Máy Khoan Vô Địch
1.2.9 for Android

App Name Máy Khoan Vô Địch v1.2.9
Genre Games, Simulation, Top Game Miễn Phí
Size52.8 MB
Latest Version1.2.9
Get it On Google Play
Update2020-08-25
Rating4,2
Installs1,000,000+

Thông tin Máy Khoan Vô Địch

Máy Khoan Vô Địch

Khai thác nhiều loại đá quý và khoáng sản bằng máy xúc mạnh mẽ và thợ mỏ dễ thương.
Những loại đá quý hiếm nhất chỉ có ở phần sâu nhất của trái đất, do đó bạn phải đào càng sâu càng tốt.

– Không cần điều khiển. Đào và khai thác được thực hiện tự động!
– Uranium, niken, đồng, than, quặng sắt và các khoáng chất khác có thể được thu thập.
– Bạn phải nâng cấp máy xúc để đào sâu vào trong lòng đất.
– Thợ mỏ có năng lực có thể khai thác nhiều khoáng sản hơn người khác.
– Nhiều sự kiện bất ngờ!
– Bạn có thể kiếm Xu ngay cả khi bạn ngoại tuyến.
– Nội dung mới đã được thêm vào, bao gồm nghiên cứu khai thác, câu cá và trò chơi mini.
– Có Bảng thành tích & Bảng xếp hạng.
– Đây là trò chơi ngoại tuyến, không yêu cầu kết nối dữ liệu hoặc WiFi.
– Hỗ trợ tiếng Việt.

Game Máy Khoan Vô Địch nằm trong danh mục Simulation

Giới thiệu Máy Khoan Vô Địch

Mine diverse gems and minerals with a powerful excavator and cute miners.
Rarest gems are found only in the deepest part of the earth so dig as deep as possible.

– No control required. Digging and mining are done automatically!
– Uranium, nickel, copper, coal, iron ore and other minerals can be collected.
– You must upgrade your excavator to get deep into the earth.
– Capable miners can mine more minerals than others.
– There are various surprise events!
– You can earn Coins even while you’re offline.
– New content has been added, including mining research, fishing, and mini-games.
– Achievement & Leaderboard supported.
– This is an offline game that does not require Data or WiFi connection.
– Supports English.
Newly added discounted product “Diamond Limited Time Package”

Download APK

Tải APK (52.8 MB)

Tương tự Máy Khoan Vô Địch

Reflex Unit 2

Reflex Unit 2 4.2

Version 4.2

Developer

Uploaded 2020-08-20

Filesize 379.1 MB

Snakes & Ladders Online Offline Board Game

Snakes & Ladders Online Offline Board Game 3.5.20201229

Version 3.5.20201229

Developer

Uploaded 2021-03-23

Filesize 35.6 MB

Star Wars: Imperial Assault app

Star Wars: Imperial Assault app 1.6.4

Version 1.6.4

Developer

Uploaded 2020-06-09

Filesize 81.6 MB

Bubble Shooter Classic

Bubble Shooter Classic 1.6.8

Version 1.6.8

Developer

Uploaded 2020-08-31

Filesize 20.1 MB

劍鎮三界

劍鎮三界 1.0.5

Version 1.0.5

Developer

Uploaded 2020-08-16

Filesize 91.2 MB

Jake Adventure Super Pirate World

Jake Adventure Super Pirate World 10.5

Version 10.5

Developer

Uploaded 2020-08-30

Filesize 15.2 MB