Ngọa Long 1.8.8.4 APK

Ngọa Long 1.8.8.4 APK

|
( 7.980 ) Games, Strategy

Description of Ngọa Long

Ngọa Long 1.8.8.4 APK

Ngọa Long là Game Chiến Thuật đỉnh cao Tam quốc cực kì hấp dẫn, dàn dựng trên nền 2D. Với bất kỳ thế trận từ Quân Đoàn Phó Bản, Đoạt Thành Chiến, Vương Vị Tranh Đoạt Chiến, Hải Chiến… cũng cần một chiến thuật tinh tế mới mong xoay chuyển càn khôn làm chủ ván cờ của một hảo hán Minh Chủ Ngọa Long. Bạn tin vào tài lược của mình không? Hãy thử Ngọa Long ngay hôm nay!

Bối cảnh là cuối đời Đông Hán chiến loạn với sự xuất hiện của các vị anh hùng Tam Quốc phân thiên hạ Ngụy (Tào Tháo) – Thục (Lưu Bị) – Ngô (Tôn Quyền), bạn sẽ cần chiêu mộ các võ tướng nổi tiếng: Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Mã Siêu, Gia Cát Lượng, Tư Mã Ý, Đại Kiều, Tiểu Kiều, Chu Du, Điêu Thuyền, Lữ Bố,… để phục vụ cho quốc gia của mình. Tham gia Ngoạ Long, bạn sẽ trở thành các Thành Chủ, xây dựng thành trì, chiêu binh mãi mã, bày binh bố trận, thách thức trí tuệ so tài với người chơi khác.

TÍNH NĂNG NỔI BẬT:
– Hệ thống Võ Tướng: Chiêu mộ, huấn luyện, trang bị, xếp trận, thưởng cho các tướng.
– Hệ thống Trang Bị: Cường hóa trang bị, tướng khí, kho trang bị ,….
– Hệ thống Dinh Phủ: Tìm tri kỉ sau đó kết thành vợ, sinh con huấn luyện thành võ tướng.
– Hệ thống Khoa Kĩ: Học các kĩ năng và trận pháp, chiêu binh
– Hệ thống Lôi Đài: Chọn ra võ tướng mạnh tỉ thí đơn đấu.
– Hệ thống Phó Bản: Vượt map phó bản quân đoàn sẽ nâng cấp thành chính và các võ tướng.

TÍNH NĂNG ĐỘC ĐÁO
– Nhận Quà Tân thủ và quà VIP
– Mở rộng trang bị Diệt Thế Thần Kiếm và Diệt Thế Thiên Tử Giáp
– Tính năng Thôn Thiên Chiến: Chiếm thành trì, để giành nhiều Chiến Tích
– Phó bản Tinh Anh (Thành chính đạt từ cấp 170 trở lên có thể tham gia)
– Mở rộng phó bản: Thế Lực Đỗng Doãn – Thiên Thủy Chi。Thế Lực Tiêu Di – Nhai Đình Thất Thủ.
– Mở tính năng tửu quán
– Mở tính năng ghép và cường hóa Quân Ấn.
– Mở rộng tính năng Thám Bảo.
– Mở rộng các Tướng Xanh Lá (Titian) mạnh vượt trội
– Nhiều tính năng khác…

DÒNG MÁY HỖ TRỢ :
– Tương thích với hầu hết các dòng máy Android trên thị trường Việt Nam.

THÔNG TIN THAM KHẢO:
Trang chủ : http://m.ngoalong.zing.vn/
Cộng đồng Ngọa Long mobile: http://facebook.com/ngoalongmobile
Hotline hỗ trợ khách hàng : 1900561558 (cước phí 2000đ/phút)
Hỗ trợ khách hàng: http://hotro.zing.vn/gui-yeu-cau_0.html?game=mobile
Wolong is the pinnacle Tactical Game Three Kingdoms extremely attractive, staged 2D. With any ball from the Corps Deputy Japan, Won The War, Great Place Winner Chien Tranh Hai Chien … also need a new tactical sophistication desire turn chess master cosmos of a perfect droughts Wolong Ming owners. You believe in your financial strategy does not? Wolong Try Today!

The context is the end of life the Eastern Han fray with the arrival of the Three Kingdoms heroes galaxy distribution Wei (Cao Cao) – Shu (Liu Bei) – Wu (Sun Quan), you will need to recruit well-martial English: Guan Yu, Zhang Fei, Zhao Yun, Ma Chao, Zhuge Liang, Sima Yi, Dai Qiao Xiao Qiao, Zhou Yu, Sculpture Boats, Lu Bu, … to serve his country. Join Crouching Long, you will become the City owner, fortifications, recruiting and sales code, disposition, intellectual challenges skills against other players.

FEATURES:
– System General Vo: Move grave, trained, equipped, rated game, reward the minister.
– System Equipped: Cuong equipped chemistry, General Engineering, warehouse equipment, ….
– System Phu Dinh: Find the bosom then the wife, birth of martial training.
– Systems Engineering Faculty: Study skills and legal battles, infantry tactics
– Thunder Radio Systems: Select the strongest martial pilots who single match.
– System Vice Japan: Crossing map corps copies will upgrade the main and martial.

UNIQUE FEATURES
– Get Offers New players and VIP gifts
– Expansion of the Avatar equipped Killing Son of Heaven Sword and Armor The Killing
– Features Thon Thien War: Occupy stronghold, to spend History
– Duplicates Tinh Anh (Main List reached level 170 and above can participate)
– Expansion of copies: The Force guessing – Tianshui Chi.The Di Force Text – Chewing Family Fall.
– Open the tavern features
– Open the coupling and enhancement features Indian Army.
– Expanded features Detective Bao.
– Expand the General Green (Titian) superiority
– Many other features …

MACHINE SUPPORT LINE:
– Compatible with most Android models on the market of Vietnam.

REFERENCE Information:
Home: http://m.ngoalong.zing.vn/
Wolong mobile community: http://facebook.com/ngoalongmobile
Customer Support Hotline: 1900561558 (cost 2,000 VND / minute)
Customer Support: http://hotro.zing.vn/gui-yeu-cau_0.html?game=mobile

– Mở phó bản mới.
– Cập nhật trang bị Hỗn độn, phó bản Hổ Lao Quan.
– Thêm nhiều tướng truyền thuyết .
– Ưu hóa và nâng cấp một số tính năng.

App Information of Ngọa Long

App Name Ngọa Long
Package Name vn.zalo.ngoalongmb
Version 1.8.8.4
Rating ( 7.980 )
Size 76.8 MB
Requirement Android 3.0+
Updated 2018-06-28
Installs 100,000+
Category Games, Strategy
Developer

Tags: , , , ,

Scroll Up