MyBible

App Name MyBible v6.2.1
Genre Apps, Education
Size
Latest Version6.2.1
Get it On Google Play
Update2021-10-25T00:00:00.000Z
Rating4.8
Installs50,000+

Thông tin MyBible

MyBible

 
Ứng dụng MyBible nằm trong danh mục Education
 

Giới thiệu MyBible

 
MyBible este o aplicație prin care dorim să aducem Biblia mai aproape de tineri și astfel studiul biblic să devină atractiv, fiind mai simplu de parcurs.

Viziunea MyBible este aceea de a promova citirea și studierea Bibliei în rândul tinerilor, oferindu-le acestora instrumente utile și rapide, de care au nevoie. Dorim să arătăm tuturor tinerilor că aceleași cuvinte, scrise cu mulți ani în urmă, pot fi astăzi la fel de relevante și actuale. Acum, însă, totul este mai simplu de accesat. Pentru că Biblia merită tot ceea ce este mai bun, am pregatit un site (www.mybible.eu), dar și o aplicație pentru telefoane mobile și tablete, prin care tinerii pot fi mai aproape de Biblie, indiferent unde se află aceștia sau ce activitate desfășoară.

Citește și Ascultă:
Site-ul și aplicația MyBible îți oferă posibilitatea să citești mai multe versiuni ale Bibliei, atât în limba română, cât și în alte limbi. Versiunile pot fi citite și în paralel și pot fi studiate folosind instrumentele puse la dispoziție de MyBible. De asemenea, îți oferim, în mod gratuit, și Biblia Audio produsă de Radio Vocea Speranței, recitată de către realizatorul radio, Ioan Paicu. Fiecare capitol din Biblie este înregistrat audio și poate fi ascultat online pe site-ul www.mybible.eu sau descărcat din aplicația MyBible. Odată descărcată, Biblia audio poate fi accesată și offline. O altă resursă pusă la dispoziția ta este Devoționalul de Tineret pe care îl primești în fiecare zi, pe telefon sau tabletă, prin intermediul acestei aplicații. De asemenea, MyBible îți oferă și posibilitatea de a accesa versete biblice, pe diverse teme, care te vor ajuta în dezvoltarea ta spirituală.

Studiază:
Pentru un studiu aprofundat al Bibliei, îți oferim drept ghid Comentariul Biblic Adventist, care poate fi accesat în dreptul fiecărui verset biblic. De asemenea, ca utilizator, poți folosi sistemul de notițe prin care ai posibilitatea să strângi diverse idei în dreptul fiecărui verset biblic și, ulterior, poți sorta aceste idei pe categorii, pentru ușurarea înțelegerii Bibliei. De asemenea, pentru un studiu sistematic al Bibliei îți oferim mai multe materiale în format pdf, texte ce abordează subiecte de interes, în special pentru tineri.

Descarcă:
Descarcă acum, gratuit, aplicația MyBible pentru iOS și instaleaz-o pe telefonul tău mobil sau pe tabletă. Vei avea același cont de utilizator atât pe site, cât și în aplicație. De asemenea, vei avea acces la notițele tale, la Planul de Studiu al Bibliei și vei vizualiza versetele tale favorite.
Descărcând aplicația, poți avea acces integral, chiar și offline, la diferite versiuni ale Bibliei, dar și la Comentariul Biblic Adventist. În plus, dacă descarci diferite cărți din Biblia Audio, le poți asculta offline.

Producători:
Editura Viață și Sănătate

Parteneri:
Asociația Respiro
Speranța TV
Radio Vocea Speranței

Contact:
[email protected]

Android Developer
Senocico Stelian
[email protected] is an application through which we want to bring the Bible closer to young people and thus make Bible study attractive, being easier to follow.

MyBible’s vision is to promote the reading and study of the Bible among young people, giving them useful and quick tools they need. We want to show all young people that the same words, written many years ago, can be just as relevant and current today. Now, however, everything is easier to access. Because the Bible deserves all the best, we have prepared a site (www.mybible.eu), but also an application for mobile phones and tablets, through which young people can be closer to the Bible, no matter where they are or what activity.

Read and Listen:
The MyBible site and application give you the opportunity to read several versions of the Bible, both in Romanian and in other languages. The versions can be read in parallel and can be studied using the tools provided by MyBible. We also offer, free of charge, the Audio Bible produced by Radio Vocea Speranței, recited by the radio producer, Ioan Paicu. Each chapter of the Bible is audio recorded and can be listened to online at www.mybible.eu or downloaded from the MyBible app. Once downloaded, the audio Bible can also be accessed offline. Another resource made available to you is the Youth Devotional that you receive every day, on your phone or tablet, through this application. MyBible also gives you the opportunity to access Bible verses on various topics that will help you in your spiritual development.

Study:
For an in-depth study of the Bible, we offer as a guide the Adventist Bible Commentary, which can be accessed next to each Bible verse. Also, as a user, you can use the note system to gather various ideas from each Bible verse, and then sort these ideas into categories to make it easier to understand the Bible. Also, for a systematic study of the Bible, we offer you several materials in pdf format, texts that address topics of interest, especially for young people.

Unload:
Download now, for free, the MyBible app for iOS and install it on your mobile phone or tablet. You will have the same user account both on the site and in the application. You will also have access to your notes, the Bible Study Plan, and your favorite verses.
By downloading the application, you can have full access, even offline, to different versions of the Bible, but also to the Adventist Bible Commentary. In addition, if you download various books from the Audio Bible, you can listen to them offline.

Manufacturers:
Life and Health Publishing House

Partners:
Respiro Association
Hope TV
Radio Vocea Speranței

Contact:
[email protected]

Android Developer
Senocico Stelian
[email protected]
 

Download APK

 
Tải APK

Tương tự MyBible

4Life Business

4Life Business 3.8.0

Version 3.8.0

Developer

Uploaded 2020-08-23

Filesize 36.9 MB

Neue Prospekte und Angebote – Prospektangebote.de

Neue Prospekte und Angebote – Prospektangebote.de 1.0.8

Version 1.0.8

Developer

Uploaded 2020-11-16

Filesize 17.9 MB

SOWAT – Định hình phong cách

SOWAT - Định hình phong cách 1.7.6

Version 1.7.6

Developer

Uploaded 2020-06-28

Filesize 38.3 MB

3D Rose Launcher 5.44.11 APK

3D Rose Launcher 5.44.11

Version 5.44.11

Developer

Uploaded 2018-09-15

Filesize 25.2 MB

Wallpapers

Wallpapers 1.0.3

Version 1.0.3

Developer

Uploaded 2020-05-23

Filesize 6.9 MB

Girls Skins for Minecraft PE

Girls Skins for Minecraft PE 3.3.3

Version 3.3.3

Developer

Uploaded 2020-05-06

Filesize 5.6 MB