làm video từ ảnh tâm trạng ghép nhạc, video status 1.0.1 APK
1.0.1 for Android

App Name làm video từ ảnh tâm trạng ghép nhạc, video status v1.0.1
Genre Games, Video Players & Editors
Size12.1 MB
Latest Version1.0.1
Get it On Google Play
Update2017-06-18
Rating
Installs50,000+

Thông tin làm video từ ảnh tâm trạng ghép nhạc, video status

làm video từ ảnh tâm trạng ghép nhạc, video status 1.0.1 APK

Video tâm trạng
Gửi gắm những đoạn chuyện bằng hình ảnh, status, câu chuyện tình yêu buồn, hay là nỗi cô đơn, nhắn nhủ cho ai đó, muốn họ biết tới, mà bạn lại không dám thổ lộ. Bạn tìm đọc được những câu chuyện ngắn hay, muốn chia sẻ tới người bạn bè, người thân, nhưng bạn lại không biết cách nào truyền đạt tới họ để được gây sự chú ý, hãy đến với video tâm trạng.
Video tâm trạng giúp bạn tạo ra những đoạn video ý nghĩa, có sức lôi cuốn đến mọi người, chia sẻ những bài học, kinh nghiệm quý báo, lồng ghép những bản nhạc nhẹ nhàng, hay những đoạn nhạc phù hợp tâm trạng. Giúp người xem thêm sự hứng thú, phấn khích khi xem video từ bạn.
Đặc sắc tạo nên từ video tâm trạng:
* Tạo video đơn giản từ những hình ảnh tâm trạng
* Lựa chọn những bản nhạc từ chính điện thoại của bạn
* Chỉnh sửa hiệu ứng video tuyệt đẹp
* Chèn chữ vào video một cách dễ dàng
* Lưu và chia sẻ video một cách nhanh chóng.
Các bước để tạo một video:
1. Lựa chọn ảnh tâm trạng: ảnh đã có sẵn, hoặc do bạn tự thiết kế, với công cụ hỗ trợ mạnh mẽ từ ứng dụng mang lại.
2. Chỉnh sửa ảnh: hiệu chỉnh màu, thêm văn bản, chèn nhãn, hỗ trợ kiểu chữ, màu chữ đa dạng để tạo điểm nhấn cho bức ảnh.
3. Lựa chọn bản nhạc, điều chỉnh thời gian cho video cho phù hợp.
4. Xem ,lưu video, chia sẻ ngay sau khi lưu đến bạn bè.
Bạn chỉ cần nêu ý tưởng, còn tạo video cứ để video tâm trạng lo. Hãy trải nghiệm và thấy sự hấp dẫn từ chính ứng dụng mang lại. Nhớ đánh giá 5 sao giúp ứng dụng, ngày càng hoàn thiện.
Video mood
Sending fragments stories with photos, status, love story sad, or lonely, good message for someone, want them to, but you did not dare confess. You read the short story, or, want to share to the friends and relatives, but you do not know how to communicate to them to get attention, come to video mood.
Video mood helps you create meaningful videos, charismatic to people, sharing the lessons, experience you notice, integrating the soothing music, or music tracks to fit your mood. Help people see the excitement, excited to see the video from you.
Excellent video created from mood:
* Create a simple video from the pictures mood
* Choose your own music from your phone
* Edit video effect gorgeous
* Insert text to video easily
* Save and share videos quickly.
The steps to create a video:
1. Select photos Mood photos available, or by your own design, with powerful support tool from the app brings.
2. Edit photos: adjusting colors, add text, insert labels, supports font, text color diversity to build buzz for photos.
3. Select tracks, adjust the time for the video to match.
4. See, save videos, share immediately after the note to a friend.
You just mentioned the idea, and create videos to video themselves worried mood. Experience and see the attractiveness of the application brings. 5-star rating helps memory applications, more and more perfect.
 Tạo video đơn giản từ những hình ảnh tâm trạng
 Lựa chọn những bản nhạc từ chính điện thoại của bạn
 Chỉnh sửa hiệu ứng video tuyệt đẹp
 Chèn chữ vào video một cách dễ dàng
 Lưu và chia sẻ video một cách nhanh chóng.

Tương tự làm video từ ảnh tâm trạng ghép nhạc, video status

Just Survive Ark: Raft Survival Island Simulator

Just Survive Ark: Raft Survival Island Simulator 2.4

Version 2.4

Developer

Uploaded 2020-06-24

Filesize 94.0 MB

Whist 22

Whist 22 4.3.13

Version 4.3.13

Developer

Uploaded 2021-03-21

Filesize 14.6 MB

Ninja Shadow Combat Warrior: Martial Art Assassin

Ninja Shadow Combat Warrior: Martial Art Assassin 1.9

Version 1.9

Developer

Uploaded 2020-05-10

Filesize 50.0 MB

My Baby Princess™ Royal Care

My Baby Princess™ Royal Care 1.3

Version 1.3

Developer

Uploaded 2020-06-24

Filesize 63.7 MB

NAVER VIBE (바이브)

NAVER VIBE (바이브) 1.13.5

Version 1.13.5

Developer

Uploaded 2020-08-24

Filesize 35.1 MB

Modern Flag Forces New Shooting Games 2020

Modern Flag Forces New Shooting Games 2020 1.39

Version 1.39

Developer

Uploaded 2020-04-23

Filesize 62.9 MB