Thông tin Dịch Cân Kinh

Dịch Cân Kinh 1.4.2 APK

1. GIỚI THIỆU SÁCH
Dịch là biến đổi, Cân là gân cốt, Kinh là bài học quý giá. Dịch cân kinh tức là chỉ cho ta phương pháp luyện tập gân cốt và ý chí chuyển yếu thành mạnh, là phương pháp kết hợp nguyên tắc Thiền và động tác (Động và Tĩnh), giữa Cương và Nhu, giữa Thần và Khí (Tâm và Hơi thở), giữa Khí và Lực (Hơi thở và Sức mạnh). Khoảng thế kỷ thứ 6, Đạt Ma Tổ Sư từ Ấn Ðộ sang Trung Quốc thuyết pháp và truyền giáo, sau ở lại Trung Sơn – Hà Nam – Trung Quốc, xây dựng chùa Thiếu Lâm, có nhiều đệ tử nhập môn học Phật để mai sau đi truyền giáo. Bồ Đề Đạt Ma thấy các đệ tử càng ngày càng xanh xao ốm yếu, tìm hiểu nguyên do và thấy rằng: các đệ tử tuy tinh tấn tu Thiền, nhưng hầu như không vận động cơ thể . Tĩnh dư mà Động thiếu là cội nguồn của căn bệnh của họ. Nhằm mục đích cải thiện tình trạng sức khỏe cho các đệ tử, người đã nghiên cứu và biên soạn ra phương pháp Dịch cân kinh. Dịch cân kinh là một công phu võ thuật vô cùng tinh hoa, có quan hệ mật thiết với kinh lạc học, phép thổ nạp và thuật đạo dẫn, có giá trị rất cao về dưỡng sinh và võ thuật, từ xưa nay luôn được ca ngợi là “công phu chi bảo” (bảo vật của công phu), “võ công kinh điển” được lưu truyền rộng rãi và gây ảnh hưởng rất lớn.

Tập sách này trình bày về 4 loại Dịch cân kinh, tổng cộng gồm 15 luyện pháp:

– Loại thứ nhất là Thiếu Lâm Dịch cân kinh, có bốn luyện pháp gồm: 12 thức Dịch cân kinh Thiếu Lâm Đạt Ma, 14 thức Dịch cân kinh Thiếu lâm Vi Đà, 18 thức Dịch cân kinh Nam Thiếu Lâm Kim Cương, 8 đoạn Dịch cân kinh dưỡng sinh của Thiếu Lâm.

– Loại thứ hai là Nga Mi Dịch cân kinh, có sáu luyện pháp gồm: 24 thức Dịch cân kinh Nga Mi Thanh Thành, 7 bàn Dịch cân kinh Nga Mi Hoàng Lâm, 13 thức Dịch cân kinh Nga Mi Tăng môn, 8 đại kình Dịch cân kinh Nga Mi Đỗ môn, 12 bả Dịch cân kinh Nga Mi Hồng môn, Long hồ kình Dịch cân kinh Nga Mi Hội môn.

– Loại thứ ba là Võ Đang Dịch cân kinh, có một luyện pháp là Võ Đang nội công Dịch cân kinh.

– Loại thứ tư là Mật Tông Dịch cân kinh, có bốn luyện pháp là Dịch cân kinh toản quyền mật truyền, Dịch cân kinh báo thức Nam truyền, 14 thức Dịch cân kinh truyền thế của họ Hùng, 24 thức Dịch cân kinh cổ truyền.

2. CÁC CHỨC NĂNG NỔI BẬT CỦA ỨNG DỤNG
– Trình đọc sách full màn hình
– Highlight, đánh dấu dễ dàng
– Chế độ đọc ngày – đêm
– Tự động lưu lại vị trí đọc => dễ dàng đọc tiếp lần sau
– Nhiều front chữ tuỳ chọn
– Có thể tuỳ chỉnh kích thước chữ phù hợp để đọc
– Có thể tuỳ chỉnh đọc cuộn trang hoặc lật trang theo sở thích
– Có thể tìm kiếm trong toàn bộ cuốn sách
– Có thể thêm ghi chú cho highlight
– Thông báo nhắc nhở đọc sách hằng ngày
– Có thể sử dụng offline
– Hoàn toàn miễn phí – free
…và một số chức năng khác

3. KHO SÁCH – tuyển tập những cuốn sách hay khác.
– Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu
– Mặc kệ thiên hạ – Sống như người Nhật
– Thế giới phẳng
– Tư duy nhanh và chậm
– Khéo ăn nói sẽ có được thiên hạ
– Tôi tự học
– Nếu tôi biết được khi còn 20
– Làm chủ tư duy – Thay đổi vận mệnh
– Đánh thức con người phi thường trong bạn
– Đi tìm lẽ sống
– Sức mạnh của thói quen
– Người Đức dạy con tự kiểm soát bản thân
– Cư xử như đàn bà – Suy nghĩ như đàn ông
– Vô cùng tàn nhẫn vô cùng yêu thương
– Tán tỉnh bất kỳ ai
– Tony buổi sáng – Trên đường băng
– Hiểu về trái tim
– Tâm lý học đám đông
– Đắc nhân Tâm
– Luật hấp dẫn: Bí mật tối cao
– Chiến thắng con quỷ trong bạn
– Thức tỉnh mục đích sống
– Quẳng gánh lo đi và vui sống
– Cha giàu cha ngheo
– Khi hơi thở hoá thinh không
– 13 nguyên tắc nghĩ giàu và làm giàu
– Bí mật tư duy triệu phú
– Dám nghĩ lớn
– Dám thất bại
– Khác biệt hay là chết
…và rất nhiểu những cuốn sách hay khác

4. GIẢI TRÍ
– Game Math Fast – Freaking Math
– Đang soạn: Game Suduku

Chúc bạn đọc sách vui vẻ, sức khoẻ và ngày càng thành công!

1. BOOK REVIEWS
  Translation is the change, balance is the core, Kinh is a valuable lesson. Weight loss means giving you a method of stretching and weakening your will, a method that combines the principle of Zen and movement (motion and tranquility) , between the Spirit and the Gas (Mind and Breath), between the Gas and the Force (Breath and Strength). Around the 6th century, the Patriarchate Master from India went to China to teach and evangelize, after staying in Zhongshan – Henan – China, building the Shaolin Temple, there were many disciples introduced the Buddha to tomorrow after the mission. Bodhidharma sees the practitioners more and more pale and sickly, finding out the reason and seeing that: the disciples, though diligent meditation, but barely moving the body. The lack of balance is a source of their illness. In order to improve the health condition of the disciples, the researcher has compiled and developed the method of scales. The economic balance is a very sophisticated martial art, closely related to peanut science, permutation and guidance, is very valuable in terms of nutrition and martial arts, since ancient times is always lauded “elaborate elaborate” (treasures of elaborately), “classical martial arts” are widely circulated and greatly influenced.

This booklet covers 4 Types of Weighing , a total of 15 practices:

– The first type is Shaolin Surgery , there are four methods include: Shaolin, the 8th paragraph of the balance of the nursing school of Shaolin.

– The second type is Emancipation, , there are six practices including: Mi Tang, 8 billion dollars.

– The third type is Wudang Liquidity Trading , there is a practice is Wudang internal liquidity.

– The fourth type is the Secret Truth Balance , there are four methods of solving the secret of transmission, 24 Forms of Traditional Scales.

2. FEATURES OF THE APPLICATION
– Full screen reader
– Highlight, easy marking
Day / night reading
– Automatically save read position => Read next readily
– Many optional fronts
– Customizable font size to read
– Customizable page scrolling or page flipping
– Can be searched in the whole book
– Can add notes for highlight
– Daily reading reminders
– Can use offline
– Completely free – free
… and some other functions

3. BOOKS – a collection of other good books.
– How young are you worth?
– Ignore the galaxy – Live like the Japanese
– Flat World
– Think fast and slow
– Ability to speak will get people
– I study by myself
If I knew when I was 20
– Master of thinking – Change of destiny
– Awaken the extraordinary man in you
– Go find life
– The power of habits
– The Germans taught me to control myself
– Behave like a woman. – Think like a man
– Extremely ruthless love
– Flirting anyone
– Tony’s morning – On the runway
– Understand about the heart
– crowd psychology
– Dang Tam
– Law of gravitation: The ultimate secret
– Win the demon in you
– Awakening the purpose of life
– How to Stop Worrying and Start Living
– Father rich father
– When the breath is silent
– 13 principles to think rich and to get rich
– Secret Millionaire Mind
– Dare to think big
– Dare to fail
– Differences or die
… and many other good books

4. ENTERTAINMENT
– Game Math Fast – Freaking Math
– Editing: Game Suduku

Wish you happy reading, health and more success!
– Trình đọc sách full màn hình
– Highlight, đánh dấu dễ dàng
– Chế độ đọc ngày – đêm
– Tự động lưu lại vị trí đọc nên dễ dàng đọc tiếp lần sau
– Nhiều front chữ tuỳ chọn
– Có thể tuỳ chỉnh kích thước chữ phù hợp để đọc
– Có thể tuỳ chỉnh đọc cuộn trang hoặc lật trang theo sở thích
– Có thể tìm kiếm trong toàn bộ cuốn sách
– Có thể thêm ghi chú cho highlight
– Thông báo nhắc nhở đọc sách hằng ngày
– Game giải trí: Freaking Math, Sudoku
…và một số chức năng khác

App Name Dịch Cân Kinh v1.4.2
Genre Books & Reference, Games
Size17.6 MB
Latest Version1.4.2
Get it On Google Play
Update2018-11-04
Rating
Installs10,000+

Tương tự Dịch Cân Kinh

Airlines Manager – Tycoon 2020

Airlines Manager - Tycoon 2020 3.02.3031

Version 3.02.3031

Developer

Uploaded 2020-04-26

Filesize 95.9 MB

Castle of Varuc: Action Platformer 2D

Castle of Varuc: Action Platformer 2D 0.2

Version 0.2

Developer

Uploaded 2020-08-14

Filesize 31.0 MB

伝説対決 -Arena of Valor- 1.25.2.2 APK

伝説対決 -Arena of Valor- 1.25.2.2

Version 1.25.2.2

Developer

Uploaded 2018-12-19

Filesize 85.9 MB

Tamer Center 3.4.44 APK

Tamer Center 3.4.44

Version 3.4.44

Developer

Uploaded 2019-01-21

Filesize 526.4 MB

💃💄Ballerina Makeup Salon – Girls Dress Up

💃💄Ballerina Makeup Salon - Girls Dress Up

Version

Developer

Uploaded 2020-04-13

Filesize

PJ Masks: Time To Be A Hero

PJ Masks: Time To Be A Hero 2.1.2

Version 2.1.2

Developer

Uploaded 2020-06-06

Filesize 103.7 MB