Thông tin Thiên Địa Chí Tôn - VTC

Thiên Địa Chí Tôn – VTC 1.32.0 APK

Thiên Địa Chí Tôn Giải phóng dân cày – chơi như đại gia – chiến như đại ca. Với hệ thống tối ưu tự động train quái, làm nhiệm vụ hỗ trợ người chơi tối đa tạo sự cân bằng game, xoá nhoà khoảng cách level. Người chơi có nhiều thời gian hơn để trải nghiệm những tính năng đỉnh cao của dòng game nhập vai kinh điển.

1. Offline lên cấp, tối ưu level
Hệ thống offline tự động train quái, làm nhiệm vụ hỗ trợ người chơi tối đa tạo nên sự cân bằng game, xoá nhoà khoảng cách level. Người chơi offline vẫn nhận được EXP và trang bị.

2. Hệ thống kỹ năng Chủ động – Bị động – Thiên phú
8 skill chủ động, 16 skill bị động và bảng thiên phú người chơi tự do phối hợp sáng tạo lối chơi. Lực chiến cao chưa chắc thắng, muốn thắng phải dựa vào kỹ năng, bản lĩnh của người chơi.

3. Chiến trường liên server thảm khốc nhất
Quyết đấu đỉnh phong, Phong vân đấu pháp, Thiên dịch chiến trường, Chiến trường loạn đấu, Tranh bá bang… và hàng loạt hoạt động PVP loạn đấu hấp dẫn khác sẽ đem đến cho người chơi trải nghiệm PK chân thực, farm hoài không chán.

4. Tình nghĩa giang hồ – Bốn bể là nhà.
Anh em vào bang giúp tăng chỉ số cá nhân, out bang không bị mất. Cùng anh em giúp KS boss dễ hơn. Train tổ đội nhận được nhiều kinh nghiệm, trang bị hơn. Một ngày là anh em – mãi mãi là anh em.

5. Hệ thống boss cá nhân, boss thế giới, thiên ma bí cảnh, các phụ bản cá nhân, tổ đội dày đặc .Săn boss nhận trang bị đỏ, offline train quái nhận trang bị cam, tím.

6. Hàng loạt các hoạt động cộng đồng đặc sắc khác:
Kết hôn , sinh con, ai là chân tướng, PVP vương giả, Thiên dịch chiến trường, hộ tống mỹ nữ, yến tiệc bang … tương tác sôi động.

7. Đồ hoạ tinh tế, màu sắc sống động, chỉ 300MB đem lại cho người chơi trải nghiệm mượt mà trên mọi thiết bị.

8. Cam kết update 1 tháng 2 lần. Đội ngũ admin túc trực giải đáp thắc mắc 24/7.

Thiên Địa Chí Tôn nơi việc cày cuốc bước sang một trang mới. Dân cày trở thành dân buôn. Dân buôn trở thành đại gia. Nơi cả server cùng chung một mục tiêu lớn hơn là cùng anh em sát cánh chinh phục và làm chủ thiên hạ.
Heaven and Earth Chi Ton Liberation peasants – play as giants – like modern war ca. With optimal system automatically train monsters, mission support maximum players create a balance game, blotted distance level. Players have more time to experience the peak of the line features RPG classics.

1. Offline the next level, the optimal level
Automatic train system offline hell, mission support maximum player makes a balance game, blotted distance level. Players still get EXP and offline equipment.

2. skills Proactive System – Passive – Endowed
8 active skills, passive skills, and £ 16 gifted players the freedom to coordinate innovative gameplay. High-power war is unlikely to win, want to rely on skill to win, the player’s bravery.

3. Battlefield associated most catastrophic server
Duel Tse, interviews of play, Thien translate battlefield, Battlefield chaos game, Painting three tables … and a series of activities PVP disturbances play other attractions will bring players to experience the PK authentic, farm nostalgic not bored.

4. The definition Gypsy – Four pools are.
Brothers in the state to help increase individual indicators, the state does not lose out. Together the brothers helped KS easier bosses. Train teams get more experience, better equipped. One day the brothers – brothers forever.

5. The system of individual bosses, bosses world, ma mysterious celestial scene, parts of individuals, teams receive dense .Our boss fitted red, offline train monsters get fitted orange, purple.

6. A series of community activities other characteristics:
Marriage, birth, who is truth, PVP regal, Thien battlefield service, escort beauties, banquets … Interactive vibrant state.

7. exquisite graphics, vibrant colors, just 300MB bring smoother play experience across all devices.

8. Commitment February 1 update times. Admin team on duty 24/7 inquiries.

Thien Chi Ton location where the plow hoes turned a new page. Peasants becoming traders. Traders become giants. Where both servers share a larger goal is with you closely to conquer and subdue the earth.

App Name Thiên Địa Chí Tôn - VTC v1.32.0
Genre Games, Role Playing
Size68.1 MB
Latest Version1.32.0
Get it On Google Play
Update2018-07-11
Rating10.0
Installs100,000+

Tương tự Thiên Địa Chí Tôn - VTC

Survival: Prison Escape 1.9.3 APK

Survival: Prison Escape 1.9.3

Version 1.9.3

Developer

Uploaded 2018-12-22

Filesize 41.3 MB

Песни наоборот

Песни наоборот 1.6.1

Version 1.6.1

Developer

Uploaded 2020-06-01

Filesize 14.6 MB

Toca Kitchen 2  APK

Toca Kitchen 2

Version

Developer

Uploaded 2018-06-26

Filesize 109.6 MB

Disney POP TOWN

Disney POP TOWN 1.0.13

Version 1.0.13

Developer

Uploaded 2020-03-30

Filesize 66.3 MB

Shan Brother – Shan Koe Mee Game Online 1.21 APK

Shan Brother – Shan Koe Mee Game Online 1.21

Version 1.21

Developer

Uploaded 2018-10-26

Filesize 15.9 MB

Word Collect – Free Word Games

Word Collect - Free Word Games 1.195

Version 1.195

Developer

Uploaded 2020-02-28

Filesize 87.9 MB