Developer: VNG Game Publishing

SAMURAI SHODOWN: The Legend of Samurai

SAMURAI SHODOWN: The Legend of Samurai 1.0.1

Version 1.0.1

Developer

Uploaded 2020-08-28

Filesize 2.2 GB

Call of Duty: Mobile VN

Call of Duty: Mobile VN 1.8.11

Version 1.8.11

Developer

Uploaded 2020-05-11

Filesize 1.7 GB

Kiếm Thế Mobile VNG

Kiếm Thế Mobile VNG 1.4.12073

Version 1.4.12073

Developer

Uploaded 2020-05-10

Filesize 2.0 GB

TG Hoàn Mỹ – Perfect World VNG

TG Hoàn Mỹ - Perfect World VNG 1.283.0

Version 1.283.0

Developer

Uploaded 2020-05-10

Filesize 3.1 GB

KOF AllStar -Quyền Vương Chiến

KOF AllStar -Quyền Vương Chiến Varies with device

Version Varies with device

Developer

Uploaded 2020-05-10

Filesize

Liệt Hỏa – VNG

Liệt Hỏa - VNG 1.2.1

Version 1.2.1

Developer

Uploaded 2020-05-09

Filesize 1013.6 MB

Tân Thần Điêu – VNG

Tân Thần Điêu - VNG 1.3.3

Version 1.3.3

Developer

Uploaded 2020-05-09

Filesize 1.6 GB

Kiếm Ca – VNG

Kiếm Ca - VNG 1.0.11

Version 1.0.11

Developer

Uploaded 2020-05-07

Filesize 511.7 MB

Thiếu Niên Danh Tướng 3Q – Chiến Thuật Tam Quốc

Thiếu Niên Danh Tướng 3Q - Chiến Thuật Tam Quốc 1.0.0.4

Version 1.0.0.4

Developer

Uploaded 2020-05-07

Filesize

UpRace

UpRace 1.1.3

Version 1.1.3

Developer

Uploaded 2020-05-07

Filesize 23.7 MB

Kiem Vu VNG

Kiem Vu VNG 1.022

Version 1.022

Developer

Uploaded 2020-05-04

Filesize 99.0 MB

Au Mobi VNG

Au Mobi VNG 1.3.16

Version 1.3.16

Developer

Uploaded 2020-05-04

Filesize 1.1 GB

Tân Thiên Long Mobile

Tân Thiên Long Mobile 1.2.0.5

Version 1.2.0.5

Developer

Uploaded 2020-05-04

Filesize 1.3 GB

Tân Chưởng Môn – VNG

Tân Chưởng Môn - VNG 3.1.4

Version 3.1.4

Developer

Uploaded 2020-04-14

Filesize 418.6 MB

AURA Fantasy

AURA Fantasy 1.0.17

Version 1.0.17

Developer

Uploaded 2020-04-14

Filesize 746.2 MB

MU Strongest – VNG

MU Strongest - VNG 1.8.9

Version 1.8.9

Developer

Uploaded 2020-04-14

Filesize 610.7 MB

360mobi Mộng Hoàng Cung

360mobi Mộng Hoàng Cung 1.2.1

Version 1.2.1

Developer

Uploaded 2020-04-14

Filesize 1.9 GB

Võ Lâm Truyền Kỳ H5 | Đầu tiên tại Việt Nam

Võ Lâm Truyền Kỳ H5 | Đầu tiên tại Việt Nam 1.1.7

Version 1.1.7

Developer

Uploaded 2020-04-13

Filesize 93.0 MB

Đại Chiến Samurai – VNG

Đại Chiến Samurai – VNG 1.3.4

Version 1.3.4

Developer

Uploaded 2020-04-13

Filesize 150.9 MB

MU Awaken – VNG

MU Awaken - VNG 5.0.6

Version 5.0.6

Developer

Uploaded 2020-04-13

Filesize 1.9 GB