Start by learning first of all the Road Legislation in force, we recommend that you do not learn from questions. Try to answer the questions, after going through the legislation, from the accumulated knowledge

Learn the meaning of road signs: where it is forbidden to stop parking and parking and where it is allowed, where priority is given to passing, what are the signals of drivers, police signals, the meaning of light signals and where they are placed, traffic near level crossings with railway, speed and distance between vehicles, traffic on highways, position while driving and road markings, obligations and prohibitions of drivers, turning and reversing, where it is forbidden and how to overtake vehicles, what are the preventive driving measures, ecological management, the minimum notions of mechanics, which are the sanctions and crimes and last but not least the first aid measures in case of accident.

Fill in as many 2020 car questionnaires as possible before the DRPCIV exam. Read carefully both the question and its answers, make sure you understand the question and what it refers to.

In the DRPCIV car questionnaires you can also meet “trap” questions, but most of the questions should have a logical explanation.
Be careful with questions with more correct answers, you can find questions with one, two or three correct answers
Aplicatie Chestionare Auto 2020
 

Download APK

 
Tải APK

Tương tự Chestionare Auto 2020 DRPCIV Categoria B

Betta Fish Live Wallpaper FREE

Betta Fish Live Wallpaper FREE 1.3.5

Version 1.3.5

Developer

Uploaded 2020-05-26

Filesize 18.9 MB

TIMP – Gestiona tus reservas

TIMP - Gestiona tus reservas 5.0.20

Version 5.0.20

Developer

Uploaded 2020-11-14

Filesize 9.0 MB

Blip – A Friendly & Smart Guide for K-Pop Stans!

Blip - A Friendly & Smart Guide for K-Pop Stans! 1.10.1

Version 1.10.1

Developer

Uploaded 2020-11-16

Filesize 38.4 MB

Diamond Pang

Diamond Pang 1.52.1

Version 1.52.1

Developer

Uploaded 2020-05-01

Filesize 9.5 MB

Newegg Mobile

Newegg Mobile 5.14.0

Version 5.14.0

Developer

Uploaded 2020-08-23

Filesize 37.0 MB

City Parkour Sprint Runner Simulator: Rooftop Game

City Parkour Sprint Runner Simulator: Rooftop Game 0.3

Version 0.3

Developer

Uploaded 2020-07-03

Filesize 35.2 MB