Thông tin Twitter

Full Name Twitter
Nhà phát triển
Thể loại Apps, Xã hội
Kích thước 40MB
Lượt cài đặt 500.000.000+
Phiên bản
Yêu cầu
Cập nhật


Twitter APK

From breaking news and entertainment to sports, politics, and everyday interests, when it happens in the world, it happens on Twitter first. See all sides of the story. Join the conversation. Watch live streaming events. Twitter is what’s happening in the world and what people are talking about right now.

More highlights:

– Watch premium and exclusive live streams directly from your mobile device. No account required.
– Go Live with a tap or sit back and watch events unfold from around the world.

Timeline
– Discover what your favorite sports, news, politics, and entertainment thought leaders are talking about
– Experience dynamic media — like photos, videos, and GIFs
– Retweet, share, like, or reply to Tweets in your timeline
– Write a Tweet to let the world know what’s happening with you

Explore
– See what topics and hashtags are trending now
– Discover Moments, curated stories showcasing the very best of today’s biggest events
– Get caught up on news headlines and videos
– Relive the latest sports highlights
– Be in the know about pop culture and entertainment
– See what fun stories are going viral

Notifications
– Find out who started following you
– Discover which of your Tweets were liked or Retweeted
– Respond to replies or be alerted to Tweets you were mentioned in

Messages
– Chat privately with friends and followers
– Share Tweets and other media
– Create a group conversation with anyone who follows you

Profile
– Customize your profile with a photo, description, location, and background photo
– Look back at your Tweets, Retweets, replies, media, and likes

Connect
– Get suggestions on influential people to follow
– Sync your contacts to find friends currently on Twitter or invite more

Từ tin tức mới nhất và giải trí thể thao, chính trị và lợi ích hàng ngày, khi nó xảy ra trên thế giới, nó sẽ xảy ra trên Twitter đầu tiên. Xem tất cả các bên của câu chuyện. Tham gia vào cuộc nói chuyện. Xem các sự kiện phát trực tuyến. Twitter là những gì đang xảy ra trên thế giới và những gì mọi người đang nói về ngay bây giờ.

Nhiều điểm nổi bật:

– Watch cao cấp và độc quyền dòng sống trực tiếp từ điện thoại di động của bạn. Không có tài khoản yêu cầu.
– Đến trực tiếp với một vòi nước hoặc ngồi lại và xem các sự kiện diễn ra từ khắp nơi trên thế giới.

Mốc thời gian
– Khám phá những gì thể thao ưa thích, tin tức, chính trị và lãnh đạo tư tưởng giải trí của bạn đang nói về
– Kinh nghiệm động phương tiện truyền thông – hình ảnh như, video và ảnh GIF
– Retweet, chia sẻ như thế nào, hoặc trả lời Tweets trên dòng thời gian
– Viết Tweet để cho thế giới biết những gì đang xảy ra với bạn

Khám phá
– Xem những gì các chủ đề và hashtags được xu hướng hiện nay
– Khám phá những khoảnh khắc, những câu chuyện giám tuyển trưng bày những gì tốt nhất của các sự kiện lớn nhất hiện nay

– Bắt kịp trên tiêu đề tin tức và video
– Sống lại những điểm nổi bật thể thao mới nhất
– Hãy trong biết về văn hóa pop và giải trí
– Xem những câu chuyện vui vẻ sẽ virus

thông báo
– Tìm ra những người bắt đầu sau bạn
– Khám phá đó của Tweets của bạn đã thích hoặc tweet lại
– Trả lời các trả lời hoặc được cảnh báo tweets bạn được đề cập trong

Tin nhắn
– Trò chuyện riêng với bạn bè và những người theo
– Chia sẻ Tweets và các phương tiện khác
– Tạo cuộc trò chuyện nhóm với bất cứ ai sau bạn

Hồ sơ
– Tùy chỉnh hồ sơ của bạn với một hình ảnh, mô tả, vị trí và ảnh nền
– Nhìn lại bạn Tweets, tweet lại, trả lời, phương tiện truyền thông, và thích

Kết nối
– Nhận đề xuất về người có ảnh hưởng theo
– Đồng bộ hóa địa chỉ liên lạc của bạn để tìm bạn bè hiện trên Twitter hoặc mời thêm
A few minor updates to make Twitter an even better place.

FAQ Download

Twitter có an toàn không?

Game Twitter bạn tải về tuyệt đối an toàn với thiết bị của bạn

Tại sao file tôi tải về là XAPK mà không phải file APK?

XAPK Twitter là file đã được tích hợp OBB vào ( data của game ) sau khi tải XAPK về bạn không cần phải cập nhật dữ liệu của game.

Cách cài đặt file XAPK và APK?

Tải xuống và cài đặt Split APKs Installer (SAI). Trên thiết bị Android, hãy mở ứng dụng Split APKs Installer (SAI) Nhấn vào Install » Chọn: Twitter Nhấn vào OK.
Làm theo các bước trên màn hình.

Tương tự Twitter

صور دينية – أدعية مستجابة

صور دينية - أدعية مستجابة 1.9.0

Version 1.9.0

Developer DroiDDev

Uploaded 02-08-2020

Filesize 3.2 MB

Bankplus

Bankplus

Version

Developer

Uploaded 24-05-2020

Filesize

PAYBACK – nagrody i kupony

PAYBACK – nagrody i kupony 20.07.10601

Version 20.07.10601

Developer PAYBACK

Uploaded 22-08-2020

Filesize 17.4 MB

WeGamers – Where Gamers Gather

WeGamers - Where Gamers Gather 4.3.0 (17075)

Version 4.3.0 (17075)

Developer APPS INNOVA

Uploaded 04-04-2020

Filesize 36.8 MB

Guide for COC & troop planner

Guide for COC & troop planner 27.0.0

Version 27.0.0

Developer Carlos Hermoso

Uploaded 22-05-2020

Filesize 38.8 MB

Lịch Vạn Niên | Lịch 2018 5.0.0 APK

Lịch Vạn Niên | Lịch 2018 5.0.0

Version 5.0.0

Developer

Uploaded 06-08-2018

Filesize 3.7 MB