Xem sổ đỏ trên bản đồ

Xem sổ đỏ trên bản đồ

Description of Xem sổ đỏ trên bản đồ

Xem sổ đỏ trên bản đồ 2.2 APK

Xem thửa đất trong sổ đỏ, sổ hồng, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trực quan trên bản đồ google map.
Chỉ cần nhập tọa độ (VN2000) của thửa đất ghi trong sổ đỏ hoặc sổ hồng và chọn đúng tỉnh thành phố của thửa đất cần xem thông tin vào ứng dụng.
Sau đó nhấn nút thực hiện để hiển thị thửa đất trên bản đồ trực quan để xác thực vị trí thửa đất trên bản đồ.
Nhấn vào thửa đất đó để hiển thị các thông tin về địa điểm, diện tích, độ dài các cạnh một cách đơn giản và nhanh chóng.
Hỗ trợ gửi các thông tin về thửa đất qua email cho đối tác.
Hỗ trợ tìm đường từ vị trí của bạn tới thửa đất cần xác định.
See land plots in the red book, red book, certificate of land use, visually on the map google map.
Just enter the coordinates (VN2000) of land parcels recorded in red or pink book and pick the right of land plots cities need the information on the application.
Then press the button to display implemented on the land parcel maps to visually authenticate the land plot location on the map.
Click to display particular land information about the location, size, length of edges a simple and fast way.
Support for sending information about the land plots via email to partners.
Support way from your location to identify parcels of land required.
6.7
– Ghi nhớ tỉnh tp đã chọn trước đó
– Thêm chức năng xuất file txt ra bộ nhớ điện thoại, hỗ trợ để tra cứu trên https://thongtinquyhoach.hochiminhcity.gov.vn/

App Information of Xem sổ đỏ trên bản đồ

App Name Xem sổ đỏ trên bản đồ
Package Name com.lamnt.mapapp
Version 2.2
Rating ( 163 )
Size 5.3 MB
Requirement Android 4.0+
Updated 2018-11-21
Installs 50,000+
Category Apps, Tools
Developer

Tags: , , , ,

Scroll Up