Row Tam Quốc Chí Truyền Kỳ VNG 1.1.5430 APK

Row Tam Quốc Chí Truyền Kỳ VNG 1.1.5430 APK

|
6,0 ( 13.666 ) Games, Strategy

Description of Row Tam Quốc Chí Truyền Kỳ VNG

Row Tam Quốc Chí Truyền Kỳ VNG 1.1.5430 APK

★★★ MIÊU TẢ ★★★
ROW: Thời buổi loạn lạc khó lòng tìm được minh chủ tài đức vẹn toàn hay tự mình làm minh chủ đi. Ở mùa 3 thời điểm quan trọng nhất trong các thời kỳ tầm nhìn chiến lược của các vị quân chủ được thể hiện giữa Lập Quốc và Man Di.
Tam Quốc Chí Truyền Kỳ – Tựa Game Chiến Thuật (SLG) được yêu thích khắp Đông Nam Á. Đại chiến bang hội, liên quốc gia, gây dựng thế lực độc bá thiên hạ.
Truyền nhân game – play thẻ bài danh tướng Quan Vân Trường, Lữ Bố, Khổng Minh (Gia Cát Lượng), Triệu Vân (Triệu Tự Long) – chiến thật thời gian thực, kêu gọi 500 anh em đam mê game chiến thuật, xây thành – tranh mỏ cướp đất – tích lũy tài nguyên – gầy dựng thế lực.
Chiêu mộ hùng tướng hùng binh – nhập vai danh tướng: Quan Vân Trường (Quan Vũ), Lữ Bố, Khổng Minh (Gia Cát Lượng), Triệu Vân (Triệu Tự Long) – tái hiện bản đồ Tam Quốc chiến – công thành chiếm đất – thế lực phân tranh.

★★★ ĐẶC SẮC ★★★
– Chức năng rút thẻ bài đoặt tướng đặc sắc với nhiều biến hóa, kết hợp khôn lường. Binh hùng tướng mạnh, lương thảo đầy đủ vẫn khó trở thành bá chủ.
– Game chiến thuật lấy bối cảnh Tam Quốc Chí phân tranh, tái hiện chân thực giao tranh trên chiến địa sử dụng các mãnh tướng, mưu lược đặc sắc.
– Tam Quốc chí truyền kỳ – thời kỳ loạn lạc, chính yếu là nuôi quân, củng cố thành trì, chiêu binh mãi mã, liên kết thế lực đồng minh, gia tăng sức mạnh bản thân – công phá thành địch – Chiến lược phát triển – Chiến thuật xa trường.
– Chân Long xưng đế – thống lĩnh danh tướng – chiêu mộ hổ tướng Quan Vân Trường (Quan Vũ), Lữ Bố hay mưu tướng Khổng Minh, Chu Du cùng hơn 300 danh tướng và mỹ nữ hồng nhan tam quốc.
– 5 phe phái phân tranh (Ngụy, Thục, Ngô, Hán, Hùng) với hàng trăm chiến pháp danh tướng, binh chủng khắc chế nhau – ngọa hổ tàng long – giao tranh khó lường – phát huy khả năng thống lĩnh – tư duy chiến thật (game SLG).
– Hấp dẫn chiến báo Ngọa Long (game SLG)– binh pháp Tôn Tử – đề cao những việc then chốt với binh cơ – Thủ thành, huấn luyện quân nhu, viễn chinh, công thành quốc chiến.
– Kết giao liên minh – bành trướng thế lực – công thành xưng đế – vua của một cõi 3Q – Quan Vân Trường.
Nhất thống thiên hạ – Xưng bá cùng ROW!

★★★ PERMISSION ★★★

1. GET_ACCOUNTS: Dùng để nhận thông báo khi có sự kiện mới.
2. WRITE_EXTERNAL_STORAGE: Dùng truy cập các file game để thực hiện các tính năng của trò chơi

★★★ HỖ TRỢ ★★★
Trang chủ: http://www.row.sg
Zalo: 0933.349474
Email: row@vng.com.vn
★★★ ★★★ DESCRIPTION
ROW: Time the chaos was proving difficult to find all virtuous integrity or proving yourself all away. In season 3 the most important moment in the period of the strategic vision of the monarchical position is shown between the Founding Fathers and Man Di.
Three Kingdoms Express – strategy game (SLG) popular throughout Southeast Asia. War guild, transnational and contribute to promoting the galaxy powerful poison.
TV’s Game – Play cards generals Quan Van Truong, Lu Bu, Khong Minh (Zhuge Liang), Zhao Yun (Zhao Tu Long) – a strategic real-time, call 500 brothers passionate strategy games, building Members – paintings mine land confiscation – the cumulative resources – build power.
Recruit heroes Minister heroic infantry – immersive generals: Quan Van Truong (Guan Yu), Lu Bu, Khong Minh (Zhuge Liang), Zhao Yun (Zhao Tu Long) – recreated a map Three Kingdoms battlefield – the city accounts land – power conflict.

★★★ FEATURES ★★★
– Function card won all special minister with many variations, combine incalculable. Strong military, full salary discussion is still difficult to become hegemonic.
– tactical game set in the Three Kingdoms conflict, depicted on the battlefield fighting the strong general use, special counsel.
– Three Kingdoms even legendary – the period of chaos, primarily raising troops, reinforced stronghold, recruiting and sales code, link power allies, strengthen self – destructive to the enemy – Strategy development – far field tactics.
– Foot Long pulses to – dominant generals – recruit tigers Minister Quan Van Truong (Guan Yu), Lu Bu or advise Khong Minh minister, Zhou Yu and more than 300 generals and a beauty female beauty Three Kingdoms.
– 5 factional conflict (Wei, Shu, Wu, Han Hung) with hundreds strategy to generals, army allelo together – Crouching Tiger, Hidden Dragon – fighting unpredictable – develop the ability to dominate – thinking real war (game SLG).
– Fascinating battle Wolong newspaper (game SLG) – The Art of War – highlight the key with the infantry – Goalkeeper, military training needs, expeditionary, National War siege.
– The transport union – aggrandizement – the imperial city confess – king of a realm 3Q – Quan Van Truong.
Unified galaxy – Anak spread along the ROW!

★★★ ★★★ PERMISSION

1. GET_ACCOUNTS: Used to receive notifications when new events.
2. WRITE_EXTERNAL_STORAGE: Used to access the game files to implement the features of the game

★★★ ★★★ SUPPORT
Home: http://www.row.sg
Zalo: 0933.349474
Email: row@vng.com.vn
– Fix lỗi crash app với Android 8.0

App Information of Row Tam Quốc Chí Truyền Kỳ VNG

App Name Row Tam Quốc Chí Truyền Kỳ VNG
Package Name sea.reignofwarlords
Version 1.1.5430
Rating 6,0 ( 13.666 )
Size 43.5 MB
Requirement Android 2.3.4+
Updated 2018-07-23
Installs 100,000+
Category Games, Strategy
Developer

Tags: , , , ,

Scroll Up