Thông tin VTV Thời Tiết

VTV Thời Tiết APK

“Dự báo thời tiết VTV” là Ứng dụng sử dụng trên điện thoại cập nhật tình hình thời tiết của Trung Tâm Truyền hình Thời tiết và Cảnh báo thiên tai – Đài Truyền hình Việt Nam.
“Dự báo thời tiết VTV” luôn cung cấp những tin tức dự báo thời tiết chính thống từ nguồn Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung Ương của Việt Nam.
“Dự báo thời tiết VTV” cập nhật thường xuyên những thông tin dự báo thời tiết mới nhất, nổi bật nhất ở các vùng miền của Việt Nam theo chế độ tự động. Nguồn số liệu từ 175 trạm đo thời tiết tự động trên khắp cả nước sẽ cho những thông tin nhanh nhất, chính xác.
“Dự báo thời tiết VTV” sẽ phát lại video clip các bản tin tổng hợp dự báo thời tiết trên sóng VTV ở nhiều khung giờ trong ngày.

Tương thích:
Các dòng máy chạy hệ điều hành Android 4.1 trở lên.
Liên hệ: 
Trung tâm Sản xuất và Kinh doanh Nội dung số Đài Truyền Hình Việt Nam – VTV Digital.
Địa chỉ: 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội
Email: vtvdigital@vtv.vn
Webside: http://vtvgo.vn
Facebook: http//:facebook.com/vtvgo.vn
“VTV Weather Forecast” is the application on your phone using the weather updates of TV Weather Center and Disaster Warning – Vietnam Television.
“Weather forecast VTV” always provide weather forecast information from sources orthodox Prediction Center Hydrometeorological Central of Vietnam.
“Weather forecast VTV” regularly updated information, latest weather forecast, most notably in the regions of Vietnam under the automatic mode. Source data from 175 measuring stations automatic weather across the country will give the best information quickly and accurately.
“Weather forecast VTV” will replay the video clip of synthetic newsletter weather forecast in multiple frames on VTV hours a day.

Compatible:
The models run Android OS 4.1 or higher.
Contact:
Production Centers and Business Content of Vietnam Television Station – Digital VTV.
Address: 43 Nguyen Chi Thanh Street, Ba Dinh District, Hanoi
Email: vtvdigital@vtv.vn
Webside: http://vtvgo.vn
Facebook: http //: facebook.com/vtvgo.vn
Cập nhật mã hoá video bản quyền

App Name VTV Thời Tiết v
Genre Apps, Weather
Size7.1 MB
Latest Version
Get it On Google Play
Update
Rating
Installs10,000+

Tương tự VTV Thời Tiết

Khmer Music Box

Khmer Music Box 6.8

Version 6.8

Developer

Uploaded 2020-03-06

Filesize 8.6 MB

DENT – Send mobile data top-up 1.3.4 APK

DENT - Send mobile data top-up 1.3.4

Version 1.3.4

Developer

Uploaded 2019-01-22

Filesize 20.0 MB

Eletricista Engehall

Eletricista Engehall 2.1.1

Version 2.1.1

Developer

Uploaded 2021-03-29

Filesize 8.6 MB

Flying Girl Rope Hero Spider Swing Game

Flying Girl Rope Hero Spider Swing Game 1.2.5.2

Version 1.2.5.2

Developer

Uploaded 2020-06-28

Filesize 93.4 MB

Юла: товары со скидками, купить и продать

Юла: товары со скидками, купить и продать 4.11.2 (30297926d3)

Version 4.11.2 (30297926d3)

Developer

Uploaded 2020-05-14

Filesize 46.5 MB

HD Camera – Easy Selfie Camera, Picture Editing

HD Camera - Easy Selfie Camera, Picture Editing 1.2.9

Version 1.2.9

Developer

Uploaded 2020-01-20

Filesize 5.0 MB