Thông tin Xem bói tên, bói ngày sinh trọn bộ

Xem bói tên, bói ngày sinh trọn bộ

 
Ứng dụng Xem bói tên, bói ngày sinh trọn bộ nằm trong danh mục Lifestyle
 

Giới thiệu Xem bói tên, bói ngày sinh trọn bộ

 
★ Ngày sinh có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, nó quyết định số phận, tính cách, tình duyên của mỗi người.
Ngày tháng năm sinh của mỗi người tương ứng với 1 con số “mạng đạo”. Số này sẽ giúp bạn hiểu rõ về bản thân, về những mối quan hệ tình cảm và về tương lai của mình. Xem bói ngày sinh sẽ tiết lộ cho bạn biết bạn là người như thế nào? Cuộc sống của bạn ra sao? Con đường sự nghiệp của bạn bằng phẳng hay gồ ghề?… Không những thế ngày sinh còn cho biết những khát vọng, ước mơ, sở thích, nghề nghiệp phù hợp với bạn… Bạn sẽ được dự báo trước và chiêm nghiệm về các vấn đề sự nghiệp, tình cảm… cũng như nhận những lời khuyên nên kết đôi với người sinh vào ngày tháng nào để có hạnh phúc.

★ Để bói tên bạn cần tìm được con số định mệnh của mình bằng cách gõ họ và tên bạn vào ô trống trên và chờ xem kết quả.
Xem bói tên là phương pháp xem bói luận giải tương lai, vận mệnh của quý bạn thông qua tên gọi của mình. Xem bói theo tên sẽ sử dụng tên của con người, sau đó áp dụng sự huyền bí của phép luân chuyển kinh dịch để luận đoán.
Với mỗi một cái tên sẽ ứng với một quẻ trong kinh dịch, phản ánh tất cả những điều liên quan đến cuộc sống của con người.

★ Đối với các bậc cha mẹ: khi lựa chọn một cái tên phong thủy để đặt tên cho con cũng sẽ giúp cho đứa trẻ sinh ra và lớn lên sẽ có một cuộc sống tốt đẹp, gặp nhiều may mắn và gặt hái được nhiều thành công. Đồng thời, quý bạn cũng cần phải đặt tên con trai (hoặc con gái) hợp tuổi bố mẹ, để mọi người trong gia đình luôn hòa thuận và yêu thương nhau.

★ Và cuối cùng Bói Kiều là một nét văn hóa tâm linh lâu đời của người Việt. Đây là phương pháp xem bói dựa trên thơ Kiều của Nguyễn Du cùng với ni sư Giác Duyên và đạo cô Tam Hợp nhằm phán đoán những điều sắp xảy ra trong tương lai. Sở dĩ truyện Kiều trở thành một sách bói trong nhân gian không chỉ vì từng câu thơ, chữ nghĩa ẩn chứa số mệnh con người mà còn vì sự linh nghiệm sau mỗi lần gieo quẻ. Mỗi một quẻ bói Kiều gồm 4 câu thơ thất ngôn bát cú, quẻ này giúp ta tương đoán thế vận trong tương lai. Từ đó giúp ta suy xét lại những gì đã làm và suy tính, cân nhắc trước khi quyết định thực hiện một việc nào đó. Mỗi quẻ bói Kiều chỉ có giá trị trong một năm và mỗi việc cũng chỉ được xem một lần duy nhất.Chỉ nên sử dụng phương pháp này khi con người ta còn hoài nghi, hoang mang, không biết phải xử lý hay dự tính làm một vấn đề gì đó.
Hãy thử sử dụng ứng dụng của chúng tôi để tham khảo quẻ bói, khám phá tính cách, sự nghiệp và tình duyên của bạn nhé.
★ Tính năng:

• Xem bói tên, bói ngày sinh trọn bộ
• tìm và giải nghĩa con số tương ứng với ngày tháng năm sinh
• bói theo ngày sinh và ý nghĩa của ngày sinh
• bói theo tháng sinh và ý nghĩa của tháng sinh
• Tiên đoán về tình cảm, sức khỏe
• Dự đoán về gia đình, sự nghiệp
• Đưa ra tính toán tổng quát
• Xem bói tên theo kinh dịch
• ý nghĩa, luận giải
• Số đại diện cho tên của bạn
• Luận giải vận mệnh theo tên Ai Cập của bạn
• Cách tính con số định mệnh theo tên
• Tìm ra con số định mệnh
• Luận giải về số đã tính được

★ Cám ơn bạn đã dành thời gian sử dụng ứng dụng của chúng tôi. Nếu thấy hay đừng quên comment và để lại review tốt, nếu thấy không hay cũng đừng ngần ngại gửi lại review cho chúng tôi để chúng tôi ngày một hoàn thiện ứng dụng hơn nữa.
★ Nếu bạn có ý tưởng mới về ứng dụng hoặc có thắc mắc xin hãy gửi ngay mail cho chúng tôi qua mail support phía dưới. Mọi đóng góp của bạn sẽ giúp ứng dụng của chúng tôi ngày một hoàn thiện hơn. Trân thành cảm ơn.
★ Birthday is extremely important meaning, it determines the fate, personality, love of each person.
Each person’s date of birth corresponds to a “leading” number. This number will help you understand yourself, your relationships and your future. Seeing the date of birth will reveal how you are? How is your life? Your career path is flat or rugged? … Not only that, the birthday also shows the aspirations, dreams, interests, and careers that suit you … You will be forecasted and contemplated. Experiences on career, emotional issues … as well as getting advice on what day to give birth to a person to be happy.

★ To tell the name you need to find your fate by typing your name and name in the box above and waiting to see the result.
See fortune-telling as a method of viewing fortune-telling and future interpretation, your destiny through your name. View fortune telling by name will use the name of the person, then apply the mystery of the rotation of the translation to make a judgment.
For each name will correspond to a hexagram in the translation, reflecting all the things related to human life.

★ For parents: when choosing a feng shui name to name a child, it will help the child to be born and grow up to have a good life, good luck and many successes. public. At the same time, you also need to name your son (or daughter) in the age of your parents, so that everyone in your family always gets along and loves each other.

 ★ And finally Kieu Kieu is an ancient spiritual culture of Vietnamese people. This is a method of viewing fortune-telling based on Nguyen Du’s Kieu poem and with the Buddhist monk Giac Duyen and Tam Hop in order to judge what is about to happen in the future. The reason that Kieu became a fortune-telling book in humanity is not only because of each verse, but also the meaning of human words but also because of the spirituality after each planting of hexagrams. Each of the hexagrams of Kieu includes 4 verses of aphorisms and this hexagram helps us to predict the future of the world. From there, help us rethink what we have done and consider and consider before deciding to do something. Each hexagram of Kieu is only valid for one year and each one can only be viewed once. Only this method should be used when people are skeptical, confused, do not know how to handle or plan to do it. something.
Try using our app to refer to fortune telling, discover your personality, career and love.
★ Features:

• See the divination, divination the whole day
• find and interpret numbers corresponding to birth dates
• fortune telling according to the date of birth and the meaning of the birth date
• fortune-telling according to the month of birth and the meaning of the birth month
• Predictive emotional health
• Predictions about family and career
• Provide general calculations
• See the divination according to the scriptures
• Meaning and interpretation
• Number represents your name
• Comment destiny according to your Egyptian name
• How to calculate a fateful number by name
• Find fateful numbers
• Interpretation of numbers calculated

★ Thank you for taking the time to use our app. If you see it or don’t forget to comment and leave a good review, if you find it too bad, don’t hesitate to send us a review so that we can improve it even more.
★ If you have a new idea about the app or have questions, please email us via mail support below. All your contributions will make our application more and more complete. Would like to thank.
*Fix bug, cập nhật tính năng mới
 

Download APK

 
Tải APK

App Name Xem bói tên, bói ngày sinh trọn bộ v1.9
Genre Apps, Lifestyle
Size7.8 MB
Latest Version1.9
Get it On Google Play
Update2019-10-11
Rating
Installs5,000+

Tương tự Xem bói tên, bói ngày sinh trọn bộ

Daily Football – your football online 1.0.9 APK

Daily Football - your football online 1.0.9

Version 1.0.9

Developer

Uploaded 2018-06-18

Filesize 12.5 MB

Cherry Blossom 3D Wallpaper 🌸 Spring Wallpaper

Cherry Blossom 3D Wallpaper 🌸 Spring Wallpaper 6.2.2

Version 6.2.2

Developer

Uploaded 2020-05-26

Filesize 18.2 MB

Dual Apps 32 Support

Dual Apps 32 Support 4.2.5

Version 4.2.5

Developer

Uploaded 2020-02-26

Filesize 1.3 MB

Nimo TV – Live Game Streaming

Nimo TV – Live Game Streaming 1.8.37

Version 1.8.37

Developer

Uploaded 2020-03-08

Filesize 72.8 MB

3D Aquarium Live Wallpaper HD 1.3.6 APK

3D Aquarium Live Wallpaper HD 1.3.6

Version 1.3.6

Developer

Uploaded 2018-09-11

Filesize 9.5 MB

OZ – Покупки в радость :)

OZ - Покупки в радость :) 3.4.5

Version 3.4.5

Developer

Uploaded 2020-08-24

Filesize 12.8 MB