Thông tin SOWAT - Định hình phong cách

SOWAT – Định hình phong cách

 
Ứng dụng SOWAT – Định hình phong cách nằm trong danh mục Lifestyle
 

Giới thiệu SOWAT – Định hình phong cách

 
SOWAT? – THẾ THÌ LÀM SAO?

“Đã không ít lần trước khi đi làm tóc tôi có hỏi bạn của mình là uốn ở đâu tốt? nhuộm ở đâu đẹp? Và dĩ nhiên lần nào tôi cũng có vài gợi ý, bạn tôi nó khen nức khen nể: ‘Anh ấy cắt tốt lắm’, ‘Chị ấy nhuộm khỏi chê luôn’… Nhưng sau khi tới tiệm về thì WTF… có gì đó sai sai.

Nếu bạn cũng gặp tình huống như chúng tôi, thì ứng dụng SOWAT cũng là dành cho bạn. Vì SOWAT biết nhiều trường hợp bạn của bạn có phong cách sống khác bạn, khuôn mặt bạn ấy cũng khác bạn, và chất tóc nữa… nó cũng khác.

Nhiệm vụ của SOWAT và mỗi thành viên là cùng đóng góp nội dung, ý kiến, đánh giá, để mỗi người sẽ tự tìm thấy những kiểu tóc hợp nhất với mình, tại những nơi uy tín nhất.”

TÍNH NĂNG CHÍNH CỦA ỨNG DỤNG:
#1. Bộ lọc giúp tìm kiếm kiểu tóc nhanh nhất theo: Gương mặt, Độ dài tóc, Phong cách sống CỦA NGƯỜI VIỆT NAM.
#2. Theo dõi các Hair Stylists, Barbers được các thành viên khác đánh giá cao,
#3. Kết nối đặt lịch làm Kiểu tóc, nhận cả Promo-code.
#4. Gửi đánh giá trải nghiệm lại cho cộng đồng,
#5. Quản lý nhật ký làm đẹp dễ dàng.

Mọi ý kiến đóng góp, vui lòng gửi về địa chỉ: hello@sowat.vn

***
Vận hành bởi CTCP Cộng Đồng Đẹp Việt Nam, và hàng ngàn thành viên quan tâm tóc tai giống bạ.
SOWAT? – WHAT IT DOES?

   “Many times before going to hair, I asked my friend where is good? Where to dye it? And of course I have a few suggestions, my friend complimented and admired him: ‘He Good cut ‘,’ She stained it too ‘… But after I got to the shop, WTF … something was wrong.

   If you’re in the same situation as us, the SOWAT app is for you too. Because SOWAT knows that many of your friends’ lifestyles are different from yours, his face is different from yours, and his hair is also … it’s different.

   The mission of SOWAT and each member is to contribute content, opinions, reviews, so that each person will find the hairstyle that best suits him / her, in the most prestigious places. “

MAIN FEATURES OF THE APP:
#first. Filter helps find the fastest hairstyle by: Face, Hair length, Lifestyle of VIETNAMESE people.
#2. Follow the Hair Stylists, Barbers that are appreciated by other members,
# 3. Connect to make a hairstyle, get Promo-code.
# 4. Send the experience review back to the community,
# 5. Easy beauty diary management.

All suggestions, please send to the address: hello@sowat.vn

***
Operated by Vietnam Beauty Community JSC, and thousands of members interested in hair like yours.
#Nâng cấp màn hình home cho ứng dụng.
 

Download APK

 
Tải APK

App Name SOWAT - Định hình phong cách v1.7.6
Genre Apps, Lifestyle
Size38.3 MB
Latest Version1.7.6
Get it On Google Play
Update2020-02-24
Rating
Installs50,000+

Tương tự SOWAT - Định hình phong cách

Vinted

Vinted 20.14.4.0

Version 20.14.4.0

Developer

Uploaded 2020-08-22

Filesize 16.3 MB

HD Wallpapers (Backgrounds)

HD Wallpapers (Backgrounds) 2.1.3

Version 2.1.3

Developer

Uploaded 2020-05-24

Filesize 6.7 MB

Ninja Ultimate Konoha Premium Wallpaper 4K+

Ninja Ultimate Konoha Premium Wallpaper 4K+ 1.0

Version 1.0

Developer

Uploaded 2020-05-05

Filesize 4.6 MB

Price香港格價網

Price香港格價網 3.80

Version 3.80

Developer

Uploaded 2020-08-23

Filesize 14.2 MB

Sacombank mBanking

Sacombank mBanking

Version

Developer

Uploaded 2020-05-26

Filesize

Phone 12 Launcher, OS 14 iLauncher, Control Center

Phone 12 Launcher, OS 14 iLauncher, Control Center 7.0.9

Version 7.0.9

Developer

Uploaded 2020-11-14

Filesize 35.8 MB