App Name Tyt Türkçe Konu Anlatımı ve Testleri 2021 v1.0
Genre Apps, Education
Size5.4 MB
Latest Version1.0
Get it On Google Play
Update2020-11-13
Rating
Installs1,000+

Thông tin Tyt Türkçe Konu Anlatımı ve Testleri 2021

Tyt Türkçe Konu Anlatımı ve Testleri 2021

 
Ứng dụng Tyt Türkçe Konu Anlatımı ve Testleri 2021 nằm trong danh mục Education
 

Giới thiệu Tyt Türkçe Konu Anlatımı ve Testleri 2021

 
Tyt Türkçe uygulamamızda 2021 Temel Yeterlilik Testi konularına uyumlu konu anlatımı videoları, ders notları ve test soruları bulunmaktadır. Konu anlatımı videolarında farklı hocalardan dersleri izleyebilir, ders notları ile konuları tekrar edebilirsiniz. Testleri çözerek de kendinizi deneyebilirsiniz.

******** İÇİNDEKİLER ********

* Sözcükte Anlam 1: Sözcükte Anlam Özellikleri (Gerçek Anlam-Yan Anlam-Mecaz Anlam-Terim Anlam)
* Sözcükte Anlam 2: Sözcükler Arası Anlam İlişkileri (Eş Anlamlı, Yakın Anlamlı, Zıt Anlamlı, Eş Sesli, Genel ve Özel Anlamlı, Somut ve Soyut Anlamlı, Nitel ve Nicel Anlamlı Sözcükler – Ad Aktarması (Mecaz-ı Mürsel) – Anlam (Deyim) Aktarması)
* Sözcükte Anlam 3: Söz Öbekleri (Yansıma Sözcükler – İkilemeler-Deyimler – Atasözleri-Özdeyişler (Vecizeler) – Dolaylama-Güzel Adlandırma)
* Cümlede Anlam
* Paragrafta Anlam
* Yazım (İmla) Kuralları
* Noktalama İşaretleri
* Anlatım Bozuklukları
* Ses Bilgisi (Sesler, Ünlü Uyumları ve Ses Olayları)
* Sözcük Türleri (İsim – Sıfat – Zamir – Zarf – Edat – Bağlaç – Ünlem – Fiil – Fiilimsi)
* Sözcükte Yapı (İsim ve Fiil Kökleri – Yapım ve Çekim Ekleri – İsim ve Fiil Gövdeleri – Basit, Türemiş, Birleşik Kelimeler)
* Fiillerde Çatı
* Cümle Çeşitleri
* Cümlenin Ögeleri
In our Tyt Turkish application, there are lecture videos, lecture notes and test questions compatible with 2021 Basic Proficiency Test topics. You can watch lectures from different teachers in lecture videos, and repeat topics with lecture notes. You can also try yourself by solving the tests.

******** CONTENTS ********

* Meaning 1 in the Word: Meaning Features in the Word (Real Meaning-Side Meaning-Metaphor Meaning-Term Meaning)
* Meaning in Word 2: Meaning Relations Between Words (Synonyms, Close Meaning, Antonyms, Equivalent, General and Special Meaning, Concrete and Abstract Meaning, Qualitative and Quantitative Meaning – Name Translation (Metaphorical) – Meaning (Idiom ) Transfers)
* Meaning 3 in the Word: Phrases (Reflection Words – Reduplications-Idioms – Proverbs-Proverbs (Sutras) – Verbalization-Beautiful Naming)
* Meaning in the Sentence
* Meaning in Paragraph
* Spelling (Spelling) Rules
* Punctuation Marks
* Expression Disorders
* Phonology (Voices, Vowel Harmonies and Sound Events)
* Types of Words (Noun – Adjective – Pronoun – Adverb – Preposition – Conjugation – Exclamation – Verb – Verb)
* Structure in the Word (Noun and Verb Roots – Constructive and Conjugation Attachments – Noun and Verb Bodies – Simple, Derived, Compound Words)
* Verbs Roof
Sentence Types
* The elements of the sentence
 

Download APK

 
Tải APK

Tương tự Tyt Türkçe Konu Anlatımı ve Testleri 2021

Tournament Manager

Tournament Manager 2.1

Version 2.1

Developer

Uploaded 2021-03-20

Filesize 6.9 MB

AnimeTV – Xem Anime Full HD

AnimeTV - Xem Anime Full HD 1.0.8

Version 1.0.8

Developer

Uploaded 2020-05-05

Filesize 22.0 MB

TroveSkin: Your Skincare Coach

TroveSkin: Your Skincare Coach 7.12

Version 7.12

Developer

Uploaded 2019-12-16

Filesize 53.4 MB

100% real) Giveaway Free Gift Cards & Rewards

100% real) Giveaway Free Gift Cards & Rewards 1.810

Version 1.810

Developer

Uploaded 2020-07-30

Filesize 38.0 MB

New Mini World Lock Screen HD4K Wallpapers

New Mini World Lock Screen HD4K Wallpapers 1.2

Version 1.2

Developer

Uploaded 2020-05-07

Filesize 4.9 MB

Applock Pro

Applock Pro

Version

Developer

Uploaded 2019-03-24

Filesize