Thông tin Sheis - Mỹ phẩm, làm đẹp

Sheis – Mỹ phẩm, làm đẹp APK

Sheis là gì và ai sẽ cần Sheis?

Sheis là 1 ứng dụng điện thoại di động nhằm giúp cộng đồng làm đẹp tại Việt Nam dễ dàng hơn trong việc Tìm Kiếm và Đánh Giá 2 hạng mục sau:
+ Các địa điểm làm đẹp (spa, làm tóc, làm móng..)
+ Các sản phẩm làm đẹp (dưỡng da, trang điểm)
Trong đó:
+ Đối với các địa điểm làm đẹp: được phân chia rõ từng nhóm như Spa, Làm Tóc, Làm Móng… Sheis có hàng ngàn review giúp bạn dễ dàng lựa chọn địa điểm phù hợp với mục đích tìm kiếm.
+ Đối với sản phẩm làm đẹp: được phân loại rõ ràng theo nhóm da, công dụng, mục đích sử dụng giúp bạn dễ dàng tìm kiếm tùy theo nhu cầu của bản thân.

Các tính năng nổi bật của ứng dụng Sheis

1. Tìm kiếm:

a. Địa điểm làm đẹp
Dễ dàng nhập từ khóa theo:
+ Mục đích làm đẹp
+ Thể loại làm đẹp
+ Tên địa điểm, khu vực.
Hoặc bạn cũng có thể tìm kiếm các địa điểm ở gần mình. Thông tin các địa điểm sẽ hiển thị đầy đủ và chính xác.

b. Sản phẩm làm đẹp
Dễ dàng nhập từ khóa theo:
+ Mục đích làm đẹp
+ Tên sản phẩm
+ Thể loại, mục đích sử dụng.
Bạn cũng có thể tìm kiếm các địa điểm cùng thương hiệu, cùng công dụng. Thông tin các sản phẩm sẽ hiện thị đầy đủ và chính xác.

2. Chia sẻ và đánh giá địa điểm

Sau khi tìm kiếm, xem đánh giá từ cộng đồng, bạn có thể dễ dàng viết bình luận (reviews) cho các địa điểm mà bạn đã từng đến/ sản phẩm mà bạn đã từng dùng.

3. Chụp ảnh và đăng ảnh

Quá trình viết review, bạn có thể chụp và đăng ảnh chia sẻ về sản phẩm, địa điểm bạn đã có trải nghiệm.

4. Tạo địa điểm – Gợi ý địa điểm

Nếu địa điểm làm đẹp/ Sản phẩm bạn dùng chưa có trên hệ thống Sheis, bạn có thể tạo thêm địa điểm/ sản phẩm cho cộng đồng, trong vòng tối đa 2 ngày, địa điểm/ sản phẩm đó sẽ được duyệt và hiển thị trên công cụ tìm kiếm.
Sheis is and who will need Sheis?

Sheis 1 mobile phone application to help beautify the community in Vietnam easier to Search and Evaluation 2 following items:
+ Also Beauty (spa, hairdressing, manicure ..)
+ The beauty products (lotion, makeup)
Inside:
+ For the locations of beauty: clearly divided in groups such as Spa, Hairdressing, Nail … there are thousands of review Sheis help you easily select suitable sites for search purposes.
+ For beauty products: clearly be classified under heading skin, use, purpose of use makes it easy to search according to your own needs.

The salient features of the application Sheis

1. Search:

Asian. Places of beauty
Easily import your keywords by:
+ Purpose Beauty
+ Category Beauty
+ Location name, area.
Or you can also search for locations near you. Information sites will show the complete and accurate.

b. Beauty products
Easily import your keywords by:
+ Purpose Beauty
+ Product Name
+ Category, purpose of use.
You can also search for places with the brand, and uses. Information products will display the complete and accurate.

2. Share and review places

After the search, view reviews from the community, you can easily post a comment (reviews) to the places you’ve been to / products you already use.

3. Take a picture and post photos

Review the writing process, you can take and post photos to share about the product, the place you have to experience.

4. Create location – location Suggestions

If the place of beauty / products you use on the system no Sheis, you can create additional locations / products to the community, within a maximum of 2 days, location / product that will be reviewed and displayed on the search engines.
Sửa lỗi và tối ưu ứng dụng

App Name Sheis - Mỹ phẩm, làm đẹp v
Genre Apps, Beauty
Size7.8 MB
Latest Version
Get it On Google Play
Update
Rating
Installs10,000+

Tương tự Sheis - Mỹ phẩm, làm đẹp

Tennis 24 – tennis live scores  APK

Tennis 24 - tennis live scores

Version

Developer

Uploaded 2018-07-04

Filesize 9.4 MB

GAMOTA VIP 1.3c APK

GAMOTA VIP 1.3c

Version 1.3c

Developer

Uploaded 2018-09-20

Filesize 23.4 MB

Transparent Screen Live Wallpaper

Transparent Screen Live Wallpaper 1.3

Version 1.3

Developer

Uploaded 2020-05-09

Filesize 3.0 MB

MANGAZEN-X REBORN ~ Anime Channel Sub Indo

MANGAZEN-X REBORN ~ Anime Channel Sub Indo 1.0

Version 1.0

Developer

Uploaded 2020-06-30

Filesize 15.0 MB

Tiki.vn – Shopping Happiness  APK

Tiki.vn - Shopping Happiness 4.46.0

Version 4.46.0

Developer

Uploaded 2018-06-26

Filesize 13.8 MB

Wolf Live Wallpaper

Wolf Live Wallpaper 2.4.1

Version 2.4.1

Developer

Uploaded 2020-11-24

Filesize 14.5 MB