Thông tin Truyện Audio Kiếm Hiệp - truyen kiem hiep audio

Truyện Audio Kiếm Hiệp – truyen kiem hiep audio 1.0.12 APK

Tiểu thuyết kiếm hiệp, còn được gọi là truyện kiếm hiệp, truyện chưởng, hay trường thiên tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình, là một thể loại tiểu thuyết hư cấu, kể về những hiệp khách chuyên hành hiệp, trượng nghĩa.
Truyện Kiếm hiệp là 1 bộ phận,thể loại của văn chương…và đã tồn tại một cách nghiêm túc đàng hoàng trong nền văn hóa chung của nhân loại.
App Truyện kiếm hiệp audio sẽ mang đến cho bạn tuyển truyện kiếm hiệp hay nhất của các tác giả như Kim Dung,Cổ Long,La Quán Trung,Đan Thanh,Trần Thanh Vân..
Mỗi tác giả đều có một phong tác sáng tác đậm chất riêng như
+,Truyện Kim Dung thâm trần, sâu sắc, xây dựng được nhiều nhân vật có chiều sâu và sức sống lâu bền như Tiêu Phong, Võ Lâm Ngũ Bá, Trương Vô Kỵ, Tiểu Long Nữ… Mang hơi hướng thiền và phương Đông rất rõ nét. Đọc truyện của ông ngoài việc sướng tai sướng mắt với các đòn thế tuyệt mỹ hay lạ lùng, ta còn phải suy nghĩ rất nhiều ở các diễn biến, tình tiết lẫn kết cuộc.
Một số truyện nổi tiếng như : Anh Hùng Xạ Điêu, Thần Điêu Hiệp Lữ, Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Thiên Long Bát Bộ, Lộc Đỉnh Ký, Tiếu Ngạo Giang Hồ,Thư Kiếm Ân Cừu Lục, Hiệp Khách Hành, Tuyết Sơn Phi Hồ, Phi Hồ Ngoại Truyện, Liên Thành Quyết, Bạch mã Khiếu Tây Phong…
+,Truyện của Cổ Long thì lạ, tình tiết bất ngờ, không theo lối mòn của truyện kiếm hiệp. Ông cũng có nhiều nhân vật phổ biến như Tiểu Lý Phi Đao, Lục Tiểu Phụng…

Danh sách tuyển tập 65 truyện kiếm hiệp offline hay nhất:

1.Liên Thành quyết – Kim Dung
2.Tuyết sơn phi hồ – Kim Dung
3.Thiên long bát bộ – Kim Dung
4.Ỷ thiên đồ long ký – Kim Dung
5.Thư kiếm ân cừu lục – Kim Dung
6.Lộc Đỉnh Ký – Kim Dung
7.Tiếu ngạo giang hồ – Kim Dung
8.Bích Huyết Kiếm – Kim Dung
9.Bẻ kiếm bên trời – Kim Dung
10.Bạch Mã Khiếu Tây Phong – Kim Dung
11.Anh hùng xạ điêu – Kim Dung
12.Lục Tiểu Phụng – Cổ Long
13.Lưu tinh hồ điệp kiếm – Cổ Long
14.Biên Thành lãng tử (Phong Vân đệ nhất đao) – Cổ Long
15.Biên thành đao thanh – Cổ Long
16.Bích huyết tẩy ngân thương – Cổ Long
17.Bất Tử Thần Long – Cổ Long
18.Bạch Ngọc Lão Hổ – Cổ Long
19.Bạch Cốt Lâm – Cổ Long
20.Anh hùng Vô lệ – Cổ Long
21.Ân thù kiếm lục – Cổ Long
22.Âm công – Cổ Long
23.Thất chủng binh khí 1 – Trường Sinh Kiếm – Cổ Long
24.Thất chủng binh khí 2 – Khổng Tước Linh – Cổ Long
25.Thất chủng binh khí 3 – Bích ngọc đao – Cổ Long
26.Thất chủng binh khí 4 – Đa tình hoàn – Cổ Long
27.Thất Chủng Binh Khí 5 – Bá Vương Thương – Cổ Long
28.Thất chủng binh khí 6 – Ly Biệt Câu – Cổ Long
29.Thất chủng binh khí 7 – Quyền đầu – Cổ Long
30.Lục chỉ cầm ma – Nghê Khuông
31.Thần Mộ – Phần I – Ngô Biển Quân
32.Tam quốc diễn nghĩa – La Quán Trung
33.Phong Vân – Đan Thanh
34.Tru tiên – Tiêu Đỉnh
35.Chỉ đao – Nam Kim Thạch
36.Vân hải ngọc cung duyên – Lương Vũ Sinh
37.Bạch hổ tinh quân – Ưu Đàm Hoa
38.Bỉ ngạn hoa – Thương Nguyệt
39.Thất dạ tuyết – Thương Nguyệt
40.Bích Vân thần chưởng – Vô Danh
41.Bích nhãn thần quân – Ưu Đàm Hoa
42.Bích Linh Ma Ảnh – Châu Dụ Tâm
43.Bích Huyết Can Vân – Độc Cô Hồng
44.Bảo kiếm kỳ thư – Vô Danh
45.Bán Thế Anh Hùng – Tần Hồng
46.Bàn Long Đao – Ưu Đàm Hoa
47.Bát Nhã Thần Chưởng – Vương Triệu Anh
48.Bách Thủ Thư Sinh – Ngọa Long Sinh
49.Bát Bộ Thần Công – Vô Danh
50.Bạch Nhật Quỷ Hồn – Ưu Đàm Hoa
51.Bách Bộ Ma Ảnh – Vô Danh
52.Bạch Cốt U Linh – Trần Thanh Vân
53.Bách Cầm Sơn Chủ – Âu Thiên Phúc
54.Bạch Các Môn – Trần Thanh Vân
55.Âu Dương Chính Lan – Ưu Đàm Hoa
56.Ảo ma bộ pháp – Trần Thanh Vân
57.Ảo kiếm linh kỳ – Lương Vũ Sinh
58.Anh Hùng Đông – A dựng cờ bình Mông – Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
59.Ẩn long đại hiệp – LIễu Tàng Dương
60.Ân Cừu Ký – Giả Cổ Long
61.Âm Dương thần chưởng – Trần Thanh Vân
62.Âm Dương tam thư sinh – Ngọa Long Sinh
63.Âm Dương quái điện – Trần Thanh Vân
64.Âm Dương Giới – Khuyết Danh
65.Ác thủ tiểu tử – Tuyết Nhạn

Chúc các bạn có giây phút đọc truyện thoải mái và vui vẻ.
Swordplay novel, also called the series swordplay, casting, or the martial arts saga the period, as a kind of fiction, tells of specialized operating guests half innings, heroic.
Make half story is one part, the genre of literature … and exist in earnest dignity in the general culture of mankind.
Swordplay audio Stories App will bring you the best propaganda for half of authors like Kim Dung, Neck Long, Luo Guanzhong, Dan Thanh, Tran Thanh Van ..
Each author has composed a work style characterized as private
+ Story Kim Dung penetrate ceilings, deep, built many characters have depth and lasting vitality as Standard Phong, Vo Lam Ngu Ba, Zhang Wuji, Bruce Female … Bring slightly meditation and methods East very clear. Reading his stories besides praises praises ear eye with attacks so beautiful or strange, we have to think a lot in the happenings, circumstances and outcomes.
Some popular series such as Condor Heroes, The Return of the Condor Heroes, The Heaven Sword and Dragon Saber, Tian Long Ba Bu, Cauldron, The Smiling, Proud Wanderer, The Book and the Sword, Ode to Gallantry, Himalaya Africa Lake, The Young Flying Fox, A Deadly Secret, White Lodging Xifeng code …
+, Stories of Old Long, the strange, unexpected circumstances, not in the path of the series swordplay. He also has many popular characters, such as Legend of Dagger Li, Lu Xiaofeng …

List of 65 stories anthology Best swordplay offline:

1.Lien The decision – Kim Dung
2.Tuyet non lake paint – Kim Dung
3.Thien Forums – Kim Dung
Natural 4.Y Dragon Saber – Kim Dung
5.Thu sheep foraging continent – Kim Dung
6.Loc periodically – Kim Dung
7.Tieu arrogant Gypsy – Kim Dung
8.Bich Blood Sword – Kim Dung
9.Be for the sun – Kim Dung
Complaints Code 10.Bach Xifeng – Kim Dung
11.Anh Condor Heroes – Kim Dung
12.Luc Tieu Phung – Stock Long
Phalaenopsis 13.Luu earn crystals – Stock Long
The romantic 14.Bien (Express Junior executioner) – Shares Long
Qingdao 15.Bien bars – Stock Long
Commercial blood banks 16.Bich eraser – Stock Long
Death 17.Bat Long – Long Stock
18.Bach Ngoc Lao Tiger – Stock Long
Essence 19.Bach Lam – Stock Long
20.Anh hero concubine – Stock Long
21.An revenge for the continent – Stock Long
22.Am work – Stock Long
23.That weapons race 1 – Longevity Sword – Long Stock
24.That weapons race 2 – Peacock Spirit – Stock Long
25.That weapons race 3 – jade sword – Stock Long
26.That weapons race 4 – Erotic completed – Stock Long
27.That Scuba Race 5 – Concubine Trade – Long Stock
28.That strains weapons 6 – Ly Biet Question – Stock Long
29.That strains weapons 7 – Acting head – Stock Long
30.Luc holding only ma – Pair Khuong
31.Than Grave – Part I – Ngo Quan Sea
32.Tam Kingdoms – Luo Guanzhong
33.Phong Van – Yen Thanh
34.Tru first – Standard Peak
35.Chi executioner – Nam Kim Thach
36.Van coastal marine pearl bow – Liang Yusheng
37.Bach crystal tiger army – Udumbara States
38.Bi thousand flowers – Commercial Crescent
39.That evening snow – Commercial Crescent
Van god 40.Bich Attorney – Unknown
41.Bich military ID – Udumbara States
42.Bich Linh Ma Photo – Du Chau Tam
Blood Can 43.Bich Van – Single She Hong
44.Bao for a period – Anonymous
45.Ban World Hero – Qin Hong
46.Ban Long Dao – Udumbara States
47.Bat embody Nha – Anh Vuong Trieu
Born 48.Bach Library – Wolong Sheng
49.Bat Ministry Shen Cong – Anonymous
Japanese 50.Bach Demon Soul – Udumbara States
51.Bach Ministry Ma Photo – Anonymous
Essence 52.Bach U Linh – Tran Thanh Van
Cam Son 53.Bach Owner – Au Thien Phuc
54.Bach The Mon – Tran Thanh Van
55.Au Duong Chinh Lan – Udumbara States
56.Ao of legal drugs – Tran Thanh Van
57.Ao components for the period – Liang Yusheng
58.Anh Hung Dong – A flag jar Mongolia – Yen Tu Cu Si Tran Dai Sy
59.An great dragon half – rising raw Ocean
60.An Sheep Name – reinforced Long
61.Am Ocean embody – Tran Thanh Van
62.Am Ocean triangle scholar – Wolong Sheng
63.Am Ocean monster power – Tran Thanh Van
64.Am Ocean World – Anonymous
65.Ac Player Express – Snow Goose

Wish you have moments of reading comfort and fun.
– Cập nhật tính năng download truyện ngay tại phần chapter
– Cập nhật phần slide truyện nổi bật mượt mà hơn

App Name Truyện Audio Kiếm Hiệp - truyen kiem hiep audio v1.0.12
Genre Games, Music & Audio
Size7.0 MB
Latest Version1.0.12
Get it On Google Play
Update2018-05-29
Rating
Installs1,000+

Tương tự Truyện Audio Kiếm Hiệp - truyen kiem hiep audio

Burrito Bison: Launcha Libre

Burrito Bison: Launcha Libre 3.30

Version 3.30

Developer

Uploaded 2020-05-25

Filesize 81.3 MB

Tiny Gladiators 2: Heroes Duels – RPG Battle Arena

Tiny Gladiators 2: Heroes Duels - RPG Battle Arena 2.2.5

Version 2.2.5

Developer

Uploaded 2020-06-24

Filesize 128.7 MB

Real Violin Solo 🎻

Real Violin Solo 🎻 1.3

Version 1.3

Developer

Uploaded 2020-08-17

Filesize 8.6 MB

Sniper Shoot War 3D

Sniper Shoot War 3D 5.4

Version 5.4

Developer

Uploaded 2020-04-22

Filesize 36.4 MB

Car games for toddlers

Car games for toddlers 1.6

Version 1.6

Developer

Uploaded 2020-06-01

Filesize 72.8 MB

Skip-A-Head – Gumball

Skip-A-Head - Gumball 1.0.0

Version 1.0.0

Developer

Uploaded 2020-06-21

Filesize 74.2 MB