Đuổi Vần Bắt Chữ 1.0.2 APK
1.0.2 for Android

App Name Đuổi Vần Bắt Chữ v1.0.2
Genre Educational, Games
Size62.3 MB
Latest Version1.0.2
Get it On Google Play
Update2017-09-15
Rating
Installs1,000+

Thông tin Đuổi Vần Bắt Chữ

Đuổi Vần Bắt Chữ 1.0.2 APK

Game Đuổi vần bắt chữ được mô phỏng theo chương trình giải trí Đuổi vần bắt chữ được phát sóng 11h30 thứ 4 hàng tuần trên Kids and Family TV – Kênh truyền hình thiếu nhi và gia đình (VTC11)
Game giúp các bé luyện khả năng tư duy, quan sát, phán đoán từ ngữ bằng hình ảnh.
Game đuổi vần bắt chữ giúp bé chơi mà học, học mà chơi.
Game Chasing rhyme catch word is inspired by the entertainment program began Chasing rhyme word is broadcast weekly on 4th 11:30 Kids and Family TV – TV Channels Children and families (VTC11)
Game helps kids practice thinking ability, observation, prediction words visually.
Game chase began rhyming word help children learn by playing, learning the game.
update

Tương tự Đuổi Vần Bắt Chữ

Who Wants to Be a Millionaire? Trivia & Quiz Game

Who Wants to Be a Millionaire? Trivia & Quiz Game 31.0.0

Version 31.0.0

Developer

Uploaded 2020-05-20

Filesize 70.1 MB

PlayCine

PlayCine 3.4.2

Version 3.4.2

Developer

Uploaded 2020-01-30

Filesize 5.6 MB

Video Maker of Photos with Music & Video Editor

Video Maker of Photos with Music & Video Editor 3.0.0

Version 3.0.0

Developer

Uploaded 2019-04-30

Filesize 32.7 MB

App Tycoon

App Tycoon 1.0.2

Version 1.0.2

Developer

Uploaded 2020-08-30

Filesize 17.2 MB

WWII Heroic Epoch

WWII Heroic Epoch 1.4.0

Version 1.4.0

Developer

Uploaded 2020-08-29

Filesize 65.0 MB

Honfoglaló

Honfoglaló 20190416

Version 20190416

Developer

Uploaded 2020-06-06

Filesize 83.9 MB