Vay tốt
for Android

App Name Vay tốt v
Genre Apps, Finance
Size
Latest Version
Get it On Google Play
Update
Rating
Installs100,000+

Thông tin Vay tốt

Vay tốt

 
Ứng dụng Vay tốt nằm trong danh mục Finance
 

Giới thiệu Vay tốt

 
SẢN PHẨM VAY CỦA CHÚNG TÔI:
– Số tiền vay: từ 1.000.000đ đến 8.000.000đ
– Thời hạn vay: Từ 91 ngày đến 120 ngày
– Lãi suất không quá 10%/ năm (không thêm bất kì phí nào khác)
– APR cao nhất: 10%
– Phí giao dịch: Không (0)

Ví dụ về trường hợp cho vay:
Số tiền vay:1.000.000đ
Lãi suất:10%
Thời hạn vay:91 ngày
Tổng tiền lãi:1.000.000*10%/365*91=24.931đ
Tổng số tiền trả nợ:1.000.000đ+24.931đ=1.024.931đ

Vay tốt là ứng dụng cho vay trực tuyến chất lượng và an toàn, mang lại dịch vụ tốt nhất.
Vay tốt là mối liên kết giữa Người vay và Người cho vay, được phát triển dựa trên nền tảng công nghệ tiên tiến, giúp người dùng có trải nghiệm tốt trong quá trình sử dụng, sau vài thao tác trên điện thoại, quyết vấn đề tài chính của bạn.

ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI CỦA VAY TỐT
• Lãi suất hợp lý
• Duyệt hồ sơ ngay.
• Không cần thế chấp tài sản và bảo lãnh.

ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC VAY:
1. Lớn hơn 18 tuổi.
2. Là công dân Việt Nam.
3. Có tài khoản ngân hàng.
4. Có thu nhập.

CÁC BƯỚC ĐĂNG KÝ VAY:
1.Tải App về điện thoại
2.Nhập thông tin của bạn
3.Đợi thẩm định
4.Khoản vay sẽ lập tức giải ngân vào tài khoản của bạn.
5.Thanh toán đúng hạn để vay lại dễ dàng với hạn mức cao hơn.

Tên công ty trên Giấy phép kinh doanh: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI CHÍNH XUYÊN DƯƠNG
Mã số doanh nghiệp: 0316095826
Địa chỉ công ty trên Giấy phép kinh doanh: 231/11 Phan Đình Phùng, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Email:[email protected]
Số điện thoại liên hệ: 0839907063
Trang web chính thức:http://h5src.fvayto.com/webpc-vaytot/
Chính sách bảo mật:http://h5src.fvayto.com/vest-vaytot/privacy-policy-android.html
Thông báo về việc thu thập thông tin liên hệ của khách hàng:http://h5src.fvayto.com/vest-vaytot/book-agreement.html
OUR LOAN PRODUCTS:
– Loan amount: from 1,000,000 VND to 8,000,000 VND
– Loan term: From 91 days to 120 days
– Interest rate not exceeding 10% / year (without any other fees)
– Highest APR: 10%
– Transaction fee: No (0)

Example of a loan case:
Loan amount : 1,000,000 VND
Interest rate : 10%
Loan term : 91 days
Total interest : 1,000,000 * 10% / 365 * 91 = 24,931 VND
Total amount of debt repayment: 1,000,000 VND + 24,931 VND = 1,024,931 VND

Good Loans is a quality and secure online loan application, providing the best service.
Good loans are the link between borrowers and lenders, developed on the basis of advanced technology, helping users have a good experience in the use process, after a few manipulations on the phone, solving problems your finances.

ADVANTAGES OF EXCELLENT LOAN
• Reasonable interest rates
• Browse profiles now.
• No need to mortgage assets and guarantees.

CONDITIONS FOR LOAN:
1. Greater than 18 years old.
2. Vietnamese citizens.
3. Having a bank account.
4. Have income.

STEPS FOR REGISTRATION LOAN :
1. Download the App to your phone
2. Enter your information
3. Wait for appraisal
4.The loan will instantly disburse into your account.
5. Pay on time for easy on-lending with a higher limit.

Company name on Business License: XUYEN DUONG FINANCE SERVICES CO., LTD
Business code: 0316095826
Company address on Business License: 231/11 Phan Đình Phùng, Phường 15, Phú Nhuận District, Ho Chi Minh City
Email: [email protected]
Contact phone number: 0839907063
Official site: http: //h5src.fvayto.com/webpc-vaytot/
Privacy policy: http: //h5src.fvayto.com/vest-vaytot/privacy-policy-android.html
Notice of collecting contact information of customers : http: //h5src.fvayto.com/vest-vaytot/book-agreement.html
fix bug
 

Download APK

 
Tải APK

Tương tự Vay tốt

عائلة مشيع

عائلة مشيع

Version

Developer

Uploaded 2022-07-16

Filesize

Live Dota

Live Dota 6.3.5

Version 6.3.5

Developer

Uploaded 2020-05-25

Filesize 7.2 MB

World Cup App for Russia 2018 Schedule Predictions 1.6.1 APK

World Cup App for Russia 2018 Schedule Predictions 1.6.1

Version 1.6.1

Developer

Uploaded 2018-07-02

Filesize 3.9 MB

Gifts for Gamers 💎

Gifts for Gamers 💎 1.1

Version 1.1

Developer

Uploaded 2020-04-04

Filesize 4.4 MB

Radio Fuego Chiclayo

Radio Fuego Chiclayo

Version

Developer

Uploaded 2022-07-16

Filesize

Fast XOS Launcher 2021 – Smooth, Stabilize

Fast XOS Launcher 2021 - Smooth, Stabilize 1.0.9

Version 1.0.9

Developer

Uploaded 2021-03-26

Filesize 2.1 MB