Thông tin iTracking

iTracking APK

iTracking là một ứng dụng trên điện thoại, bản thu gọn của trang web www.itracking.vn.

iTracking là một công cụ để khách hàng, doanh nghiệp có thể quản lý, theo dõi hành trình và các thông số khác của những phương tiện có gắn thiết bị giám sát hành trình.

iTracking được sử dụng và vận hành với độ chính xác cao kết hợp với quản lý thời gian thực.

* Các tính năng cơ bản:
+ Xác định vị trí hiện tại của phương tiện thông qua toạ độ hoặc địa chỉ tham khảo.
+ Trạng thái hoạt động, vận tốc, trạng thái đóng mở cửa.
+ Theo dõi lộ trình của xe theo thời gian thực.
+ Hỗ trợ xem báo cáo có phân loại.
iTracking an app on your phone, compact version of the site www.itracking.vn.

iTracking is a tool for customers, businesses can manage and track cruise and other parameters of the vehicle fitted with monitoring devices journey.

iTracking used and operate with high accuracy in conjunction with real-time management.

* The basic features:
+ Determine the current location of the vehicle through coordinates or address reference.
+ Operating status, speed, status opens the door.
+ Track the route of the vehicle in real time.
+ Support for viewing reports classified.
– Hạn chế lấy địa chỉ khi đang chạy lộ trình.
– Cố định màu các markers trong lộ trình.
– Format số đt trong màn hình Danh sách xe.
– Sửa lỗi nút Pause không hoạt động.
– Thông báo cập nhật danh sách xe khi user chọn vào xe đã bị xoá.
– Cải thiện UI/UX.

App Name iTracking v2.1.1
Genre Apps, Personalization
Size11.8 MB
Latest Version2.1.1
Get it On Google Play
Update2017-12-20
Rating
Installs10,000+

Tương tự iTracking

Taaruf ID : Cari Jodoh Siap Nikah

Taaruf ID : Cari Jodoh Siap Nikah 3.1.2

Version 3.1.2

Developer

Uploaded 2020-08-22

Filesize 6.8 MB

PPDong

PPDong

Version

Developer

Uploaded 2020-05-23

Filesize

Just Money manager, Budget Bills & Expense tracker

Just Money manager, Budget Bills & Expense tracker 0.9.7

Version 0.9.7

Developer

Uploaded 2020-10-17

Filesize

Ma mairie en poche – MMEP

Ma mairie en poche - MMEP 2.0.8

Version 2.0.8

Developer

Uploaded 2021-03-24

Filesize 6.0 MB

Mercedes me 2020

Mercedes me 2020 1.3.1

Version 1.3.1

Developer

Uploaded 2020-08-03

Filesize 102.6 MB

Caller ID: Call Blocker, Call Faker& Caller Screen  APK

Caller ID: Call Blocker, Call Faker& Caller Screen

Version

Developer

Uploaded 2018-06-23

Filesize 15.4 MB