Thông tin XEM BÓI NGÀY SINH

XEM BÓI NGÀY SINH

 
Ứng dụng XEM BÓI NGÀY SINH nằm trong danh mục Entertainment
 

Giới thiệu XEM BÓI NGÀY SINH

 
Ngày sinh có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, nó quyết định số phận, tính cách, tình duyên của mỗi người.
Ngày tháng năm sinh của mỗi người tương ứng với 1 con số “mạng đạo”. Số này sẽ giúp bạn hiểu rõ về bản thân, về những mối quan hệ tình cảm và về tương lai của mình. Xem bói ngày sinh sẽ tiết lộ cho bạn biết bạn là người như thế nào? Cuộc sống của bạn ra sao? Con đường sự nghiệp của bạn bằng phẳng hay gồ ghề?… Không những thế ngày sinh còn cho biết những khát vọng, ước mơ, sở thích, nghề nghiệp phù hợp với bạn… Bạn sẽ được dự báo trước và chiêm nghiệm về các vấn đề sự nghiệp, tình cảm… cũng như nhận những lời khuyên nên kết đôi với người sinh vào ngày tháng nào để có hạnh phúc.
Hãy khám phá tính cách, sự nghiệp và tình duyên của bạn bằng phần mềm nhé.
Tính năng:
*tìm và giải nghĩa con số tương ứng với ngày tháng năm sinh
*bói theo tháng sinh và ý nghĩa của tháng sinh
*bói theo ngày sinh và ý nghĩa của ngày sinh
Birthdate have extremely important significance, it decided the fate, personality, the fate of each person.
Date of birth of each one corresponding to one number “network directors”. This number will help you understand about yourself, about the emotional relationships and about their future. View Birthday fortune will reveal to you what you are like? What is your life? Your career path is flat or rough? … None the said birthday aspirations, dreams, hobbies, career suits you … You will be predictable and contemplation experience on issues of career, emotional … as well as receive advice should be paired with any person born on dates to be happy.
Discover personality, career and the love of you by the software offline.
Function:
* Find and interpret the numbers corresponding to the date of birth
* Fortune by month of birth and month of birth meaning
* Date of birth and fortune under the meaning of birth
 

Download APK

 
Tải APK

App Name XEM BÓI NGÀY SINH v8.8
Genre Apps, Entertainment
Size7.0 MB
Latest Version8.8
Get it On Google Play
Update2019-09-04
Rating
Installs100,000+

Tương tự XEM BÓI NGÀY SINH

Virus Cleaner ( Hi Security ) – Antivirus, Booster  APK

Virus Cleaner ( Hi Security ) - Antivirus, Booster

Version

Developer

Uploaded 2018-06-27

Filesize 19.8 MB

Taobao.com.bd

Taobao.com.bd 1.0

Version 1.0

Developer

Uploaded 2020-08-22

Filesize 2.5 MB

Mega Photo

Mega Photo 1.6.2

Version 1.6.2

Developer

Uploaded 2019-07-18

Filesize 16.5 MB

Kuji Cam

Kuji Cam 2.21.26

Version 2.21.26

Developer

Uploaded 2019-07-17

Filesize 40 MB

مانجا العرب MangaKing‎

مانجا العرب MangaKing‎ 2.5

Version 2.5

Developer

Uploaded 2020-01-23

Filesize 9.1 MB

Word Office Viewer: Docx Reader, PDF and Excel

Word Office Viewer: Docx Reader, PDF and Excel 1.41

Version 1.41

Developer

Uploaded 2020-02-27

Filesize 34.6 MB