Lịch Âm – Lịch Vạn Niên – Lịch Ngày tốt – Tu Vi

Lịch Âm – Lịch Vạn Niên – Lịch Ngày tốt – Tu Vi

Description of Lịch Âm - Lịch Vạn Niên - Lịch Ngày tốt - Tu Vi

Lịch Âm – Lịch Vạn Niên – Lịch Ngày tốt – Tu Vi 1.0.2 APK

Lịch Âm hay lịch mặt trăng là loại lịch cổ truyền của dân tộc Việt Nam ta.
Từ ngàn đời nay ông cha ta đã tạo ra loại lịch tính theo chu kì của mặt trăng để giúp dân ta dựa vào để dự báo được thời tiết và chia các mùa trong năm.
Lịch việt hay âm lịch ngày nay đã được phát triển thành các ứng dụng trên điện thoại rất hữu ích.
Trong ứng dụng Lịch Vạn niên 2019 này chúng tôi cũng tích hợp rất nhiều tính năng sau:
1. Lịch vạn sự
2. Xem tướng số
3. Xem tử vi hàng ngày
4. Thông tin các lễ hội
5. Văn sớ cúng bái các ngày lễ quan trọng
6. Bốc quẻ xin quẻ hằng ngày
và còn rất nhiều tính năng khác nữa.

Rất mong lịch sẽ là công cụ hữu ích cho các bạn và mong các bạn ủng hộ.
Hiện ứng dụng Lịch Vạn Niên đang được cung cấp miễn phí trên google play mời các bạn download miễn phí ủng hộ ứng dụng!
The lunar calendar or the lunar calendar is the traditional calendar of our Vietnamese people.
For thousands of years, our father has created a cyclical calendar of the moon to help our people rely on forecasting the weather and dividing the seasons in the year.
Vietnamese calendar or lunar calendar has now been developed into useful applications on the phone.
In this 2019 Calendar Year application, we also integrate many of the following features:
1. The universal calendar
2. See the numbers
3. See daily horoscopes
4. Information about festivals
5. Literally worshiping important holidays
6. Pick up hexagrams every day
and many other features.

Looking forward to the calendar will be a useful tool for you and wish you support.
Currently Van Nien Calendar application is being provided for free on google play to invite you to download the application for free!
Lịch Vạn Niên 2019

App Information of Lịch Âm - Lịch Vạn Niên - Lịch Ngày tốt - Tu Vi

Scroll Up