Lich Van Nien – Lich Viet – Lich Am 1.2.1 APK

Lich Van Nien – Lich Viet – Lich Am 1.2.1 APK

|

Description of Lich Van Nien - Lich Viet - Lich Am

Lich Van Nien – Lich Viet – Lich Am 1.2.1 APK

Lịch vạn niên là tiện ích giúp bạn tra cứu nhanh, chính xác và đầy đủ về thông tin về một ngày để từ đó bạn có chọn lựa thích hợp cho công việc.

Trong quá trình biên soạn lịch vạn niên, chúng tôi đã dùng 1 nguồn duy nhất là cuốn sách NGỌC HẠP THÔNG THƯ của HỨA CHÂN QUÂN nên có thể có 1 số sai khác nhỏ so với những ứng dụng khác trên thị trường nhưng chúng tôi cam kết là thông tin chính xác từ sách mà không biạ đặt thêm. Tuy nhiên do câu chữ sách vở có phần chuyên môn và hơi khó hiểu nên chúng tôi đã cố gắng đưa những hiểu biết của mình để cố gắng giải thích phần nào mong rằng có được những thông tin rõ ràng hơn, và sẽ tiếp tục cập nhật thêm cho những phiên bản kế tiếp.

Lịch Vạn Niên không giới hạn thời gian tra cứu, nghĩa là quý vị có thể tra cứu bất cứ một ngày nào trong quá khứ kể cả tương lai.

ĐƠN GIẢN, GỌN NHẸ, DỄ DÙNG nhưng CHÍNH XÁC và ĐẦY ĐỦ, đó là tiêu chí nhất quán mà chúng tôi luôn theo sát một cách khắt khe để Lịch Vạn Niên phục vụ cho quý vị ngày càng tốt hơn.
Perpetual calendar is a utility that helps you lookup fast, accurate and comprehensive information on a day so that you have the appropriate selection for the job.

In the process of compiling perpetual calendar, we use one single source is the book NGOC steamed INFORMATION LETTER of PROMISE trouser legs should be able to have one number difference is small compared with the other apps in the market but we are committed is the correct information from the book without adding fabrications. However by typeset books have the expertise and somewhat confusing so we have tried to bring their knowledge to try to explain somewhat hope that the information clearer, and will keep Update to add to the next version.

Unlimited perpetual calendar lookup time, meaning that you can look up any one day in the past, including the future.

Simple, lightweight, easy to use, but the accuracy and completeness, which is consistent criteria that we always follow a rigorous way to perpetual calendar serve you better.
Sửa lại trang kết quả của lịch vạn niên.

App Information of Lich Van Nien - Lich Viet - Lich Am

App Name Lich Van Nien - Lich Viet - Lich Am
Package Name net.tuviphongthuy.lichvannien
Version 1.2.1
Rating ( 296 )
Size 8.9 MB
Requirement Android 4.0.3+
Updated 2018-06-11
Installs 50,000+
Category Apps, Productivity
Developer

Tags: , , , ,

Scroll Up