Thông tin JLPT N2 - Luyện Thi N2 (Ngữ Pháp, Kanji, Từ Vựng)

JLPT N2 – Luyện Thi N2 (Ngữ Pháp, Kanji, Từ Vựng)

 
Ứng dụng JLPT N2 – Luyện Thi N2 (Ngữ Pháp, Kanji, Từ Vựng) nằm trong danh mục Education
 

Giới thiệu JLPT N2 – Luyện Thi N2 (Ngữ Pháp, Kanji, Từ Vựng)

 
Ứng dụng tổng hợp ngữ pháp tiếng nhật N2 từ giáo trình Mimikara oboeru JLPT N2
Nội dung ngữ pháp tiếng nhật dễ hiểu.
Có chức năng tìm kiếm ngữ pháp tiếng nhật.
Chúc các bạn học tiếng nhật vui vẻ

Tiếng nhật N2, Ngữ pháp N2 , luyện thi N2.
JLPT N2 bao gồm: Ngữ Pháp N2 bao gồm phần ngữ pháp và phần kiểm tra Ngữ pháp N2, phần này sẽ giúp các bạn củng cố cũng như học các phần ngữ pháp mới
– Kanji N2 và kiểm tra Kanji N2 sẽ giúp các bạn học các từ Kanji mới (có ảnh minh họa) và kiểm tra các từ kanji mà bạn đã học ở trình độ N2
– Từ Vựng N2 sẽ giúp các bạn học từ vựng N2 và các từ vựng tiếng Nhật liên quan khác. Phần này cũng có phần kiểm tra từ vựng N2
– Luyện Nghe N2, phần luyện nghe tiếng Nhật này sẽ bao gồm cả file audio để các bạn luyện nghe offline nhé. Phần luyện nghe rất sát với kỳ thi thực tế
– Đặc biệt chúng tôi còn cung cấp phần luyện đọc N2, giúp các bạn luyện đọc tiếng Nhật cũng như làm bài kiểm tra luyện đọc tiếng Nhật N2.
Các bạn sẽ thấy ứng dụng JLPT N2 rất hữu ích trong việc luyện tập của các bạn
Là ứng dụng dành cho các bạn đang luyện thi N2.
Ứng dụng này chúng tôi tập trung vào phần luyện chữ hán và từ vựng
Với yêu cầu để đạt N3 các bạn cần nhớ khoảng ~150 từ kanji, ~3,750 từ vựng và nhớ khoảng ~63 mẫu ngữ pháp.
Với phiên bản đầu tiên chúng tôi đã đáp ứng gần như đầy đủ cho các bạn.
Các chức năng chính của ứng dụng
①VOCABULARY (語彙)
– Lựa chọn chế độ luyện thi GOI(語彙), Với data ~3,750 từ vựng giúp các bạn luyện thi hàng ngày tốt hơn,hiện tại chúng tôi đang để thời gian để nhớ một từ là 10s. Chúng tôi sẽ nghiên cứu & đánh giá và điều chỉnh vào các phiên bản sau.
– Phần test chúng tôi lựa chọn chế độ test từ vựng & tiếng anh
②KANJI(漢字)
– Phần luyện thi KANJI chúng tôi thiết kế tương tự phần thi GOI, với hệ thống DATA khoảng ~650 từ KANJI chúng tôi mong muốn bạn nhớ cách đọc HIRAGANA của ~650 từ này
③GRAMMAR(文法)
– Với khoảng 21 mẫu ngữ pháp phục vụ cho các bạn đọc hiểu và tham khảo, giúp các bạn có thể tra cứu nhanh các mẫu ngữ pháp tốt hơn.
Có phần ví dụ rất cụ thể cho từng mẫu ngữ pháp.
– Chúng tôi hy vọng các bạn có thể nhớ cách dùng và cách đặt câu.
④DICTIONARY(辞書)
– Chúng tôi tập trung khoảng > 1000 từ vựng giúp bạn tra cứu nghĩa nhanh hơn.
– Các bạn có thể dùng chức năng search để hiểu nghĩa của các từ.
Với mong muốn phục vụ cộng đồng học tiếng Nhật tốt hơn, và để cải thiện tốt hơn ở các phiên bản sau chúng tôi mong muốn nhận được nhiều sự đóng góp ý kiến và cải thiện từ phía đông đảo người dùng !
Rất mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn !
皆さん!ご意見よろしくお願いいたします。
Application Synthetic Japanese grammar from textbooks Mimikara N2 N2 JLPT oboeru
Japanese grammar content understandable.
There is a search function in Japanese grammar.
Wish you fun learning Japanese

Japanese N2, Grammar N2, N2 exam.
JLPT N2 include: Grammar N2 include grammar and grammar check N2 section, this section will help you to consolidate as well as learn new grammar
– Kanji Kanji N2 N2 and testing will help you learn new words Kanji (with illustrations) and check the words you learned kanji level N2
– Vocabulary N2 will help you learn vocabulary words N2 and other related Japanese. This section also contains test vocabulary N2
– N2 Listening, Listening Japanese section will include both the audio file to your offline listening offline. Part listening very closely to the actual exam
– In particular, we also provide practice reading portion N2, help you practice reading in Japanese as well as exam preparation N2 Japanese reading.
You will see the application JLPT N2 very helpful in your practice
Is the app you’re cram N2.
This app we focused on kanji and vocabulary exercises
Requirements to achieve N3 you need to remember about ~ 150 from kanji, ~ 3,750 words and remember about ~ 63 grammatical form.
With the first version we have met almost complete for you.
The main functions of the app
①VOCABULARY (語彙)
– Selection Exam mode GOI (語彙) With ~ 3,750 lexical data to help you cram better everyday, now we’re to the time to remember a word is 10s. We will research & evaluation and adjustment in later versions.
– The option to test our vocabulary test mode & English
②KANJI (漢字)
– Part cram our Kanji similar design contest GOI, with around ~ 650 DATA system kanji we wish you remember reading of ~ 650 words Hiragana
③GRAMMAR (文法)
– With about 21 samples of grammar serve you reading and reference, can help you quickly lookup better grammatical form.
Have very specific examples for each sample grammar.
– We hope you can remember how to use and how to put sentences.
④DICTIONARY (辞書)
– We focus around> 1000 vocabulary helps you mean faster lookups.
– You can use the search function to understand the meaning of words.
With the desire to serve the community better learning Japanese, and to better improvements in the following versions we hope to get a lot of feedback and improvement from the numerous users!
Look forward to your help!
皆 さ ん! ご 意見 よ ろ し く お 願 い い た し ま す.
Thêm nhiều bài học
 

Download APK

 
Tải APK

App Name JLPT N2 - Luyện Thi N2 (Ngữ Pháp, Kanji, Từ Vựng) v5.9.1
Genre Apps, Education
Size10.5 MB
Latest Version5.9.1
Get it On Google Play
Update2017-11-03
Rating
Installs10,000+

Tương tự JLPT N2 - Luyện Thi N2 (Ngữ Pháp, Kanji, Từ Vựng)

Cute Cartoon Unicorn Keyboard Theme

Cute Cartoon Unicorn Keyboard Theme 1.0

Version 1.0

Developer

Uploaded 2020-02-26

Filesize 3.5 MB

Kmate-Meet Korean and foreign friends🌏

Kmate-Meet Korean and foreign friends🌏 1.7.9

Version 1.7.9

Developer

Uploaded 2020-01-24

Filesize 13.7 MB

Magnifier & Microscope [Cozy]

Magnifier & Microscope [Cozy] 4.5.0

Version 4.5.0

Developer

Uploaded 2020-07-30

Filesize 5.0 MB

Been Love Memory Lite – Love Counter Lite 2020

Been Love Memory Lite - Love Counter Lite 2020 1.1.3

Version 1.1.3

Developer

Uploaded 2020-07-30

Filesize 13.3 MB

combyne – Outfit ideas 👗👖 & outfit creation

combyne - Outfit ideas 👗👖 & outfit creation 5.21.0

Version 5.21.0

Developer

Uploaded 2020-07-30

Filesize 47.5 MB

VeniceBeach Fitness

VeniceBeach Fitness 2.5.10

Version 2.5.10

Developer

Uploaded 2020-11-18

Filesize 19.7 MB