Lich Van Nien 2018 – Lịch việt 3.0 APK

Lich Van Nien 2018 – Lịch việt 3.0 APK

|
( 2.610 ) Apps, Entertainment

Description of Lich Van Nien 2018 - Lịch việt

Lich Van Nien 2018 – Lịch việt 3.0 APK

Lịch Vạn Niên 2018 – Lịch Âm
Lịch vạn niên 2018 (Lịch âm) hoặc có tên gọi khác là Lịch Vạn Sự là một ứng dụng do người việt tạo ra dự trên Lịch Việt truyền thống từ lâu đời nay. Lịch Vạn Niên 2018 là ứng dụng mà bạn có thể dùng hàng ngày, ứng dụng có thể giúp tra cứu thông tin ngày tháng theo lịch âm và lịch dương và có thể giúp bạn xem ngày tốt hay ngày xấu, xem giờ nào là giời tốt giờ nào là giờ xấu để bạn có thể lựa chọn ngày giờ tốt nhất từ Lịch Vạn niên, ứng dụng có thể giúp bạn xem tử vi và 12 cung hoàng đạo, ứng dụng lịch vạn niên có phần văn khấn để bạn có thể sử dụng vào những dịp quan trọng. Ứng dụng Lịch vạn niên 2018 mang lại rất nhiều tiện ích mà bạn phải bất ngờ về nó/
Lịch vạn niên 2018 Có những tính năng đặc biệt sau:
Sở hữu ngay Lịch vạn niên 2018 – (Lịch ngày tốt) với các tính năng tiện ích và nổi bật nhất:
– Xem lịch ngày, lịch tháng âm dương, ngày giờ tốt xấu Theo ngày tháng năm sinh của bạn.
– Xem ngày tốt cho các công việc trong cuộc sống: cưới hỏi, khai trương, xuất hành, sinh con, an táng Theo ngày tháng năng sinh của người hỏi.
– Xem tử vi, tình duyên, công danh, sự nghiệp, tài chính, sức khỏe của bạn, xem chi tiết Giờ tốt trong ngày theo tuổi của bạn.
-. Luận giải thông tin ngày theo tuổi của bạn.
– Tính năng widget ngoài màn hình chính hiển thị Lịch Vạn Niên 2018
– Tính năng mới đổi ngày Âm lịch – Dương lịch
– Văn khấn các chủ đề đầy đủ và chi tiết nhất (Chuẩn bị đồ cúng, sắp xếp ban thờ, văn khấn chi tiết)
– Tính năng đặc biệt: Xem tử vi 12 Cung Hoàng Đạo hàng ngày.
Giới thiệu:
Đây là Lịch Vạn Niên tra cứu các ngày Âm Dương Lịch, tìm ra giờ hoàng đạo, hắc đạo, sát tinh trong ngày một cách chính xác nhất.Xem lịch vạn sự, lich van nien, ngày âm dương, ngày tốt, ngày hoàng đạo, giờ hoàng đạo, Hướng xuất hành, sử dụng tiếng Việt và có giao diện khá bắt mắt,giúp độc giả xem và tra cứu lịch Âm – Dương; nó cũng có chức năng để xem chọn ngày lành.
* Lịch Ngày
– Xem lịch âm, dương
– Xem can, chi của ngày, tháng, năm
– Xem giờ tốt xấu trong ngày theo ngày tháng nắm sinh của bạn
Cám ơn bạn đã sử dụng ứng dụng của chúng tôi vui lòng bình chọn 5 sao để chúng tôi cố gắng phát triển
2018 perpetual calendar – Calendar Yin
Perpetual calendar 2018 (Lunar) or known as The Great Wall Calendar is an application created by the project on schedule Vietnam Vietnam this longstanding tradition. Perpetual calendar 2018 is an application that you can use every day, the app can help lookup date information on the lunar calendar and the solar calendar, and can help you see a good day or bad day, see what time is giời good What time is now bad, so you can choose the date and time the best from perpetual calendar, the app can help you horoscopes and 12 zodiac, applications perpetual calendar with text portion profession so you can use on important occasions. Application perpetual calendar 2018 brought a lot of gadgets that you have sudden it /
Perpetual calendar 2018 There are special features below:
Own all perpetual calendar 2018 – (Schedules good day) with utilities and features the most prominent:
– View the calendar day, month lunisolar calendar, the date and time of good and bad according to your birth date.
– See a good day to work in your life: weddings, launches, exodus, birth, funeral According yielding date of the questioner.
– View the horoscope, the love, career, career, finances, your health, see more good time of day according to your age.
-. Interpreting information on the age of your day.
– Features outside the home screen widget displaying perpetual calendar 2018
– New feature change day calendar – calendar
– Van professed topics most complete and detailed (Preparation offerings, arranging the altar, prayed detailed text)
– Special Features: See 12 zodiac horoscope daily.
Introduce:
This is the perpetual calendar lookup lunisolar calendar days, find out hours zodiac, black director, refined look of the day correctly nhat.Xem thousands of calendars, perpetual calendar, day of yin and yang, good day, day royal religion, hours zodiac, user exodus, using Vietnamese and eye-catching interface, help readers see and calendar lookup Yin – Yang; it also functions to view selected auspicious day.
* Calendar Date
– See the lunar calendar, the positive
– Show courage, expenditures of the day, month, year
– View bad day good time according to your birth date
Thank you for using our app please vote 5 stars for us to try to develop

App Information of Lich Van Nien 2018 - Lịch việt

App Name Lich Van Nien 2018 - Lịch việt
Package Name com.lichviet.lichvannien2017
Version 3.0
Rating ( 2.610 )
Size 6.9 MB
Requirement Android 4.0.3+
Updated 2017-12-07
Installs 50,000+
Developer

Tags: , , , ,

Scroll Up