VPBank Smart OTP
for Android

App Name VPBank Smart OTP v
Genre Apps, Finance
Size
Latest Version
Get it On Google Play
Update
Rating
Installs50,000+

Thông tin VPBank Smart OTP

VPBank Smart OTP

 
Ứng dụng VPBank Smart OTP nằm trong danh mục Finance
 

Giới thiệu VPBank Smart OTP

 
VPBank Smart OTP là ứng dụng được phát triển bởi Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, được cài đặt trên thiết bị di động để tạo ra mã xác thực (OTP) bảo mật hơn khi thực hiện giao dịch trên VPBank Online. VPBank Smart OTP giúp khách hàng:
• Mã hóa OTP tới thiết bị do đó tăng tính bảo mật.
• Xác thực những giao dịch có hạn mức từ 100 triệu/ ngày trở lên.
• Ổn định, sử dụng được ngay cả khi không có sóng điện thoại – khi đi công tác nước ngoài.
VPBank Smart OTP is an application developed by Vietnam Prosperity Joint Stock Bank, installed on mobile devices to create a more secure authentication code (OTP) when making transactions on VPBank Online. VPBank Smart OTP helps customers:
• Encrypt OTP to device thus increasing security.
• Validate transactions with a limit of 100 million / day or more.
• Stable, usable even when there is no phone wave – when traveling abroad.
– Cải thiện hiệu năng và trải nghiệm người dùng.
 

Download APK

 
Tải APK

Tương tự VPBank Smart OTP

S20 Camera – Camera for S20, Galaxy S20 Camera

S20 Camera - Camera for S20, Galaxy S20 Camera 1.1

Version 1.1

Developer

Uploaded 2020-11-16

Filesize 20.2 MB

好视频

好视频 1.1.0

Version 1.1.0

Developer

Uploaded 2020-11-15

Filesize 7.9 MB

+100 Bugatti 2.0 APK

+100 Bugatti 2.0

Version 2.0

Developer

Uploaded 2018-10-01

Filesize

Mint – Selfie Face & Snap Filters, Photo Editor

Mint - Selfie Face & Snap Filters, Photo Editor 1.6.68

Version 1.6.68

Developer

Uploaded 2020-01-20

Filesize 46.7 MB

MCPE Cars and Weapons Mod

MCPE Cars and Weapons Mod

Version

Developer

Uploaded 2022-07-11

Filesize

Hellow – Make Friends Worldwide, Video Chat

Hellow - Make Friends Worldwide, Video Chat 1.0.6

Version 1.0.6

Developer

Uploaded 2020-02-28

Filesize 38.9 MB