Thông tin VaytienAZ - Vay tiền online nhanh chóng & tiện lợi

VaytienAZ – Vay tiền online nhanh chóng & tiện lợi

 
Ứng dụng VaytienAZ – Vay tiền online nhanh chóng & tiện lợi nằm trong danh mục Finance
 

Giới thiệu VaytienAZ – Vay tiền online nhanh chóng & tiện lợi

 
ĐIỆN THOẠI TRÊN TAY – NHẬN TIỀN LIỀN TAY!!

Vaytienaz – đơn vị cung cấp các giải pháp tài chính trực tuyến tại Việt Nam với ứng dụng online, thủ tục đơn giản, chỉ cần nhập thông tin và chọn đối tác tài chính

Hạn mức vay từ 1 – 100.000.000 VND, kỳ hạn vay từ 90 – 365 ngày, giải ngân qua tài khoản ngân hàng nhanh chóng ngay trong ngày khi được duyệt hồ sơ.

• Kì hạn vay: Tối thiểu 90 ngày đến hơn 365 ngày
• Lãi suất: Mức lãi suất trung bình 2.33% – 5%/tháng (Tùy thuộc vào hồ sơ vay và đối tác cho vay)
• Phí Dịch vụ, Phí tư vấn (nếu có): quy định theo Hợp đồng
• Áp dụng trên toàn lãnh thổ Việt Nam
• Độ tuổi: từ 20 – 50 tuổi.

👍 MINH BẠCH & TIN CẬY:

VaytienAZ chỉ hợp tác với các ngân hàng, tổ chức tài chính uy tín hiện tại như: FE Credit, Home Credit, OCB, DoctorDong, Avay… nhằm mang đến bạn những khoản hỗ trợ tài chính rõ ràng cũng như thủ tục đơn giản nhất.

👌 ĐĂNG KÍ DỄ DÀNG
Đăng ký online 100%:
• Tải và cài đặt ứng dụng “VaytienAZ – Vay tiền online nhanh chóng & tiện lợi”
• Điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu của Ứng dụng bao gồm: số điện thoại, họ và tên, số CMND, địa chỉ, số tiền cần vay, thời hạn vay, ngày tháng năm sinh.
• Hệ thống sẽ chọn ra các đối tác tài chính, ngân hàng phù hợp với nhu cầu của bạn.

Lưu ý:
Chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn đăng ký sử dụng Dịch vụ và thu thập dữ liệu di động của bạn nếu được bạn đồng ý trước. Chúng tôi sử dụng nhiều loại công nghệ khác nhau để xử lý dữ liệu thu thập được. Chúng tôi sẽ lưu trữ và sử dụng các dữ liệu này để (i) hỗ trợ bạn sử dụng Dịch vụ; (ii) cho các mục đích kinh doanh hợp pháp; (iii) đảm bảo tuân thủ nghĩa vụ pháp lý; (iv) giải quyết tranh chấp…Chúng tôi sẽ chia sẻ dữ liệu của bạn cho các Công ty khác cùng Tập đoàn, đối tác của chúng tôi nhằm đảm bảo việc sử dụng Dịch vụ và đáp ứng các nhu cầu của bạn hoặc phải chia sẻ dữ liệu của bạn theo quy định pháp luật

Ví dụ khách hàng vay 20.000.000 VND và trả toàn bộ sau 360 ngày sử dụng khoản vay.
Số tiền phải trả hàng tháng là: 1,750,000 trong suốt 12 tháng.

——————————————————

Website: https://vaytienaz.com/


Email: cskh@vaytienaz.com


Fanpage: https://www.facebook.com/vaytienaz


Hotline: 028 71098199


Địa chỉ: 62 phạm ngọc thạch phường 6 Quận 3 Tp.HCM
PHONE ON HAND – GET MONEY ON HAND !!

Vaytienaz – unit providing online financial solutions in Vietnam with online application, simple procedures, just enter information and choose financial partners

Loan limit is from 1 to 100,000,000 VND, loan term is from 90 – 365 days, disbursed via bank account quickly in the day when the application is approved.

• Loan term: Minimum 90 days to 365 days
• Interest rate: Average interest rate of 2.33% – 5% / month (depending on loan application and lending partner)
• Service Fees, Consulting Fees (if any): specified under the Contract
• Apply throughout Vietnam territory
• Age: from 20 – 50 years old.

👍 TRANSPARENCY & RELIABLE:

VaytienAZ only cooperates with other reputable banks and financial institutions such as FE Credit, Home Credit, OCB, DoctorDong, Avay … to provide you with clear financial support as well as single procedures. easiest.

👌 EASY REGISTRATION
Register online 100%:
• Download and install the application “VaytienAZ – Fast and convenient online loan”
• Fill in the information required by the Application including: phone number, full name, ID number, address, loan amount, loan term, date of birth.
• The system will select financial and banking partners to suit your needs.

Note:
We will collect your personal data when you register to use the Service and collect your mobile data if you agree in advance. We use many different technologies to process collected data. We will store and use this data to (i) assist you in using the Service; (ii) for legitimate business purposes; (iii) ensure compliance with legal obligations; (iv) dispute resolution … We will share your data with other Companies and our partners and partners to ensure the use of the Service and to meet your needs or to share Share your data according to the law

For example, borrowers pay the entire 20 million VND and after 360 days using the loan.
The monthly payment is: 1,750,000 during 12 months.

————————————————– —-
Website: https://vaytienaz.com/
Email: cskh@vaytienaz.com
Fanpage: https://www.facebook.com/vaytienaz
Hotline: 028 71098199
Address: 62 Phạm Ngọc Thạch, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City
Update tính năng sắp xếp.
 

Download APK

 
Tải APK

App Name VaytienAZ - Vay tiền online nhanh chóng & tiện lợi v1.2
Genre Apps, Finance
Size33.8 MB
Latest Version1.2
Get it On Google Play
Update2019-06-23
Rating
Installs50,000+

Tương tự VaytienAZ - Vay tiền online nhanh chóng & tiện lợi

Avatars World for VRChat

Avatars World for VRChat 1.1

Version 1.1

Developer

Uploaded 2020-07-04

Filesize 10.4 MB

Barcode / QR Lens

Barcode / QR Lens 1.0.9

Version 1.0.9

Developer

Uploaded 2020-03-06

Filesize 5.1 MB

UOL Mail Pro

UOL Mail Pro 1.5.9

Version 1.5.9

Developer

Uploaded 2020-11-20

Filesize 20.6 MB

Education And Learning Math In School Horror Game

Education And Learning Math In School Horror Game baldi

Version baldi

Developer

Uploaded 2020-02-29

Filesize 26.4 MB

Camera for Android

Camera for Android 4.0

Version 4.0

Developer

Uploaded 2019-07-18

Filesize 10.5 MB

TurnLive – Live Wallpaper App

TurnLive - Live Wallpaper App 1.28.2

Version 1.28.2

Developer

Uploaded 2020-05-08

Filesize 45.0 MB