Chợ Giftcode và Tin Game – Lazagame 2.0.9 APK

Chợ Giftcode và Tin Game – Lazagame 2.0.9 APK

Description of Chợ Giftcode và Tin Game - Lazagame

Chợ Giftcode và Tin Game – Lazagame 2.0.9 APK

– Ứng dụng cho phép nhận các loại Giftcode game một cách nhanh chóng. Người dùng có thể lấy giftcode của rất nhiều tựa game di động của VTCMobile.
– Cập nhật đầy đủ các loại Giftcode. Hỗ trợ chức năng tin tức game một cách nhanh chóng nhất trong hồ sơ game đi kèm.
– Tự động thông báo khi có Giftcode mới.
– Dễ dàng copy Giftcode đã nhận vào bộ nhớ điện thoại, từ đó chỉ cần sao chép ngay vào trang chủ hoặc trong game để đổi code.
– Application allows to receive all kinds Giftcode game quickly. Users can get a lot of game giftcode mobile VTCMobile.
– Updated full of Giftcode. Support functions gaming news quickly on record the game comes.
– Automatic notification when a new Giftcode.
– Easily copy Giftcode got on the phone memory, then just copy right on the homepage or in the game to change the code.
– Cập nhật chức năng tham gia sự kiện nhận Giftcode
– Cập nhật thông tin game Ma Kiếm Sinh Tử Kỳ sắp ra mắt
– Tối ưu ứng dụng

App Information of Chợ Giftcode và Tin Game - Lazagame

App Name Chợ Giftcode và Tin Game - Lazagame
Package Name com.mobile.gameid
Version 2.0.9
Rating 10,0 ( 456 )
Size 13.4 MB
Requirement Android 4.2+
Updated 2018-07-09
Installs 50,000+

Tags: , , , ,

Scroll Up